Lausunnot


Palkansaajien tutkimuslaitoksen lausunnot

Pvm ⇕ Otsikko ⇕ Valiokunta/ministeriö ⇕ Tunnus ⇕
14.3.2018 Lausunto aiheesta Lapsiasianvaltuutetun kertomus eduskunnalle 2018 Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta K 5/2018 vp
13.3.2018 Lausunto Valtiovarainministeriölle luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi kansallisesta tuottavuuslautakunnasta (VM034:00/2018) VM VM034:00/2018
7.3.2018 Suomelle hyväksyttävä yhteisen kriisinratkaisurahaston varautumisjärjestely ei takaisi pankkijärjestelmän vakautta vakavassa kriisissä Eduskunnan talousvaliokunta U 5/2018 vp
7.3.2018 Komission finanssipoliittista sopimusta muistuttavassa direktiiviehdotuksessa on perusteeton kehitysuravaatimus Eduskunnan talousvaliokunta U 4/2018 vp
26.2.2018 Euroopan valuuttarahaston todennäköisin kehityssuunta ei vie sijoittajanvastuun rahaliittoon Eduskunnan valtiovarainvaliokunta E 115/2017 vp, U 4/2018 vp, U 5/2018 vp, U 6/2018 vp
23.2.2018 Tarvitaan lisää tutkimustietoa vaihtelevaa työaikaa tekevien asemasta ja lainsäädännön toimivuudesta Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta HE188 2017 vp
20.2.2018 Uskottavan arvioinnin tulee olla entistä kiinteämpi osa oppisopimuskoulutusjärjestelmää Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta HE 189/2017 vp
13.2.2018 Komission ehdotukset vievät Euroopan rahaliittoa kauemmas Suomen kaipaamasta sijoittajanvastuun liitosta Eduskunnan talousvaliokunta E 115/2017 vp
30.1.2018 Maankäyttöpolitiikkaa koskevat suositukset jäävät väljiksi eduskunnan tarkastusvaliokunnan tutkimushankkeessa Eduskunnan tarkastusvaliokunta
15.12.2017 Sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslaki ei saavuta tavoitteitaan STM STM 104:00/2017
Share

Palkansaajien tutkimuslaitos

Pitkänsillanranta 3 A 6. krs
00530 Helsinki

Puh. (09) 2535 7330

Yhteyshenkilöt

Erikoistutkija, tiedottaja
Heikki Taimio
Puh. (09) 2535 7349

Hallintosihteeri
Jaana Toivainen
Puh. (09) 2535 7341

design N&S

Valokuvat: Maarit Kytöharju


Share
Share