Lausunnot


Palkansaajien tutkimuslaitoksen lausunnot

Pvm ⇕ Otsikko ⇕ Valiokunta/ministeriö ⇕ Tunnus ⇕
25.10.2017 Työajat, työelämän laatu ja palkanmuodostus tulisi ottaa osaksi tulevaisuusselontekoa Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta VNS 6/2017 vp
27.11.2018 Tulevaisuusselonteot kaipaavat tietoa ja realismia Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta VNS 5/2018 vp
23.10.2019 Lausunto eduskunnan valtiovarainvaliokunnalle aiheesta VNS 2/2019 vp Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2020—2023 esityksestä ja selonteosta yleisesti Eduskunnan valtiovarainvaliokunta VNS 2/2019 vp, HE 29/2019 vp
24.4.2018 Sote- ja maakuntauudistuksen kustannuksista kaivattaisiin riippumatonta analyysiä Eduskunnan talousvaliokunta VNS 1/2018 vp
5.6.2018 Sote- ja maakuntauudistuksen huonosti tunnetut kustannukset lisäävät julkisen talouden suunnitelman epävarmuutta Eduskunnan valtiovarainvaliokunta VNS 1/2018 vp
11.10.2019 Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi tulotietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta VM VM131:00/2019
28.9.2018 Varojen arvostamislain muutosesitys VM VM115:00/2018
29.10.2018 Osakesäästötili tuo uuden vaihtoehdon välilliseen sijoittamiseen VM VM112:00/2018
22.8.2017 Yhtenäisen ja kattavan tulotietojärjestelmän rakentaminen on perusteltua VM VM066:00/2017
13.3.2018 Lausunto Valtiovarainministeriölle luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi kansallisesta tuottavuuslautakunnasta (VM034:00/2018) VM VM034:00/2018
Share

Palkansaajien tutkimuslaitos

Arkadiankatu 7 (Economicum)
00100 Helsinki

Puh. (09) 2535 7330

Yhteyshenkilöt

Viestintäkoordinaattori
Essi Lindberg
Puh. (09) 2535 7346

Hallintosihteeri
Jaana Toivainen
Puh. (09) 2535 7341

design N&S

Valokuvat: Maarit Kytöharju


Share
Share