Teollisuuden ja liike-elämän palveluiden näkymät

Toimialaennuste vuosille 2009–2011

Tekijä(t): Lehmus Markku ja Lehto Eero

Tämä raportti on lyhennelmä varsinaisesta toimialaennusteesta, jossa tarkastellaan keskeisten teollisuusalojen ja liike-elämän palveluiden viimeaikaista kehitystä ja arvioida toimialan kehitysnäkymiä vuosiksi 2009–2011. Kansainvälinen talouskriisi iski täydellä painolla myös Suomen talouteen. Eniten ovat kärsineet juuri tässä raportissa tarkasteltavat toimialat: vientiteollisuus, rakentaminen ja liike-elämää palveleva toiminta. Toimialojen vastaisen kehityksen ennustaminen on nykyisessä tilanteessa verraten hankalaa. Sama epävarmuus, joka koskee kokonaistaloudellisen kehityksen arvioita ja ennustuksia, koskee myös tässä raportissa esitettäviä arvioita tarkasteltavien toimialojen vastaisesta kehityksestä. Tässä raportissa luodaan ensin katsaus Suomen kansantalouden ja tarkasteltavien toimialojen viimeaikaiseen kehitykseen. Sen jälkeen esitellään toimialakohtainen ennuste tarkasteltavien toimialojen tuotannolle ja työllisyydelle.

Toimialakohtaiset ennusteet ovat niin sanottuja malliennusteita. Ne on saatu toimialojen kehitystä kuvaavasta mallista, joka on kytketty Palkansaajien tutkimuslaitoksen (PT:n) kokonaistaloudelliseen makromalliin.

Toimialaennusteen ovat Palkansaajien tutkimuslaitokselta tilanneet Toimihenkilöunioni, Kemianliitto, Paperiliitto, Suomen Ekonomiliitto, Toimihenkilöliitto Erto ja Uusi Insinööriliitto. Nämä liitot ovat tämän selvityksen myös rahoittaneet.

Julkaistu: 20.11.2009
Lehdistötiedote
Julkaisu PDF-muodossa


Share

Palkansaajien tutkimuslaitos

Pitkänsillanranta 3 A 6. krs
00530 Helsinki

Puh. (09) 2535 7330

Yhteyshenkilöt

Viestintäkoordinaattori
Essi Lindberg
Puh. (09) 2535 7346

Hallintosihteeri
Jaana Toivainen
Puh. (09) 2535 7341

design N&S

Valokuvat: Maarit Kytöharju


Share
Share