Lausunnot


Palkansaajien tutkimuslaitoksen lausunnot

Pvm ⇕ Otsikko ⇕ Valiokunta/ministeriö ⇕ Tunnus ⇕
24.10.2017 Hallituksen toimenpiteet työvoiman kohtaanto-ongelman vähentämiseksi ovat riittämättömiä Eduskunnan valtiovarainvaliokunta HE 106/2017 vp
10.10.2017 Valtion budjettialijäämää olisi ollut syytä supistaa nopeammin Eduskunnan valtiovarainvaliokunta HE 106/2017 vp
26.2.2018 Euroopan valuuttarahaston todennäköisin kehityssuunta ei vie sijoittajanvastuun rahaliittoon Eduskunnan valtiovarainvaliokunta E 115/2017 vp, U 4/2018 vp, U 5/2018 vp, U 6/2018 vp
5.6.2018 Sote- ja maakuntauudistuksen huonosti tunnetut kustannukset lisäävät julkisen talouden suunnitelman epävarmuutta Eduskunnan valtiovarainvaliokunta VNS 1/2018 vp
23.10.2019 Lausunto eduskunnan valtiovarainvaliokunnalle aiheesta VNS 2/2019 vp Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2020—2023 esityksestä ja selonteosta yleisesti Eduskunnan valtiovarainvaliokunta VNS 2/2019 vp, HE 29/2019 vp
19.1.2020 Hallituksen kokeilulaki-esitys ei mahdollista vaikutusten arviointia Eduskunta
10.3.2020 Hoitajamitoitus – hoitajien määrän lisääminen vaatii resursseja Eduskunta HE 4/2020
15.12.2017 Sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslaki ei saavuta tavoitteitaan STM STM 104:00/2017
10.10.2018 Sovitellun työttömyysturvan uudistuksen toimeenpanoon liittyy useita ongelmia STM STM077:00/2018
22.8.2017 Yhtenäisen ja kattavan tulotietojärjestelmän rakentaminen on perusteltua VM VM066:00/2017
Share

Palkansaajien tutkimuslaitos

Arkadiankatu 7 (Economicum)
00100 Helsinki

Puh. (09) 2535 7330

Yhteyshenkilöt

Viestintäkoordinaattori
Essi Lindberg
Puh. (09) 2535 7346

Hallintosihteeri
Jaana Toivainen
Puh. (09) 2535 7341

design N&S

Valokuvat: Maarit Kytöharju


Share
Share