Paperiteollisuuden näkymät ja ilmasto

Sellu- ja paperiteollisuuden näkymät vuonna 2019

Tekijä(t): Eero Lehto

KTT Eero Lehto tarkastelee paperi- ja selluteollisuuden lähiajan näkymiä ja tulevaisuuden trendejä. Raportissa on laaja katsaus puunkäytön ilmastovaikutuksiin ja erilaisiin toimiin, joiden myötä Suomi pääsee EU:n asettamiin hiilinielutavoitteisiin myös metsien ja maankäytön sektorilla. Kokonaistuotot puun käytöstä ovat euromääräisesti yli neljä kertaa suuremmat sellun valmistuksessa kuin energian tuottamisessa. Kartongin valmistuksessa vastaava suhde on jo yli viisinkertainen. Kansantalouden kannalta on arvokkaampaa käyttää puuraaka-ainetta sellun ja kartongin valmistukseen kuin lämpöenergian tuottamiseen.

Julkaistu: 10.6.2019
Tiedote
Julkaisu PDF-muodossa

Share

Palkansaajien tutkimuslaitos

Arkadiankatu 7 (Economicum)
00100 Helsinki

Puh. (09) 2535 7330

Yhteyshenkilöt

Viestintäkoordinaattori
Essi Lindberg
Puh. (09) 2535 7346

Hallintosihteeri
Jaana Toivainen
Puh. (09) 2535 7341

design N&S

Valokuvat: Maarit Kytöharju


Share
Share