Talouspolitiikka osasyynä Euroopan ongelmiin

Talousennusteen arviointia

Tekijä(t): Lehto Eero

Euroopan velkakriisi helpottaa, mutta kiristynyt finanssipolitiikka on vienyt Euroopan taantumaan. Velkaantuneisuuden, julkisen talouden alijäämän ja vaihtotaseen vajeen suuruuksien perusteella USA on ollut ja on yhä jopa huonommassa kunnossa kuin EU tai euroalue keskimäärin. Amerikassa finanssipolitiikka ei ole ollut yhtä kiristävää kuin Euroopassa. Euroopassa finanssipolitiikka ei ole ollut pelkästään kiristävää vaan jopa kuristavaa kriisiin joutuneissa Välimeren alueen maissa. Finanssipolitiikan äkkijarrutus Etelä-Euroopassa on heikentänyt reaalitalouksia arvioitua enemmän, mikä on vaikuttanut myös muuhun Eurooppaan. Voidaan sanoa, että finanssipolitiikkaa on kiristetty liian nopeasti jopa julkistalouden vakauttamistarpeiden kannalta. USA:ssa myös pankkikriisin hoito on sujunut mallikkaammin kuin Euroopassa. Kaiken kaikkiaan vaikuttaa siltä, että harjoitettu politiikka selittää pitkälti sitä, että USA:n talous on selvässä kasvussa, kun taas Eurooppa rämpii taantumassa. Toki Euroopan poliittisen unionin löyhällä rakenteella ja sen maiden erilaisuudella on ollut tuntuva vaikutus talouskriisin jatkumiseen.

Julkaistu: 21.12.2012
Julkaisu PDF-muodossa

Share

Palkansaajien tutkimuslaitos

Pitkänsillanranta 3 A 6. krs
00530 Helsinki

Puh. (09) 2535 7330

Yhteyshenkilöt

Viestintäkoordinaattori
Essi Lindberg
Puh. (09) 2535 7346

Hallintosihteeri
Jaana Toivainen
Puh. (09) 2535 7341

design N&S

Valokuvat: Maarit Kytöharju


Share
Share