Lausunnot


Palkansaajien tutkimuslaitoksen lausunnot

Pvm ⇕ Otsikko ⇕ Valiokunta/ministeriö ⇕ Tunnus ⇕
19.8.2016 Lausunto hallituksen esityksestä Eduskunnalle, perintö- ja lahjaverolain sekä tuloverolain 47 §:n muuttamisesta, VM071:00/2016
25.8.2016 Lausunto hallituksen esityksestä laiksi tulotietojärjestelmästä ja eräiden muiden lakien muuttamisesta
6.9.2016 Lausunto hallituksen esityksestä laeiksi perustulokokeilusta ja tuloverolain 92 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (STM051:00/2016)
27.9.2016 Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi työttömyysturvan muuttamisesta (HE 113/2016 vp)
4.10.2016 Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2017 (HE 134/2016 vp)
11.10.2016 Lausunto hallituksen esityksestä valtion talousarvioksi vuodelle 2017 (HE 134/2016 vp)
25.1.2016 Lausunto sote- ja aluehallintouudistuksen rahoitus- ja resurssiohjausryhmän kuulemistilaisuutta varten
15.11.2016 Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi perustulokokeilusta sekä tuloverolain 92§:n ja ennakkoperintälain 17 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 215/2016 vp)
16.2.2017 Lausunto eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle aiheesta Suomen Senioriliikkeen r.y. kansalaisaloitteesta KAA-4/2016 (OM 174/52/2015): Esitys lainsäädäntötoimiin ryhtymiseksi työeläkeindeksin palauttamisesta palkkatasoindeksiksi
2.3.2017 Lausunto eduskunnan tarkastusvaliokunnalle finanssipolitiikan puoliväliraportista ja sosiaalimenojen kehitysarvioita koskevasta raportista
Share

Palkansaajien tutkimuslaitos

Arkadiankatu 7 (Economicum)
00100 Helsinki

Puh. (09) 2535 7330

Yhteyshenkilöt

Viestintäkoordinaattori
Essi Lindberg
Puh. (09) 2535 7346

Hallintosihteeri
Jaana Toivainen
Puh. (09) 2535 7341

design N&S

Valokuvat: Maarit Kytöharju


Share
Share