Teollisuuden, rakentamisen ja liike-elämän palveluiden näkymät syksyllä 2016

Toimialaennuste vuosille 2016–2018

Tekijä(t): Eero Lehto ja Sakari Lähdemäki

Palkansaajien tutkimuslaitos on tehnyt ennusteen teollisuuden, rakentamisen, kuljetuksen, informaatiopalveluiden sekä liike-elämän palveluiden kehityksestä vuoteen 2018 asti. Näiden toimialojen tuotanto kasvaa tänä vuonna keskimäärin kaksi prosenttia viime vuodesta. Pelkästään teollisuuden (pl. elintarviketeollisuus) tuotanto kasvaa 0,7 prosenttia. Viennin vauhdittuminen vuosina 2017 ja 2018 näkyy tarkasteltavien toimialojen tuotannon kasvussa. Yhteen laskien kyseiset toimialat kasvavat ensi ja seuraavana vuonna vajaat neljä prosenttia ja siten selvästi nopeammin kuin muu kansantalous. Tehdasteollisuudessa kasvu jää vajaan prosenttiyksikön hitaammaksi.

Julkaistu: 1.12.2016
Lehdistötiedote
Julkaisu PDF-muodossa


Share

Palkansaajien tutkimuslaitos

Pitkänsillanranta 3 A 6. krs
00530 Helsinki

Puh. (09) 2535 7330

Yhteyshenkilöt

Viestintäkoordinaattori
Essi Lindberg
Puh. (09) 2535 7346

Hallintosihteeri
Jaana Toivainen
Puh. (09) 2535 7341

design N&S

Valokuvat: Maarit Kytöharju


Share
Share