Heikkenevää kehitystä työmarkkinoilla

Talouskehityksen kommentointia 30.4.2009

Tutkimuskoordinaattori Merja Kauhanen

Yhdysvalloissa työttömyys on nykyisen talouskriisin aikana noussut korkeimmalle tasolleen (työttömyysaste 8,5 % maaliskuussa) sitten 1980-luvun alun. Taantuman aikana 5,1 miljoonaa työpaikkaa on kadonnut, joista kaksi kolmasosaa viimeisen viiden kuukauden aikana. Talouskriisi koettelee myös Suomen työmarkkinoita, ja työttömyys on huolestuttavasti kääntynyt voimakkaaseen kasvuun kevään aikana. Maaliskuun työttömyysaste oli 8,3 prosenttia, mikä oli 1,6 prosenttiyksikköä korkeammalla tasolla kuin vuotta aikaisemmin. Työttömien määrä kasvoi 42 000:lla edellisvuodesta.

Kokonaistuotannon voimakkaan supistumisen myötä lomautukset ja irtisanomiset ovat alkuvuodesta jatkaneet viime vuoden loppupuolella alkanutta kasvuaan. Tammikuun alusta huhtikuun puoleen väliin lomautettuna tai lomautusuhan alla on ollut lähes 85 000 palkansaajaa. Jos lomautusajat pidentyvät, se tulee varsinaisten irtisanomisten lisäksi nostamaan osaltaan työttömyyslukuja ja työvoiman ulkopuolella olevien määrää vuoden aikana, koska Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen tilastoissa yli kolme kuukautta lomautettuna ollut luokitellaan työttömäksi, jos hän on etsinyt uutta työtä ja olisi työhön käytettävissä, ja muutoin työvoiman ulkopuolella olevaksi.

Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä työllisiä oli keskimäärin 26 000 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Palkansaajien osalta kehitys on ollut vielä heikompaa: palkansaajien määrä on vähentynyt vuodentakaisesta liki 47 000:lla. Sen sijaan yllättävästi työllisten yrittäjien määrä on kasvanut viime kuukaudet synkästä taloustilanteesta huolimatta. Tilastokeskuksen mukaan yrittäjien määrä on kohonnut korkeammalle tasolle kuin kertaakaan 2000-luvulla. Valtaosa tästä kasvusta on tullut yksinäisyrittäjien määrän kasvusta ja pienempi osa työnantajayrittäjien määrän kasvusta. Yksi mahdollinen selitys kehitykselle on, että työttömyys tai työttömyyden uhka on ajanut palkansaajia yrittäjiksi tässä tilanteessa.

Alkuvaiheessa talouskriisi on kohdellut naisia ja miehiä hyvin eri tavalla. Työllisyyskehityksen heikkeneminen on pääosin kohdistunut miesvaltaisiin toimialoihin kuten viennistä riippuvaiseen teollisuuteen ja rakentamiseen. Siksi miesten työllisyys on heikentynyt selvästi voimakkaammin kuin naisilla: miehiä oli alkuvuodesta työllisenä 33 000 vähemmän ja naisia 7000 enemmän. Taantuman leviäminen myös palvelusektorille ja kuntien talousvaikeudet tulevat jatkossa valitettavasti heikentämään myös naisten työllisyyttä suuremmassa määrin.

Pikaista käännettä talouskehityksessä ei ole odotettavissa, mikä näkyy myös työmarkkinakehityksessä. Tärkeintä olisikin tässä suhdannetilanteessa vaalia työllisyyttä ja lisätä kokonaiskysyntää niin, että työpaikkojen menetykset jäisivät mahdollisimman vähäisiksi.

Share

Palkansaajien tutkimuslaitos

Pitkänsillanranta 3 A 6. krs
00530 Helsinki

Puh. (09) 2535 7330

Yhteyshenkilöt

Viestintäkoordinaattori
Essi Lindberg
Puh. (09) 2535 7346

Hallintosihteeri
Jaana Toivainen
Puh. (09) 2535 7341

design N&S

Valokuvat: Maarit Kytöharju


Share
Share