Uutiskirjeen rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10§:n mukainen rekisteriseloste 4.5.2018 alkaen

Rekisterinpitäjä

Palkansaajien tutkimuslaitos
Pitkänsillanranta 3 A 6. krs
00530 Helsinki
puh. 09 2535 7330

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Jaana Toivainen

Rekisterin nimi

Palkansaajien tutkimuslaitoksen uutiskirjeen osoiterekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Palkansaajien tutkimuslaitoksen sidosryhmärekisterin tietoja käytetään sidosryhmäviestintään, kuten sähköisten tiedotteiden, uutiskirjeiden sekä kutsujen lähettämiseen. Tietoja ei käytetä kaupallisiin markkinointitarkoituksiin. Uutiskirjeen tilaamisen voi perua koska tahansa jokaisen uutiskirjeen lopusta löytyvästä linkistä.

Rekisterin tietosisältö

Henkilön etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite

Tietolähteet

Tiedot rekisteröidyistä saadaan Palkansaajien tutkimuslaitoksen verkkosivujen uutiskirjeen tilauslomakkeiden kautta tai luotettavista julkisista lähteistä.

Tietojen siirto tai luovutus

Tietoja ei siirretä EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle eikä niitä luovuteta muihin organisaatioihin.

Rekisterin suojaus

Rekisteriä ylläpidetään sähköisen tietojärjestelmän avulla. Rekisteritietoja käsittelevät henkilöt ovat salassapitovelvollisuuden alaisia. Järjestelmään pääsy on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Manuaalista aineistoa ei ole.

Share

Palkansaajien tutkimuslaitos

Pitkänsillanranta 3 A 6. krs
00530 Helsinki

Puh. (09) 2535 7330

Yhteyshenkilöt

Erikoistutkija, tiedottaja
Heikki Taimio
Puh. (09) 2535 7349

Hallintosihteeri
Jaana Toivainen
Puh. (09) 2535 7341

design N&S

Valokuvat: Maarit Kytöharju


Share
Share