Mitä tapahtuu palveluille lamassa

Talouskehityksen kommentointia 17.7.2009

Vanhempi tutkija Mari Kangasniemi

Teollisuuden tuotannon ja liikevaihdon raju pudotus viime vuoteen verrattuna on ollut uutisoinnin kohteena joitakin kuukausia. Toisaalta suuren osan kansantuotetta muodostavat palvelut, jotka myös työllistävät suurimman osan työllisistä. Palvelut kokonaisuudessaan eivät ole kokeneet yhtä jyrkkiä tuotannon ja työllisyyden muutoksia, mutta viimeisimpien tilastotietojen tarkempi tutkiminen paljastaa joitakin huolestuttavia merkkejä.

Heinäkuussa Tilastokeskuksen julkistamien tietojen mukaan palvelualojen, poislukien kauppa, yhteenlaskettu työpäiväkorjattu liikevaihto laski vuoden 2009 helmi-huhtikuussa 4,3 prosenttia vuoden takaiseen vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Pelkän huhtikuun osalta lasku oli jyrkempi eli 4,8 prosenttia. Edellisen kolmen kuukauden jakson aikana eli marras-tammikuussa muiden palvelujen liikevaihto vielä kasvoi. Liikevaihdon trendisarjat osoittavat useimmissa muiden palvelujen toimialoissa heikkenevää suuntausta, joskin trendikorjattu kehitys on toistaiseksi ollut positiivista kiinteistö- ja taide-, viihde- ja virkistysalalla.

Kaupan osalta myynnin ennakkotiedot näyttävät laskua niin kaupassa kokonaisuudessaan kuin vähittäiskaupassakin, jossa myynnin arvo oli toukokuussa 4,8 prosenttia pienempi kuin vuoden 2008 vastaavana aikana. Kausitasoitettu määräindeksisarja osoittaa sekin kokonaiskaupan jatkuvaa laskua viime kuukausina, joskin vähittäiskaupan osalta trendisarja osoittaa varsin tasaista kehitystä vuoden 2009 aikana.

Viimeisimpien Tilastokeskuksen tietojen mukaan teollisuuden (mukaan lukien mineraalien kaivuu ja sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi, viemäri- ja jätevesihuolto) tuotanto laski toukokuussa vuoden takaisesta 23,2 %. Vastaavat vuosimuutokset teollisuuden tuotannon ja liikevaihdon osalta ovat olleet negatiivisia jo viime vuoden marraskuusta lähtien, ja tämän vuoden puolella muutos on jo varsin merkittävän suuruinen. Teollisuuteen verrattuna siis palvelujen laskutrendi on näiden indikaattorien valossa ainakin joiltakin osin alkanut myöhemmin ja vaikuttaa toistaiseksi loivemmalta.

Vastaavasti teollisuuden työllisyys on laskenut selvästi. Tilastokeskuksen Työvoimatilaston toimialakohtaiset tiedot ovat saatavilla vuosineljänneksittäin, ja jo vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä teollisuuden (sis. sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi, viemäri- ja jätevesihuolto) työllisyys väheni nelisen prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna samansuuntaisen trendin jatkuessa vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä. Myös merkittävä osa lomautuksista, joista lyhytkestoisimpia ei lasketa työttömyydeksi Työvoimatutkimuksessa, koskee teollisuutta. Sen sijaan palveluissa työllisyys vielä kasvoi vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä ja vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä lasku oli varsin vähäistä.

Palvelujen (mukaan lukien julkiset palvelut) osuus työllisyydestä oli vuonna 2008 Tilastokeskuksen kansantalouden tilinpidon mukaan 69,6 prosenttia. Se, toteutuvatko työttömyyslukujen pahimmat katastrofiskenaariot, riippuu siis hyvin paljon siitä, onnistutaanko palveluissa välttämään samanlainen tuotannon ja työpaikkojen menetys kuin teollisuudessa. Toistaiseksi saatavilla olevien tietojen valossa tilanne näyttää vielä hitusen paremmalta, mutta lähikuukaudet näyttävät miten kehitys etenee.

Share

Palkansaajien tutkimuslaitos

Pitkänsillanranta 3 A 6. krs
00530 Helsinki

Puh. (09) 2535 7330

Yhteyshenkilöt

Viestintäkoordinaattori
Essi Lindberg
Puh. (09) 2535 7346

Hallintosihteeri
Jaana Toivainen
Puh. (09) 2535 7341

design N&S

Valokuvat: Maarit Kytöharju


Share
Share