Lausunnot


Palkansaajien tutkimuslaitoksen lausunnot

Pvm ⇕ Otsikko ⇕ Valiokunta/ministeriö ⇕ Tunnus ⇕
11.12.2018 Työaikalaki vastaamaan elinkeinorakenteessa ja työn tekemisen tavoissa tapahtuneisiin muutoksiin Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta HE 158/2018 vp
27.11.2018 Pienten yritysten irtisanomiskynnyksen madaltamista on vaikea perustella positiivisilla työllisyysvaikutuksilla Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta HE 227/2018 vp
27.11.2018 Tulevaisuusselonteot kaipaavat tietoa ja realismia Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta VNS 5/2018 vp
30.10.2018 Uuden rahoituskehyksen mukainen rahojen Brysselin kautta kierrättäminen on perusteltua vain osittain Eduskunnan suuri valiokunta U 45/2018 vp
29.10.2018 Osakesäästötili tuo uuden vaihtoehdon välilliseen sijoittamiseen VM VM112:00/2018
16.10.2018 Koheesiopolitiikan asetuspaketti sitoo koheesiorahoituksen komission suosituksiin ja lisää näin komission valtaa Eduskunnan talousvaliokunta U 78/2018 vp
10.10.2018 Sovitellun työttömyysturvan uudistuksen toimeenpanoon liittyy useita ongelmia STM STM077:00/2018
28.9.2018 Varojen arvostamislain muutosesitys VM VM115:00/2018
25.9.2018 Komission investointien vakausjärjestelyä koskeva ehdotus sirpaloittaa unionin rahoitusta Eduskunnan talousvaliokunta U 86/2018 vp
25.9.2018 Uudistusten tukiohjelma lisäisi komission kykyä vaikuttaa jäsenmaiden poliittisiin linjauksiin Eduskunnan talousvaliokunta U 85/2018 vp
Share

Palkansaajien tutkimuslaitos

Arkadiankatu 7 (Economicum)
00100 Helsinki

Puh. (09) 2535 7330

Yhteyshenkilöt

Viestintäkoordinaattori
Essi Lindberg
Puh. (09) 2535 7346

Hallintosihteeri
Jaana Toivainen
Puh. (09) 2535 7341

design N&S

Valokuvat: Maarit Kytöharju


Share
Share