Seija Ilmakunnas

Johtaja

Seija Ilmakunnas

Puh. (09) 2535 7340
Puh. 040 125 9638
E-mail: Etunimi.Sukunimi@labour.fi

 

Palkansaajien tutkimuslaitoksessa

Johtajana 2011 lähtien
Vanhempana tutkijana 1993–1998

 

Koulutus

VTT, Helsingin yliopisto 1997

 

Työhistoria

Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos 1983–1988
Helsingin kaupungin tietokeskus 1988–1993
Palkansaajien tutkimuslaitos 1993–1998
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus 1999–2001
Eläketurvakeskus, tutkimusosasto 2002–2006
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus 2006–2010

 

Tutkimusalueet

Työmarkkinat, eläkejärjestelmä

 

Julkaisut laitoksen omissa sarjoissa

Tutkimukset

 • 72 – ILMAKUNNAS SEIJA: Yksityisten palveluiden toimintaedellytykset ja työllisyys, 1998.
 • 68 – ILMAKUNNAS SEIJA: Female Labour Supply and Work Incentives, 1997.
 • 51 – ILMAKUNNAS SEIJA: Perhetuki ja syntyvyys, 1994.

Työpaperit

 • 273 – ILMAKUNNAS PEKKA ja ILMAKUNNAS SEIJA: Age segregation and hiring of older employees: low mobility revisited, 2012.
 • 268 – ILMAKUNNAS PEKKA ja ILMAKUNNAS SEIJA: Hiring older employees: Do incentives of early retirement channels matter?, 2011.
 • 133 – ILMAKUNNAS SEIJA: Child Care Costs in Labour Supply Models, 1996.
 • 113 – ILMAKUNNAS SEIJA: Income Taxation, Hours Restrictions and Labour Supply, 1992.

Raportit

 • 27 – ILMAKUNNAS SEIJA, KANNINEN OHTO ja HUSA TOMI: Onko työvoimapula totta?, Helsinki 2013.

 

Muualla julkaistut

Ulkomaiset julkaisut

 • ILMAKUNNAS PEKKA ja ILMAKUNNAS SEIJA: Health and retirement age: Comparison of expectations and actual retirement, Scandinavian Journal of Public Health 46 (Suppl 19): 18-31, 2018.
 • ILMAKUNNAS PEKKA ja ILMAKUNNAS SEIJA: Hiring older employees: Do the Age Limits of Early Retirement and the Contribution Rates of Firms Matter?, Scandinavian Journal of Economics 117 Issue I:164-194, 2015.
 • ILMAKUNNAS PEKKA ja ILMAKUNNAS SEIJA: Age Segregation and Hiring of Older Employees: Low Mobility Revisited, International Journal of Manpower 35(8), 2014.
 • ILMAKUNNAS PEKKA ja ILMAKUNNAS SEIJA: Hiring Older Employees: Do the Age Limits of Early Retirement and the Contribution Rates of Firms Matter?, The Scandinavian Journal of Economics 117(1): 164–194, 2014.
 • ILMAKUNNAS PEKKA ja ILMAKUNNAS SEIJA: Diversity at the Workplace: Whom Does it Benefit?, De Economist 159: 223–255, 2011.
 • ILMAKUNNAS PEKKA ja ILMAKUNNAS SEIJA: Work force ageing and expanding service sector – a double burden on productivity?, The Service Industries Journal 30: 2093–2110, 2010.
 • ILMAKUNNAS PEKKA ja ILMAKUNNAS SEIJA: Gradual retirement and lengthening of working life, teoksessa K. van den Bosch ja P. Kemp (toim.), Social Protection in an Ageing World, Intersentia, International Studies on Social Security 13:153–172, 2008.
 • ILMAKUNNAS SEIJA ja TAKALA MERVI: Promoting Employment among Ageing Workers: Lessons from Successful Policy Changes in Finland, The Geneva Papers on Risk and Insurance – Issues and Practice 30: 674–692, 2005.
 • ILMAKUNNAS SEIJA: Public Policy and Child Care Choice, teoksessa Persson, I. ja Jonung, C. (toim.), Economics of the Family and Family Policies, Routledge: 178–193, 1997.
 • ILMAKUNNAS SEIJA ja PUDNEY STEPHEN: A model of female labour supply in the presence of hours restrictions, Journal of Public Economics 41:183–210, 1990.

Kotimaiset julkaisut

 • ILMAKUNNAS SEIJA: Työmarkkinoiden sopeutuminen rahaliiton ja talouskriisin testissä, teoksessa T. Taimio (toim.), Tuotannon Tekijät – Palkansaajien Suomi 100 vuotta, Palkansaajien tutkimuslaitos 2017.
 • ILMAKUNNAS SEIJA: Työn markkinat osana kansantaloutta, teoksessa T. Michelsen et al. (toim.), Työelämän perustietoa, Duodecim, 2017.
 • ILMAKUNNAS SEIJA: Neuvoston raportti puntarissa: arvioinnin arviointia, Kansantaloudellinen aikakauskirja 1/2017.
 • ILMAKUNNAS PEKKA ja ILMAKUNNAS SEIJA: Haastaako työmarkkinoiden polarisaatio eläkepolitiikan?, Talous & Yhteiskunta 2/2017.
 • ILMAKUNNAS SEIJA: Verotus kuluneella vaalikaudella, Talous & Yhteiskunta 1/2015.
 • ILMAKUNNAS SEIJA: Strategia vai taktiikka: Anders Borgin ja Juhana Vartiaisen raportin arviointia, Kansantaloudellinen aikakauskirja 2/2015.
 • ILMAKUNNAS SEIJA ja LEHTO EERO: Suuntaviivoja julkisen talouden tiekarttaan, Talous & Yhteiskunta 1/2014.
 • ILMAKUNNAS SEIJA ja LILJA REIJA: Vanhuuseläkkeen alaikärajan nostosta ei ole ihmelääkkeeksi, Talous & Yhteiskunta 2/2013.
 • ILMAKUNNAS SEIJA: Eurokriisi, finanssipolitiikan uudet säännöt ja Suomi, Talous & Yhteiskunta 4/2012.
 • ILMAKUNNAS SEIJA: Kaupunkitalouden vakautta kannattaa tavoitella, Kvartti 2: 21–31, 2011.
 • ILMAKUNNAS SEIJA: Hyvinvointivaltion puolustus vaatii veronsa, teoksessa O. Kontula (toim.), Suomalaisen hyvinvoinnin ja onnellisuuden tulevaisuus, Väestöliitto, 2011.
 • ILMAKUNNAS SEIJA: Työmarkkinat jälleen testissä, Talous & Yhteiskunta 3/2011, 2011.
 • ILMAKUNNAS PEKKA ja ILMAKUNNAS SEIJA: Alkaako ikä painaa? – rekrytoinnit ja ikäsegregaatio työmarkkinoilla, teoksessa Heimonen, K. ja Tervo, H. (toim.), Työ, talous ja yliopisto, Jyväskylän yliopisto, 2010.
 • ILMAKUNNAS SEIJA: Huomioita historiasta ja tirkistyksiä tulevaan, teoksessa Ilmakunnas, S., Heikkilä, T., Honkatukia, J. ja Kangasharju, A., Silta suunnittelusta tutkimukseen. VATT 20 vuotta, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 2010.
 • ILMAKUNNAS SEIJA: Hyvinvointipolitiikan valintoja kriisin jälkeen, teoksessa Rouvinen, P. ja Ylä-Anttila, P. (toim.), Kriisin jälkeen, Taloustieto, 2010.
 • ILMAKUNNAS SEIJA: Talouskriisi, työmarkkinat ja aktiivinen työvoimapolitiikka, Työpoliittinen aikakauskirja 1/2010, 2010.
 • ILMAKUNNAS SEIJA: Eläkkeelle siirtymisen myöhentäminen ja ikääntyneiden rekrytoinnit, teoksessa Eerola, E., Kari, S. ja Pehkonen, J. (toim.), Verotuksen ja sosiaaliturvan uudistaminen – miksi ja mihin suuntaan?, VATT Julkaisuja 54, 2009.
 • ILMAKUNNAS SEIJA ja KANGASHARJU AKI: Myös tuottavuus on avainasemassa väestön ikääntyessä, teoksessa Ikääntymisen taloudelliset vaikutukset ja niihin varautuminen, Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 10/2007, 2007.
 • ILMAKUNNAS SEIJA: Työllisyys parani – missä ja millä eväin, Kansantaloudellinen aikakauskirja 3/2007, 2007.
 • ILMAKUNNAS SEIJA ja HAKOLA TUULIA: Eläkeuudistuksen vaikutus ikääntyneiden työttömyyteen, teoksessa Hämäläinen, K., Taimio, H. ja Uusitalo, R. (toim.) Työttömyys – taloustieteellisiä puheenvuoroja, Palkansaajien tutkimuslaitos & Edita, 2005.
 • ILMAKUNNAS SEIJA ja RANTALA JUHA: Oikeat asenteet vai onnistunut politiikka ikääntyneen työvoiman paremman työllisyyden taustalla?, Työpoliittinen Aikakauskirja 2/2005, 2005.
 • ILMAKUNNAS SEIJA ja TUOMINEN EILA: Työeläketurva – yhteisvastuuta sukupolvien välillä, teoksessa Järvinen, R. (toim.), Yhteiskuntavastuu – Näkökulmia yritysten ja julkisyhteisöjen yhteiskunnalliseen vastuuseen, Tampereen yliopisto, 2004.
 • ILMAKUNNAS SEIJA: Kypsyvä ja kestävä eläkejärjestelmä, teoksessa Pekkarinen, J. ja Kavonius, I. K. (toim.), Suomi, EU ja maailma – puheenvuoroja talouspolitiikasta, TSL, 2003.
 • ILMAKUNNAS SEIJA: Suurten muutosten vuosikymmen, teoksessa Hagfors, R., Hellsten, K., Ilmakunnas, S. ja Uusitalo, H. (toim.), Eläkeläisten toimeentulo 1990-luvulla, Eläketurvakeskuksen Tutkimuksia 2003:1, 2003.
 • ILMAKUNNAS SEIJA: Sukupuolivaikutusten arvioinnista eläketurvassa, teoksessa Naiset ja budjetti, Naiskansanedustajien verkoston Julkaisuja 2, 2002.
 • ILMAKUNNAS SEIJA: Työn verotuksen keventäminen osana suomalaista ja eurooppalaista työllisyyspolitiikkaa, Talous & Yhteiskunta 3/2002, 2002.
 • ILMAKUNNAS SEIJA: Yksityisen sektorin työeläkeuudistus, Kansantaloudellinen aikakauskirja 4/2002, 2002.
 • ILMAKUNNAS SEIJA: Ikääntyvä työvoima ja työnteon kannustimet, Kansantaloudellinen aikakauskirja 1/2001, 2001.
 • ILMAKUNNAS SEIJA, ROMPPANEN ANTTI ja TUOMALA JUHA: Työvoimapoliittisten toimenpiteiden vaikuttavuudesta ja ennakoinnista, VATT Tutkimuksia 77, 2001.
 • ILMAKUNNAS SEIJA: Käydään kiinni työttömyyden kovaan ytimeen, Kansantaloudellinen aikakauskirja 3/2000, 2000.
 • ILMAKUNNAS SEIJA: Tasa-arvon valtavirtaistaminen Suomen työllisyyspolitiikan toimintasuunnitelmassa 1999, STM Tasa-arvon Työraportteja 2000:2, 2000.
 • ILMAKUNNAS SEIJA, KIANDER JAAKKO ja ROMPPANEN ANTTI: Julkisen talouden tasapaino Suomessa, teoksessa Hjerppe, R., Ilmakunnas, S. ja Voipio, I. (toim.), Hyvinvointivaltio 2000-luvun kynnyksellä, VATT Julkaisuja 28:2, 1999.
 • ILMAKUNNAS SEIJA: Tehokkuus vastaan oikeudenmukaisuus – taloustieteen näkökulmiaStakes, Aiheita 13/1999, 1999.
 • ILMAKUNNAS SEIJA: Kansantaloustiede ja tilastot – Mersulla lehmipolkua pitkin, teoksessa Paananen, S., Juntto, A. ja Sauli, H. (toim.), Fakta juttu – Tilastollisen sosiaalitutkimuksen pelisäännöt, Vastapaino, 1998.
 • ILMAKUNNAS SEIJA: Kaupungit ja palveluiden työllisyys, Hyvinvointikatsaus 1/1998, 1998.
 • ILMAKUNNAS SEIJA: Kvinnors utbud av arbetskraft och incentiveffekter, Ekonomiska Samfundets Tidskrift 1/1998, 1998.
 • ILMAKUNNAS SEIJA: Sosiaaliturvan kriisi?, teoksessa Pekkarinen, J. (toim.), Takaisin täystyöllisyyteen – Lähivuosien talouspolitiikan suunta, TSL, 1998.
 • ILMAKUNNAS SEIJA ja LEHTO EERO: Verotus, julkiset menot ja työllisyys, Talous & Yhteiskunta 2/1998, 1998.
 • ILMAKUNNAS SEIJA ja JULKUNEN RAIJA: Euroopan talous- ja rahaliitto – sukupuolten tasa-arvon näkökulma, Kansantaloudellinen aikakauskirja 2/1997, 1997.
 • ILMAKUNNAS SEIJA ja JULKUNEN RAIJA: Euroopan talous- ja rahaliitto – sukupuolten tasa-arvon näkökulma, Valtioneuvoston kanslian julkaisuja 1997/14, 1997.
 • ILMAKUNNAS SEIJA: Naisten työvoiman tarjonta ja kannustinvaikutukset, Kansantaloudellinen aikakauskirja 3/1997, 1997.
 • ILMAKUNNAS SEIJA: Sosiaaliturvan kannustavuus, teoksessa Valoa tunnelin päässä? – Näkökulmia hyvinvoinnin tulevaisuuteen, TSL, 1997.
 • ILMAKUNNAS SEIJA: Yksityisten palveluiden toimintaedellytykset, Talous & Yhteiskunta 4/1997, 1997.
 • ILMAKUNNAS SEIJA: Työn taloustiede – empiirisen tutkimuksen rooli ja rajat, Talous & Yhteiskunta 4/1996, 1996.
 • ILMAKUNNAS SEIJA: Insentiivien “teoria” ja käytäntö, Kansantaloudellinen aikakauskirja 2/1995, 1995.
 • ILMAKUNNAS SEIJA: Kommentti: Talouspolitiikasta ja yrittäjyydestä, Kansantaloudellinen aikakauskirja 4/1995, 1995.
 • ILMAKUNNAS SEIJA: Lapsiperheiden tuelle selkeät tavoitteet, Talous & Yhteiskunta 3/1995, 1995.
 • ILMAKUNNAS SEIJA ja KIANDER JAAKKO: Säästötoimet ja valtiontalouden vakauttaminen, Talous & Yhteiskunta 2/1995, 1995.
 • ILMAKUNNAS SEIJA: Julkisen palvelutoiminnan tehokkuus – esimerkkinä lukioiden arviointi, Kansantaloudellinen aikakauskirja 1/1994, 1994.
 • ILMAKUNNAS SEIJA: Perhepolitiikkaa anteliaalta 80-luvulta 90-luvun valikoivuuteen, Hyvinvointikatsaus 1/1994, 1994.
 • ILMAKUNNAS SEIJA: Julkisen sektorin suunta, Talous & Yhteiskunta 4/1993, 1993.
 • ILMAKUNNAS SEIJA: Kotihoidon tuen faktat ja visiot, Helsingin kaupungin tietokeskus, Tutkimuksia 1993:11, 1993.
 • ILMAKUNNAS SEIJA: Lasten päivähoito muutosten kourissa, teoksessa Turhaa työtä, Suomi-neito? – Naisten työ rakennemurroksessa, STM Tasa-arvojulkaisuja B:1/1993, 1993.
 • ILMAKUNNAS SEIJA: Valtion tehtävät ja puolueiden uudet talouspoliittiset ohjelmat, Politiikka 2/1993, 1993.
 • ILMAKUNNAS SEIJA: Kuoleeko potilas, vaikka leikkaus onnistuu?, Hyvinvointikatsaus 4/1992, 1992.
 • ILMAKUNNAS SEIJA ja SALO SINIKKA: Käynnistysohjeita kansantaloudelle – puolueiden uudet talouspoliittiset ohjelmat, Kansantaloudellinen aikakauskirja 3/1992, 1992.
 • ILMAKUNNAS SEIJA: Tuloverouudistukset ja taloudellinen tehokkuus: mielikuvia ja mittaustuloksia, TTT-Katsaus 3/1992, 1992.
 • ILMAKUNNAS SEIJA: Työajat pääkaupunkiseudulla, Helsingin kaupungin tietokeskus, Keskustelualoitteita 1991:1, 1991.
 • ILMAKUNNAS SEIJA: Puolisoiden tulot palkansaajaperheissä, teoksessa Palkkaa työstä ja sukupuolesta, Tutkimus palkkaeroista Suomessa 1985, Tilastokeskuksen Tutkimuksia 169, 1990.
 • ILMAKUNNAS SEIJA: Päivähoidon taloustiedettä etsimässä, Kansantaloudellinen aikakauskirja 3/1990, 1990.
 • ILMAKUNNAS SEIJA: Vaimon tulot perheen taloudessa, Hyvinvointikatsaus 2/1990, 1990.
 • ILMAKUNNAS SEIJA ja LANKINEN MARKKU: Kotihoidon tuen vaikuttavuus – Tutkimus helsinkiläisistä äideistä vuonna 1989, Helsingin kaupungin tietokeskus, Tutkimuksia 1989:3, 1989.
 • ILMAKUNNAS SEIJA: Kotona, naapurissa vai tarhassa – näkökulmia päivähoitokeskusteluun, Kvartti 1989:3, 1989.
 • ILMAKUNNAS SEIJA: Naisten työn tarjonnasta Suomessa: työvoimareservistä kokopäivätyöhön, TTT-Katsaus 1/1989, 1989.
 • ILMAKUNNAS SEIJA: Helsinkiläiset naiset ja työmarkkinat, Kvartti 1988:4, 1988.
 • ILMAKUNNAS SEIJA: Työmarkkinoiden sopeutumiskyky puntarissa, ETLAn Suhdanne 1987/4, 1987.
Share

Palkansaajien tutkimuslaitos

Pitkänsillanranta 3 A 6. krs
00530 Helsinki

Puh. (09) 2535 7330

Yhteyshenkilöt

Erikoistutkija, tiedottaja
Heikki Taimio
Puh. (09) 2535 7349

Hallintosihteeri
Jaana Toivainen
Puh. (09) 2535 7341

design N&S

Valokuvat: Maarit Kytöharju


Share
Share