Lomautukset ja irtisanomiset lisääntyvät – toistuvatko laman seuraukset?

Talouskehityksen kommentointia 21.11.2008

Vanhempi tutkija Kristiina Huttunen

Kuluneen kuun aikana olemme saaneet lukea tietoja uusista lomautuksista tai toimipaikkojen lakkautuksista lähes päivittäin. 5.11. Stora Enso kertoi siirtävänsä vuoden 2009 alussa taloushallinnon Capgemi-tuotantoyhtiölle, jonka seurauksena yhtiö aikoo vähentää 300 työpaikkaa. Nokia Siemens Networks ilmoitti puolestaan lopettavansa Espoon tehtaan, jonka seurauksena 400 henkilöä menettää työpaikkansa. Lisäksi aiotaan vähentää 350 työpaikkaa yhtiön muista toiminnoista. Viimeisimpänä uutisena oli lääkeyhtiö Orionin päätös aloittaa yt-neuvottelut tarkoituksenaan vähentää 300 henkilöä vuoden 2009 aikana.

Kun mennään ajassa hieman pidemmälle taaksepäin, huomataan, että vuoden 2008 aikana on tapahtunut merkittävä määrä lomautuksia ja irtisanomisia. Uutisoitujen irtisanomisten määrä on selvästi edellisiä vuosia korkeampi. Irtisanomisten viimeaikainen nousu tuo väistämättä esille kysymyksen, onko suuri joukko suomalaisia kokemassa saman kohtalon kuin 1990-luvun alun laman aikaan. Tällöin työllisten määrä romahti verrattain lyhyessä ajassa useilla toimialoilla.

Mitä laman aikana irtisanotuille tapahtui? Jouko Verho on tuoreessa tutkimuksessaan arvioinut, miten pitkäkestoisia seurauksia laman aikana työpaikkansa menettäneet työttömät Suomessa kokivat. Hänen tulostensa mukaan laman aikana tehtaan lakkauttamisen vuoksi työttömäksi joutuneiden ansiot olivat vielä kuusi vuotta työpaikan menetyksen jälkeen 25 prosenttia alhaisemmalla tasolla kuin samaan aikaan töissä pysyneiden ansiot. Suuri osa tästä vaikutuksesta heijastaa näiden henkilöiden heikompaa työllisyyttä. Mutta irtisanominen heijastuu pitkälti myös ihmisen palkkaan. Työpaikkansa menettäneiden palkat olivat kuuden vuoden jälkeen vielä 14 % alhaisemmalla tasolla kuin samankaltaisten työpaikkansa pitäneiden ihmisten palkat.

Onko nyt irtisanottujen ihmisten ennuste yhtä huono? Tämä riippuu suurelta osin siitä, minkälaiseksi yleinen taloustilanne kehittyy. Tomi Kyyrä ja Ossi Korkeamäki osoittavat valmisteilla olevassa tutkimuksessaan, että laman aikana irtisanotut kärsivät huomattavasti tuntuvammat seuraukset kuin ihmiset, jotka menettävät työpaikkansa hyvinä aikoina. He vertasivat työpaikkansa toimipaikan sulkemisen tai voimakkaan henkilöstön supistamisen seurauksena menettäneiden ihmisten ansiokehitystä samankaltaisiin samana ajankohtana töissä pysyneisiin ihmisiin useita vuosia toimipaikan menetyksen jälkeen. Heidän tulostensa mukaan vuonna 1992 työpaikkansa menettäneiden miesten ansiot olivat 15 % alhaisemmalla tasolla kuin kontrolliryhmän vielä 7 vuotta työpaikan menetyksen jälkeen, kun taas vuonna 1997 työpaikkansa menettäneiden miesten ansiomenetykset jäivät huomattavasti lyhytaikaisemmiksi.

Jos irtisanomisuutiset jatkuvat, vaikuttaa se väistämättä niiden kohteena olevien ihmisten ennusteeseen. Työpaikkansa nyt menettäneiden kannalta kannattaa toivoa mahdollisen taantuman jäävän lyhytaikaiseksi. Mitä syvemmälle taantumaan ajaudutaan, sitä kauaskantoisempia vaikutuksia siitä heille koituu.

Share

Palkansaajien tutkimuslaitos

Pitkänsillanranta 3 A 6. krs
00530 Helsinki

Puh. (09) 2535 7330

Yhteyshenkilöt

Viestintäkoordinaattori
Essi Lindberg
Puh. (09) 2535 7346

Hallintosihteeri
Jaana Toivainen
Puh. (09) 2535 7341

design N&S

Valokuvat: Maarit Kytöharju


Share
Share