Lausunnot


Palkansaajien tutkimuslaitoksen lausunnot

Pvm ⇕ Otsikko ⇕ Valiokunta/ministeriö ⇕ Tunnus ⇕
20.2.2018 Uskottavan arvioinnin tulee olla entistä kiinteämpi osa oppisopimuskoulutusjärjestelmää Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta HE 189/2017 vp
30.10.2018 Uuden rahoituskehyksen mukainen rahojen Brysselin kautta kierrättäminen on perusteltua vain osittain Eduskunnan suuri valiokunta U 45/2018 vp
5.10.2017 Uudessa alkoholilaissa esitetyt toimet lisäävät alkoholin kokonaiskulutusta ja haittoja Eduskunnan talousvaliokunta HE 100/2017
25.9.2018 Uudistusten tukiohjelma lisäisi komission kykyä vaikuttaa jäsenmaiden poliittisiin linjauksiin Eduskunnan talousvaliokunta U 85/2018 vp
19.11.2019 Uusin eurobudjettisuunnitelma on edeltäjiään parempi mutta yhä ongelmallinen Eduskunnan talousvaliokunta U 85/2018 vp
20.6.2017 Valinnanvapaus ei saavuta tavoitteitaan Eduskunnan valtiovarainvaliokunta HE 47/2017 vp
16.11.2017 Valtioiden velkajärjestelymekanismi on tarpeen, mutta vaikea toteuttaa Eduskunnan valtiovarainvaliokunta E 80/2017 vp
10.10.2017 Valtion budjettialijäämää olisi ollut syytä supistaa nopeammin Eduskunnan valtiovarainvaliokunta HE 106/2017 vp
14.3.2018 Valtiontalouden tarkastusviraston pitäisi kiinnittää arvioinneissaan enemmän huomiota julkisen talouden tasapainotussuunnitelmien perustaan Eduskunnan tarkastusvaliokunta K 20/2017 vp, E 115/2017 vp, U 4/2018 vp, U 5/2018 vp
25.9.2018 Valtionvelkakirjavakuudellisten arvopaperien kokeilut on syytä mahdollistaa Eduskunnan talousvaliokunta U61/2018 vp
Share

Palkansaajien tutkimuslaitos

Arkadiankatu 7 (Economicum)
00100 Helsinki

Puh. (09) 2535 7330

Yhteyshenkilöt

Viestintäkoordinaattori
Essi Lindberg
Puh. (09) 2535 7346

Hallintosihteeri
Jaana Toivainen
Puh. (09) 2535 7341

design N&S

Valokuvat: Maarit Kytöharju


Share
Share