Valtion uusi tuleminen

Kolumni 25.2.2009

Vanhempi tutkija Markku Lehmus

”We are all socialists now”, kirjoittaa amerikkalaisen Newsweekin tuore numero kannessaan raflaavasti. Tällä viitataan suuren julkisen sektorin paluuseen, joka näyttää monessa länsimaassa vääjäämättömältä. Yhdysvalloissa, jossa valtio on ollut Reaganin ajoista asti ongelma eikä suinkaan sen ratkaisu, onkin tapahtunut asennemuutos toiseen suuntaan. ”We will become more French”, joutuu myös Newsweek toteamaan.

Valtion koko tuleekin kasvamaan lähivuosina niin Yhdysvalloissa kuin Euroopassakin. Ensimmäinen syy tähän on talouskriisi, jota monessa maassa torjutaan huomattavalla julkisella menoelvytyksellä. Toisaalta tähän suuntaan vaikuttavat myös ei-päätösperäiset julkisen menoerät (ns. automaattiset vakauttajat) kuten työttömyysetuudet, joita saavien määrä kasvaa. Kun kokonaistuotanto talouskriisin myötä vähenee, julkisen sektorin lisätessä menojaan sen suhteellinen osuus taloudesta luonnollisesti kasvaa. Näin tulee tapahtumaan, kunnes talouskasvu pääsee taas kunnolla vauhtiin, eli arvioijasta riippuen 1–3 vuoden ajan.

Kriisin toinen suora vaikutus liittyy julkisen sääntelyn ja kontrollin tarpeeseen, joista seuraavat institutionaaliset ratkaisut tuovat oman osuutensa julkisen sektorin koon kasvuun. Kansallistaminen on tästä ääriesimerkki, ja tämä jäänee toteutuessaankin hyvin lyhytaikaiseksi ratkaisuksi.

Pysyvämpi ja pitemmän aikavälin sysäys julkisen sektorin koon kasvuun tulee ikääntyvästä väestöstä ja sen tarpeista. Väestön ikääntyminen koskee erityisesti Eurooppaa mutta myös Yhdysvaltoja. Terveydenhuoltomenot kasvavat. Eläkkeiden rahoittaminen vaatii yhä enemmän julkisia varoja, joten työssä käyvän kutistuvan joukon eläkemaksuja joudutaan todennäköisesti nostamaan. Veroasteen nostaminen taas hidastaa talouskasvua ja kasvattaa jälleen julkisen sektorin suhteellista osuutta kansantaloudesta. Vaikka Yhdysvallat kärsinee demografisista ongelmista vähemmän kuin Eurooppa mm. aktiivisen maahanmuuton takia, asiantuntijoiden mukaan maan julkisen sektorin osuus koko taloudesta lähestyy vääjäämättä eurooppalaista tasoa.

Oma lisänsä julkisen sektorin koon kasvuun tulee ns. kolmannen tien ohjelmista, joita myös Suomessa on väläytelty pääministerin johdolla. Vanhasen ehdottamaan ohjelmaan sisältyisi ainakin tie- ja väylähankkeita, tietoliikenteen tehostamista sekä paljon muuta, joka on vielä pitkälti hämärän peitossa. Myös Yhdysvalloissa on ehdotettu omia valtiojohtoisia ohjelmia, joissa painotetaan mm. pienten ja kehittyvien yritysten kasvumahdollisuuksien parantamista tähän erikseen räätälöidyillä julkisilla lainoilla.

Yleisestä vielä yksityiseen ja tässä tapauksessa makromallintajan saappaisiin: mitä julkisen sektorin koon ja roolin kasvu tarkoittaa makrotalouden tutkijan kannalta? Haasteita tulee pelkästään siitä, että modernit makromallit olettavat implisiittisesti optimaaliseksi julkisen sektorin kooksi nollan. Koska todellisuus näyttää todistavan muuta, on ainakin makromallintajilla edessään työn sarkaa.

Share

Palkansaajien tutkimuslaitos

Pitkänsillanranta 3 A 6. krs
00530 Helsinki

Puh. (09) 2535 7330

Yhteyshenkilöt

Viestintäkoordinaattori
Essi Lindberg
Puh. (09) 2535 7346

Hallintosihteeri
Jaana Toivainen
Puh. (09) 2535 7341

design N&S

Valokuvat: Maarit Kytöharju


Share
Share