Teollisuuden, rakentamisen ja liike-elämän palveluiden näkymät

Toimialaennuste vuosille 2012–2014

Tekijä(t): Lehmus Markku ja Lehto Eero

Vuosi 2012 on ollut vaikea myös Suomen jalostuselinkeinoille, informaatiopalveluille sekä muille liike-elämän palveluille. Euroopan pitkittyneen velkakriisin aikaansaama epävarmuus sekä Euroopan maiden kireä finanssipolitiikka ovat hidastaneet talouskasvua keskeisimmillä vientimarkkinoillamme sekä lykänneet investointien toteuttamista laajemminkin Euroopan ulkopuolella. Tämän  vaikutuksesta tuotanto on Suomessa supistunut usealla teollisuuden toimialalla ja rakentamisessa. Keskimäärin tuotanto kasvaa tänä vuonna toimialaennusteen piirissä olevilla toimialoilla kuitenkin 1,3 prosenttia. Potentiaalia Suomessa kuitenkin on kokonaistuotannon tuntuvallekin elpymiselle, jos kysyntätilanne vain paranee. Työikäisen väestön määrä oli vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä suurin piirtein samalla tasolla kuin finanssikriisin puhjetessa vuoden 2008 kolmannella neljänneksellä. Tämä sekä eläkkeelle siirtyminen hiljattainen myöhentyminen takaavat, ettei työvoiman tarjonta ole estämässä tuotannon elpymistä. Pääoman matalat käyttöasteet sekä tuottavuuden kohentumisen jatkuminen ovat osaltaan luomassa edellytyksiä tuotannon palautumiselle alkuvuoden 2008 tasolle ja sen ylikin. Kasvun viriäminen Euroopan ulkopuolella ja eurokriisin osittainen hellittäminen ovat tukemassa Suomenkin suhdanteen kääntymistä parempaan suuntaan. On odotettavissa, että vuosina 2013 ja 2014 vientielinkeinot kasvavat Suomessa muuta taloutta nopeammin.

Julkaistu: 3.12.2012
Lehdistötiedote
Julkaisu PDF-muodossa


Share

Palkansaajien tutkimuslaitos

Pitkänsillanranta 3 A 6. krs
00530 Helsinki

Puh. (09) 2535 7330

Yhteyshenkilöt

Viestintäkoordinaattori
Essi Lindberg
Puh. (09) 2535 7346

Hallintosihteeri
Jaana Toivainen
Puh. (09) 2535 7341

design N&S

Valokuvat: Maarit Kytöharju


Share
Share