Lausunnot


Palkansaajien tutkimuslaitoksen lausunnot

Pvm ⇕ Otsikko ⇕ Valiokunta/ministeriö ⇕ Tunnus ⇕
22.10.2019 Työllisyystavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavat toimenpiteet eivät ole vielä selvillä Eduskunnan talousvaliokunta HE 29/2019 vp, VNS 2/2019 vp
11.10.2019 Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi tulotietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta VM VM131:00/2019
5.2.2019 Työmarkkinoiden kohtaanto-ongelma Eduskunnan tarkastusvaliokunta K 11/2018 vp
1.2.2019 Perustelut uuden osakesäästötilin verotuelle jäävät kevyiksi Eduskunnan talousvaliokunta
30.1.2019 VTV toteaa perustellusti, että veropolitiikka olisi voinut olla hallituskaudella kireämpää Eduskunnan tarkastusvaliokunta K 11/2018, K 21/2018, E 80/2018
25.1.2019 Kriisinratkaisurahaston varautumisjärjestely ei turvaa pankkien vakautta, jos yksimielisyyden periaatteesta ei voi hätätilassa poiketa Eduskunnan talousvaliokunta E 80/2017 vp
25.1.2019 Sukupuolten väliseen tasa-arvoon on vielä matkaa Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta K 22/2018 vp
11.12.2018 Työaikalaki vastaamaan elinkeinorakenteessa ja työn tekemisen tavoissa tapahtuneisiin muutoksiin Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta HE 158/2018 vp
27.11.2018 Pienten yritysten irtisanomiskynnyksen madaltamista on vaikea perustella positiivisilla työllisyysvaikutuksilla Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta HE 227/2018 vp
27.11.2018 Tulevaisuusselonteot kaipaavat tietoa ja realismia Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta VNS 5/2018 vp
Share

Palkansaajien tutkimuslaitos

Arkadiankatu 7 (Economicum)
00100 Helsinki

Puh. (09) 2535 7330

Yhteyshenkilöt

Viestintäkoordinaattori
Essi Lindberg
Puh. (09) 2535 7346

Hallintosihteeri
Jaana Toivainen
Puh. (09) 2535 7341

design N&S

Valokuvat: Maarit Kytöharju


Share
Share