Lausunnot


Palkansaajien tutkimuslaitoksen lausunnot

Pvm ⇕ Otsikko ⇕ Valiokunta/ministeriö ⇕ Tunnus ⇕
16.10.2018 Koheesiopolitiikan asetuspaketti sitoo koheesiorahoituksen komission suosituksiin ja lisää näin komission valtaa Eduskunnan talousvaliokunta U 78/2018 vp
10.10.2018 Sovitellun työttömyysturvan uudistuksen toimeenpanoon liittyy useita ongelmia STM STM077:00/2018
28.9.2018 Varojen arvostamislain muutosesitys VM VM115:00/2018
25.9.2018 Komission investointien vakausjärjestelyä koskeva ehdotus sirpaloittaa unionin rahoitusta Eduskunnan talousvaliokunta U 86/2018 vp
25.9.2018 Uudistusten tukiohjelma lisäisi komission kykyä vaikuttaa jäsenmaiden poliittisiin linjauksiin Eduskunnan talousvaliokunta U 85/2018 vp
25.9.2018 Valtionvelkakirjavakuudellisten arvopaperien kokeilut on syytä mahdollistaa Eduskunnan talousvaliokunta U61/2018 vp
7.6.2018 Olisi tärkeä varmistaa kasvupalveluiden yhdenvertainen saatavuus ja laatu Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta HE 35/2018
5.6.2018 Sote- ja maakuntauudistuksen huonosti tunnetut kustannukset lisäävät julkisen talouden suunnitelman epävarmuutta Eduskunnan valtiovarainvaliokunta VNS 1/2018 vp
4.6.2018 Komission esitys EU:n uudeksi rahoituskehykseksi muuttaa menojen rakennetta oikeaan suuntaan Eduskunnan talousvaliokunta E 29/2018 vp
24.4.2018 Sote- ja maakuntauudistuksen kustannuksista kaivattaisiin riippumatonta analyysiä Eduskunnan talousvaliokunta VNS 1/2018 vp
Share

Palkansaajien tutkimuslaitos

Arkadiankatu 7 (Economicum)
00100 Helsinki

Puh. (09) 2535 7330

Yhteyshenkilöt

Viestintäkoordinaattori
Essi Lindberg
Puh. (09) 2535 7346

Hallintosihteeri
Jaana Toivainen
Puh. (09) 2535 7341

design N&S

Valokuvat: Maarit Kytöharju


Share
Share