Seija Ilmakunnas

Director

Seija Ilmakunnas

PhD (economics)

Tel. +358-9-2535 7340
Tel. +358-40-125 9638
E-mail: Etunimi.Sukunimi@labour.fi

 

Publications in the instutute’s own series

Studies

 • 72 – ILMAKUNNAS SEIJA: Yksityisten palveluiden toimintaedellytykset ja työllisyys, 1998.
 • 68 – ILMAKUNNAS SEIJA: Female Labour Supply and Work Incentives, 1997.
 • 51 – ILMAKUNNAS SEIJA: Perhetuki ja syntyvyys, 1994.

Working Papers

 • 273 – ILMAKUNNAS PEKKA and ILMAKUNNAS SEIJA: Age segregation and hiring of older employees: low mobility revisited, 2012.
 • 268 – ILMAKUNNAS PEKKA and ILMAKUNNAS SEIJA: Hiring older employees: Do incentives of early retirement channels matter?, 2011.
 • 133 – ILMAKUNNAS SEIJA: Child Care Costs in Labour Supply Models, 1996.
 • 113 – ILMAKUNNAS SEIJA: Income Taxation, Hours Restrictions and Labour Supply, 1992.

Reports

 • 27 – ILMAKUNNAS SEIJA, KANNINEN OHTO and HUSA TOMI: Onko työvoimapula totta?, Helsinki 2013.

 

Other publications

Articles in books and journals

 • ILMAKUNNAS PEKKA and ILMAKUNNAS SEIJA: Health and retirement age: Comparison of expectations and actual retirement, Scandinavian Journal of Public Health 46 (Suppl 19): 18-31, 2018.
 • ILMAKUNNAS PEKKA and ILMAKUNNAS SEIJA: Hiring older employees: Do the Age Limits of Early Retirement and the Contribution Rates of Firms Matter?, Scandinavian Journal of Economics 117 Issue I:164-194, 2015.
 • ILMAKUNNAS PEKKA and ILMAKUNNAS SEIJA: Age Segregation and Hiring of Older Employees: Low Mobility Revisited, International Journal of Manpower 35(8), 2014.
 • ILMAKUNNAS PEKKA and ILMAKUNNAS SEIJA: Hiring Older Employees: Do the Age Limits of Early Retirement and the Contribution Rates of Firms Matter?, The Scandinavian Journal of Economics 117(1): 164–194, 2014.
 • ILMAKUNNAS PEKKA and ILMAKUNNAS SEIJA: Diversity at the Workplace: Whom Does it Benefit?, De Economist 159: 223–255, 2011.
 • ILMAKUNNAS PEKKA and ILMAKUNNAS SEIJA: Work force ageing and expanding service sector – a double burden on productivity?, The Service Industries Journal 30: 2093–2110, 2010.
 • ILMAKUNNAS PEKKA and ILMAKUNNAS SEIJA: Gradual retirement and lengthening of working life, in K. van den Bosch and P. Kemp (eds.), Social Protection in an Ageing World, Intersentia, International Studies on Social Security 13:153–172, 2008.
 • ILMAKUNNAS SEIJA and TAKALA MERVI: Promoting Employment among Ageing Workers: Lessons from Successful Policy Changes in Finland, The Geneva Papers on Risk and Insurance – Issues and Practice 30: 674–692, 2005.
 • ILMAKUNNAS SEIJA: Public Policy and Child Care Choice, in Persson, I. and Jonung, C. (eds.), Economics of the Family and Family Policies, Routledge: 178–193, 1997.
 • ILMAKUNNAS SEIJA and PUDNEY STEPHEN: A model of female labour supply in the presence of hours restrictions, Journal of Public Economics 41:183–210, 1990.

Publications in Finnish

 • ILMAKUNNAS SEIJA: Työmarkkinoiden sopeutuminen rahaliiton ja talouskriisin testissä, in T. Taimio (eds.), Tuotannon Tekijät – Palkansaajien Suomi 100 vuotta, Palkansaajien tutkimuslaitos 2017.
 • ILMAKUNNAS SEIJA: Työn markkinat osana kansantaloutta, in T. Michelsen et al. (eds.), Työelämän perustietoa, Duodecim, 2017.
 • ILMAKUNNAS SEIJA: Neuvoston raportti puntarissa: arvioinnin arviointia, Kansantaloudellinen aikakauskirja 1/2017.
 • ILMAKUNNAS PEKKA ja ILMAKUNNAS SEIJA: Haastaako työmarkkinoiden polarisaatio eläkepolitiikan?, Talous & Yhteiskunta 2/2017.
 • ILMAKUNNAS SEIJA: Verotus kuluneella vaalikaudella, Talous & Yhteiskunta 1/2015.
 • ILMAKUNNAS SEIJA: Strategia vai taktiikka: Anders Borgin ja Juhana Vartiaisen raportin arviointia, Kansantaloudellinen aikakauskirja 2/2015.
 • ILMAKUNNAS SEIJA ja LEHTO EERO: Suuntaviivoja julkisen talouden tiekarttaan, Talous & Yhteiskunta 1/2014.
 • ILMAKUNNAS SEIJA ja LILJA REIJA: Vanhuuseläkkeen alaikärajan nostosta ei ole ihmelääkkeeksi, Talous & Yhteiskunta 2/2013.
 • ILMAKUNNAS SEIJA: Eurokriisi, finanssipolitiikan uudet säännöt ja Suomi, Talous & Yhteiskunta 4/2012.
 • ILMAKUNNAS SEIJA: Kaupunkitalouden vakautta kannattaa tavoitella, Kvartti 2: 21–31, 2011.
 • ILMAKUNNAS SEIJA: Hyvinvointivaltion puolustus vaatii veronsa, in O. Kontula (eds.), Suomalaisen hyvinvoinnin ja onnellisuuden tulevaisuus, Väestöliitto, 2011.
 • ILMAKUNNAS SEIJA: Työmarkkinat jälleen testissä, Talous & Yhteiskunta 3/2011, 2011.
 • ILMAKUNNAS PEKKA and ILMAKUNNAS SEIJA: Alkaako ikä painaa? – rekrytoinnit ja ikäsegregaatio työmarkkinoilla, in Heimonen, K. and Tervo, H. (eds.), Työ, talous ja yliopisto, Jyväskylän yliopisto, 2010.
 • ILMAKUNNAS SEIJA: Huomioita historiasta ja tirkistyksiä tulevaan, in Ilmakunnas, S., Heikkilä, T., Honkatukia, J. and Kangasharju, A., Silta suunnittelusta tutkimukseen. VATT 20 vuotta, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 2010.
 • ILMAKUNNAS SEIJA: Hyvinvointipolitiikan valintoja kriisin jälkeen, in Rouvinen, P. and Ylä-Anttila, P. (eds.), Kriisin jälkeen, Taloustieto, 2010.
 • ILMAKUNNAS SEIJA: Talouskriisi, työmarkkinat ja aktiivinen työvoimapolitiikka, Työpoliittinen aikakauskirja 1/2010, 2010.
 • ILMAKUNNAS SEIJA: Eläkkeelle siirtymisen myöhentäminen ja ikääntyneiden rekrytoinnit, in Eerola, E., Kari, S. and Pehkonen, J. (eds.), Verotuksen ja sosiaaliturvan uudistaminen – miksi ja mihin suuntaan?, VATT Julkaisuja 54, 2009.
 • ILMAKUNNAS SEIJA and KANGASHARJU AKI: Myös tuottavuus on avainasemassa väestön ikääntyessä, in Ikääntymisen taloudelliset vaikutukset ja niihin varautuminen, Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 10/2007, 2007.
 • ILMAKUNNAS SEIJA: Työllisyys parani – missä ja millä eväin, Kansantaloudellinen aikakauskirja 3/2007, 2007.
 • ILMAKUNNAS SEIJA and HAKOLA TUULIA: Eläkeuudistuksen vaikutus ikääntyneiden työttömyyteen, in Hämäläinen, K., Taimio, H. and Uusitalo, R. (eds.) Työttömyys – taloustieteellisiä puheenvuoroja, Palkansaajien tutkimuslaitos & Edita, 2005.
 • ILMAKUNNAS SEIJA and RANTALA JUHA: Oikeat asenteet vai onnistunut politiikka ikääntyneen työvoiman paremman työllisyyden taustalla?, Työpoliittinen Aikakauskirja 2/2005, 2005.
 • ILMAKUNNAS SEIJA and TUOMINEN EILA: Työeläketurva – yhteisvastuuta sukupolvien välillä, in Järvinen, R. (eds.), Yhteiskuntavastuu – Näkökulmia yritysten ja julkisyhteisöjen yhteiskunnalliseen vastuuseen, Tampereen yliopisto, 2004.
 • ILMAKUNNAS SEIJA: Kypsyvä ja kestävä eläkejärjestelmä, in Pekkarinen, J. and Kavonius, I. K. (eds.), Suomi, EU ja maailma – puheenvuoroja talouspolitiikasta, TSL, 2003.
 • ILMAKUNNAS SEIJA: Suurten muutosten vuosikymmen, in Hagfors, R., Hellsten, K., Ilmakunnas, S. and Uusitalo, H. (eds.), Eläkeläisten toimeentulo 1990-luvulla, Eläketurvakeskuksen Tutkimuksia 2003:1, 2003.
 • ILMAKUNNAS SEIJA: Sukupuolivaikutusten arvioinnista eläketurvassa, teoksessa Naiset ja budjetti, Naiskansanedustajien verkoston Julkaisuja 2, 2002.
 • ILMAKUNNAS SEIJA: Työn verotuksen keventäminen osana suomalaista ja eurooppalaista työllisyyspolitiikkaa, Talous & Yhteiskunta 3/2002, 2002.
 • ILMAKUNNAS SEIJA: Yksityisen sektorin työeläkeuudistus, Kansantaloudellinen aikakauskirja 4/2002, 2002.
 • ILMAKUNNAS SEIJA: Ikääntyvä työvoima ja työnteon kannustimet, Kansantaloudellinen aikakauskirja 1/2001, 2001.
 • ILMAKUNNAS SEIJA, ROMPPANEN ANTTI and TUOMALA JUHA: Työvoimapoliittisten toimenpiteiden vaikuttavuudesta ja ennakoinnista, VATT Tutkimuksia 77, 2001.
 • ILMAKUNNAS SEIJA: Käydään kiinni työttömyyden kovaan ytimeen, Kansantaloudellinen aikakauskirja 3/2000, 2000.
 • ILMAKUNNAS SEIJA: Tasa-arvon valtavirtaistaminen Suomen työllisyyspolitiikan toimintasuunnitelmassa 1999, STM Tasa-arvon Työraportteja 2000:2, 2000.
 • ILMAKUNNAS SEIJA, KIANDER JAAKKO and ROMPPANEN ANTTI: Julkisen talouden tasapaino Suomessa, in Hjerppe, R., Ilmakunnas, S. and Voipio, I. (eds.), Hyvinvointivaltio 2000-luvun kynnyksellä, VATT Julkaisuja 28:2, 1999.
 • ILMAKUNNAS SEIJA: Tehokkuus vastaan oikeudenmukaisuus – taloustieteen näkökulmia, Stakes, Aiheita 13/1999, 1999.
 • ILMAKUNNAS SEIJA: Kansantaloustiede ja tilastot – Mersulla lehmipolkua pitkin, in Paananen, S., Juntto, A. and Sauli, H. (eds.), Fakta juttu – Tilastollisen sosiaalitutkimuksen pelisäännöt, Vastapaino, 1998.
 • ILMAKUNNAS SEIJA: Kaupungit ja palveluiden työllisyys, Hyvinvointikatsaus 1/1998, 1998.
 • ILMAKUNNAS SEIJA: Kvinnors utbud av arbetskraft och incentiveffekter, Ekonomiska Samfundets Tidskrift 1/1998, 1998.
 • ILMAKUNNAS SEIJA: Sosiaaliturvan kriisi?, in Pekkarinen, J. (eds.), Takaisin täystyöllisyyteen – Lähivuosien talouspolitiikan suunta, TSL, 1998.
 • ILMAKUNNAS SEIJA and LEHTO EERO: Verotus, julkiset menot ja työllisyys, Talous & Yhteiskunta 2/1998, 1998.
 • ILMAKUNNAS SEIJA and JULKUNEN RAIJA: Euroopan talous- ja rahaliitto – sukupuolten tasa-arvon näkökulma, Kansantaloudellinen aikakauskirja 2/1997, 1997.
 • ILMAKUNNAS SEIJA and JULKUNEN RAIJA: Euroopan talous- ja rahaliitto – sukupuolten tasa-arvon näkökulma, Valtioneuvoston kanslian julkaisuja 1997/14, 1997.
 • ILMAKUNNAS SEIJA: Naisten työvoiman tarjonta ja kannustinvaikutukset, Kansantaloudellinen aikakauskirja 3/1997, 1997.
 • ILMAKUNNAS SEIJA: Sosiaaliturvan kannustavuus, teoksessa Valoa tunnelin päässä? – Näkökulmia hyvinvoinnin tulevaisuuteen, TSL, 1997.
 • ILMAKUNNAS SEIJA: Yksityisten palveluiden toimintaedellytykset, Talous & Yhteiskunta 4/1997, 1997.
 • ILMAKUNNAS SEIJA: Työn taloustiede – empiirisen tutkimuksen rooli ja rajat, Talous & Yhteiskunta 4/1996, 1996.
 • ILMAKUNNAS SEIJA: Insentiivien “teoria” ja käytäntö, Kansantaloudellinen aikakauskirja 2/1995, 1995.
 • ILMAKUNNAS SEIJA: Kommentti: Talouspolitiikasta ja yrittäjyydestä, Kansantaloudellinen aikakauskirja 4/1995, 1995.
 • ILMAKUNNAS SEIJA: Lapsiperheiden tuelle selkeät tavoitteet, Talous & Yhteiskunta 3/1995, 1995.
 • ILMAKUNNAS SEIJA and KIANDER JAAKKO: Säästötoimet ja valtiontalouden vakauttaminen, Talous & Yhteiskunta 2/1995, 1995.
 • ILMAKUNNAS SEIJA: Julkisen palvelutoiminnan tehokkuus – esimerkkinä lukioiden arviointi, Kansantaloudellinen aikakauskirja 1/1994, 1994.
 • ILMAKUNNAS SEIJA: Perhepolitiikkaa anteliaalta 80-luvulta 90-luvun valikoivuuteen, Hyvinvointikatsaus 1/1994, 1994.
 • ILMAKUNNAS SEIJA: Julkisen sektorin suunta, Talous & Yhteiskunta 4/1993, 1993.
 • ILMAKUNNAS SEIJA: Kotihoidon tuen faktat ja visiot, Helsingin kaupungin tietokeskus, Tutkimuksia 1993:11, 1993.
 • ILMAKUNNAS SEIJA: Lasten päivähoito muutosten kourissa, teoksessa Turhaa työtä, Suomi-neito? – Naisten työ rakennemurroksessa, STM Tasa-arvojulkaisuja B:1/1993, 1993.
 • ILMAKUNNAS SEIJA: Valtion tehtävät ja puolueiden uudet talouspoliittiset ohjelmat, Politiikka 2/1993, 1993.
 • ILMAKUNNAS SEIJA: Kuoleeko potilas, vaikka leikkaus onnistuu?, Hyvinvointikatsaus 4/1992, 1992.
 • ILMAKUNNAS SEIJA and SALO SINIKKA: Käynnistysohjeita kansantaloudelle – puolueiden uudet talouspoliittiset ohjelmat, Kansantaloudellinen aikakauskirja 3/1992, 1992.
 • ILMAKUNNAS SEIJA: Tuloverouudistukset ja taloudellinen tehokkuus: mielikuvia ja mittaustuloksia, TTT-Katsaus 3/1992, 1992.
 • ILMAKUNNAS SEIJA: Työajat pääkaupunkiseudulla, Helsingin kaupungin tietokeskus, Keskustelualoitteita 1991:1, 1991.
 • ILMAKUNNAS SEIJA: Puolisoiden tulot palkansaajaperheissä, in Palkkaa työstä ja sukupuolesta, Tutkimus palkkaeroista Suomessa 1985, Tilastokeskuksen Tutkimuksia 169, 1990.
 • ILMAKUNNAS SEIJA: Päivähoidon taloustiedettä etsimässä, Kansantaloudellinen aikakauskirja 3/1990, 1990.
 • ILMAKUNNAS SEIJA: Vaimon tulot perheen taloudessa, Hyvinvointikatsaus 2/1990, 1990.
 • ILMAKUNNAS SEIJA and LANKINEN MARKKU: Kotihoidon tuen vaikuttavuus – Tutkimus helsinkiläisistä äideistä vuonna 1989, Helsingin kaupungin tietokeskus, Tutkimuksia 1989:3, 1989.
 • ILMAKUNNAS SEIJA: Kotona, naapurissa vai tarhassa – näkökulmia päivähoitokeskusteluun, Kvartti 1989:3, 1989.
 • ILMAKUNNAS SEIJA: Naisten työn tarjonnasta Suomessa: työvoimareservistä kokopäivätyöhön, TTT-Katsaus 1/1989, 1989.
 • ILMAKUNNAS SEIJA: Helsinkiläiset naiset ja työmarkkinat, Kvartti 1988:4, 1988.
 • ILMAKUNNAS SEIJA: Työmarkkinoiden sopeutumiskyky puntarissa, ETLAn Suhdanne 1987/4, 1987.
Share

Labour Institute for Economic Research

Pitkänsillanranta 3 A (6th floor)
FIN-00530 Helsinki
Finland

Tel. +358-9-2535 7330

Contact Information

Information officer
Heikki Taimio
Tel. +358-9-2535 7349

Secretary of the Director
Jaana Toivainen
Tel. +358-9-2535 7341

design N&S

Photography: Maarit Kytöharju


Share
Share