Laitoksen esittely

Palkansaajien tutkimuslaitos on vuonna 1971 perustettu itsenäinen ja voittoa tavoittelematon kansantalouden asiantuntijayksikkö. Laitoksessa tehdään taloustieteellistä tutkimusta ja laaditaan suhdanne-ennusteita. Lisäksi laitoksen tutkijat toimivat ulkopuolisissa asiantuntijatehtävissä sekä osallistuvat aktiivisesti julkiseen talouspoliittiseen keskusteluun. Palkansaajien tutkimuslaitoksen toiminnan tavoitteena on tarjota tutkimustietoa yhteiskunnallisen keskustelun sekä päätöksenteon tueksi.

Palkansaajien tutkimuslaitoksessa tehtävän tutkimustyön painopiste on tilastollisiin aineistoihin perustuvassa empiirisessä tutkimuksessa. Sen taustalla on vahva teoreettinen näkemys ja tieteellisten menetelmien asiantuntemus.

Kolme keskeistä tutkimusaluetta ovat:

Työmarkkinat

  • Työllisyys, työttömyys, työvoiman kysyntä ja tarjonta, työmarkkinoiden rakennemuutokset sekä palkanmuodostus
  • Tutkimuskoordinaattori Merja Kauhanen, puh. (09) 2535 7348

Julkisen talouden tutkimus

  • Hyvinvointi, tulonjako ja syrjäytyminen, verojen ja julkisten menojen vaikutukset kotitalouksiin sekä instituutioiden ja julkisen palvelutuotannon markkinarakenteen arviointi
  • Tutkimuskoordinaattori Ohto Kanninen, puh. (09) 2535 7342

Makrotalous ja talouspolitiikka

  • Taloudellinen kasvu, suhdannehäiriöt, raha- ja finanssipolitiikka, Euroopan integraatio, globalisaatio ja talouspolitiikka
  • Tutkimuskoordinaattori, ennustepäällikkö Ilkka Kiema, puh. (09) 2535 7304

Lyhyen aikavälin talousennuste (seuraaville 1½ – 2 vuodelle) julkaistaan kaksi kertaa vuodessa (maalis- ja syyskuussa). Lisäksi niiden välillä tehdään ennusteen tarkisteita, ja laitoksen tutkijat kommentoivat kuukausittain talouskehitystä laitoksen kotisivuilla.

Tutkimuksia julkaistaan laitoksen Työpapereita- ja Tutkimuksia-nimisissä sarjoissa. Raportteja-sarjassa ilmestyy erilaisia laajemmalle yleisölle tarkoitettuja kirjoja ja selvityksiä. Lisäksi laitos julkaisee neljä kertaa vuodessa ilmestyvää Talous & Yhteiskunta -lehteä, joka sisältää asiantuntijoiden artikkeleita kansantaloudellisista ja muista yhteiskunnallisista teemoista. Lehden tavoitteena on välittää tutkimustietoa yleistajuisessa muodossa, valottaa ajankohtaisen talouskehityksen taustoja sekä virittää keskustelua.

Palkansaajien tutkimuslaitosta ylläpitää kannatusyhdistys, johon kuuluvat Suomen ammatilliset keskusjärjestöt SAK, Akava ja STTK ja niiden jäsenliittoja. Taustayhteisöiltä saatu rahoitus muodostaa laitoksen talouden perustan. Eri säätiöltä, rahastoilta ja Suomen Akatemialta saatu ulkopuolinen tutkimusrahoitus on suurusluokaltaan yhtä merkittävä rahoituslähde. Toimintaamme olemme saaneet avustusta myös opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Share

Palkansaajien tutkimuslaitos

Arkadiankatu 7 (Economicum)
00100 Helsinki

Puh. (09) 2535 7330

Yhteyshenkilöt

Viestintäkoordinaattori
Essi Lindberg
Puh. (09) 2535 7346

Hallintosihteeri
Jaana Toivainen
Puh. (09) 2535 7341

design N&S

Valokuvat: Maarit Kytöharju


Share
Share