Lausunnot


Palkansaajien tutkimuslaitoksen lausunnot

Pvm ⇕ Otsikko ⇕ Valiokunta/ministeriö ⇕ Tunnus ⇕
14.11.2017 Hallituksen esitys ei vähennä ulosottojärjestelmään liittyviä kannustinloukkuja Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta HE 150/2017 vp
19.1.2020 Hallituksen kokeilulaki-esitys ei mahdollista vaikutusten arviointia Eduskunta
24.10.2017 Hallituksen toimenpiteet työvoiman kohtaanto-ongelman vähentämiseksi ovat riittämättömiä Eduskunnan valtiovarainvaliokunta HE 106/2017 vp
10.3.2020 Hoitajamitoitus – hoitajien määrän lisääminen vaatii resursseja Eduskunta HE 4/2020
12.11.2014 Johtaja Seija Ilmakunnaksen lausunto valtioneuvoston kanslialle selvityshenkilön raportista ”Näyttöön perustuva päätöksenteko – suomalainen neuvonantojärjestelmä”
16.10.2018 Koheesiopolitiikan asetuspaketti sitoo koheesiorahoituksen komission suosituksiin ja lisää näin komission valtaa Eduskunnan talousvaliokunta U 78/2018 vp
19.3.2018 Komission ehdottama rakenne- ja investointirahastojen toiminnan uudistus sopii huonosti toissijaisuusperiaatteeseen Eduskunnan talousvaliokunta U 6/2018vp
13.2.2018 Komission ehdotukset vievät Euroopan rahaliittoa kauemmas Suomen kaipaamasta sijoittajanvastuun liitosta Eduskunnan talousvaliokunta E 115/2017 vp
12.3.2020 Komission ehdotus oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta kaipaa täsmennystä Eduskunnan talousvaliokunta U2/2020 vp
4.6.2018 Komission esitys EU:n uudeksi rahoituskehykseksi muuttaa menojen rakennetta oikeaan suuntaan Eduskunnan talousvaliokunta E 29/2018 vp
Share

Palkansaajien tutkimuslaitos

Arkadiankatu 7 (Economicum)
00100 Helsinki

Puh. (09) 2535 7330

Yhteyshenkilöt

Viestintäkoordinaattori
Essi Lindberg
Puh. (09) 2535 7346

Hallintosihteeri
Jaana Toivainen
Puh. (09) 2535 7341

design N&S

Valokuvat: Maarit Kytöharju


Share
Share