Lausunnot


Palkansaajien tutkimuslaitoksen lausunnot

Pvm ⇕ Otsikko ⇕ Valiokunta/ministeriö ⇕ Tunnus ⇕
24.9.2014 Vanhempi tutkija Markku Lehmuksen lausunto eduskunnan talousvaliokunnalle valtion talousarviosta vuodelle 2015
12.11.2014 Johtaja Seija Ilmakunnaksen lausunto valtioneuvoston kanslialle selvityshenkilön raportista ”Näyttöön perustuva päätöksenteko – suomalainen neuvonantojärjestelmä”
7.10.2015 Tutkimuskoordinaattori Eero Lehdon lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2016
7.10.2015 Tutkimuskoordinaattori Eero Lehdon lausunto asiakirjasta ”Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2016–2019”
17.11.2015 Erikoistutkija Heikki Taimion lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi vähittäiskaupan sekä parturi- ja kampaamoliikkeen aukioloajoista annetun lain kumoamisesta ja sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain muuttamisesta
25.11.2015 Lausunto valtiovarainministeriön E-kirjelmästä koskien EMUn kehittämistä
9.12.2015 Lausunto hallituksen esityksestä kustannuskilpailukykyä vahvistavista toimista
25.1.2016 Lausunto sote- ja aluehallintouudistuksen rahoitus- ja resurssiohjausryhmän kuulemistilaisuutta varten
25.4.2016 Lausunto Eduskunnan valtiovarainvaliokunnalle Julkisen talouden suunnitelmasta 2017–2019
27.4.2016 Lausunto Eduskunnan talousvaliokunnalle Julkiset talouden suunnitelmasta vuosille 2017–2020
Share

Palkansaajien tutkimuslaitos

Arkadiankatu 7 (Economicum)
00100 Helsinki

Puh. (09) 2535 7330

Yhteyshenkilöt

Viestintäkoordinaattori
Essi Lindberg
Puh. (09) 2535 7346

Hallintosihteeri
Jaana Toivainen
Puh. (09) 2535 7341

design N&S

Valokuvat: Maarit Kytöharju


Share
Share