Lausunnot


Palkansaajien tutkimuslaitoksen lausunnot

Pvm ⇕ Otsikko ⇕ Valiokunta/ministeriö ⇕ Tunnus ⇕
30.1.2019 VTV toteaa perustellusti, että veropolitiikka olisi voinut olla hallituskaudella kireämpää Eduskunnan tarkastusvaliokunta K 11/2018, K 21/2018, E 80/2018
1.2.2019 Perustelut uuden osakesäästötilin verotuelle jäävät kevyiksi Eduskunnan talousvaliokunta
5.2.2019 Työmarkkinoiden kohtaanto-ongelma Eduskunnan tarkastusvaliokunta K 11/2018 vp
11.10.2019 Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi tulotietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta VM VM131:00/2019
22.10.2019 Työllisyystavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavat toimenpiteet eivät ole vielä selvillä Eduskunnan talousvaliokunta HE 29/2019 vp, VNS 2/2019 vp
23.10.2019 Lausunto eduskunnan valtiovarainvaliokunnalle aiheesta VNS 2/2019 vp Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2020—2023 esityksestä ja selonteosta yleisesti Eduskunnan valtiovarainvaliokunta VNS 2/2019 vp, HE 29/2019 vp
24.10.2019 Euroalueen budjetin käyttökohteiden valinta olisi vaikeaa Eduskunnan talousvaliokunta U 85/2018 vp
19.11.2019 Uusin eurobudjettisuunnitelma on edeltäjiään parempi mutta yhä ongelmallinen Eduskunnan talousvaliokunta U 85/2018 vp
19.1.2020 Hallituksen kokeilulaki-esitys ei mahdollista vaikutusten arviointia Eduskunta
12.2.2020 Euroalueen maiden valtiosopimuksen merkitys näkyisi vasta myöhemmin Eduskunnan talousvaliokunta E 63/2019 vp
Share

Palkansaajien tutkimuslaitos

Arkadiankatu 7 (Economicum)
00100 Helsinki

Puh. (09) 2535 7330

Yhteyshenkilöt

Viestintäkoordinaattori
Essi Lindberg
Puh. (09) 2535 7346

Hallintosihteeri
Jaana Toivainen
Puh. (09) 2535 7341

design N&S

Valokuvat: Maarit Kytöharju


Share
Share