Lausunnot


Palkansaajien tutkimuslaitoksen lausunnot

Pvm ⇕Otsikko ⇕
5.4.2017 Lausunto Valtioneuvoston selonteosta kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta Agenda 2030:sta Kestävän kehityksen Suomi – pitkäjänteisesti, johdonmukaisesti ja osallistavasti (VNS 1/2017 vp)
5.4.2017 Lausunto valtiovarainministeriön Yritysverotuksen asiantuntijatyöryhmän raportista (VM:n julkaisu 12/2017)
2.3.2017 Lausunto eduskunnan tarkastusvaliokunnalle finanssipolitiikan puoliväliraportista ja sosiaalimenojen kehitysarvioita koskevasta raportista
16.2.2017 Lausunto eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle aiheesta Suomen Senioriliikkeen r.y. kansalaisaloitteesta KAA-4/2016 (OM 174/52/2015): Esitys lainsäädäntötoimiin ryhtymiseksi työeläkeindeksin palauttamisesta palkkatasoindeksiksi
15.11.2016 Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi perustulokokeilusta sekä tuloverolain 92§:n ja ennakkoperintälain 17 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 215/2016 vp)
11.10.2016 Lausunto hallituksen esityksestä valtion talousarvioksi vuodelle 2017 (HE 134/2016 vp)
4.10.2016 Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2017 (HE 134/2016 vp)
27.9.2016 Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi työttömyysturvan muuttamisesta (HE 113/2016 vp)
6.9.2016 Lausunto hallituksen esityksestä laeiksi perustulokokeilusta ja tuloverolain 92 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (STM051:00/2016)
25.8.2016 Lausunto hallituksen esityksestä laiksi tulotietojärjestelmästä ja eräiden muiden lakien muuttamisesta
Share

Palkansaajien tutkimuslaitos

Pitkänsillanranta 3 A 6. krs
00530 Helsinki

Puh. (09) 2535 7330

Yhteyshenkilöt

Erikoistutkija, tiedottaja
Heikki Taimio
Puh. (09) 2535 7349

Hallintosihteeri
Jaana Toivainen
Puh. (09) 2535 7341

design N&S

Valokuvat: Maarit Kytöharju


Share
Share