Lausunnot


Palkansaajien tutkimuslaitoksen lausunnot

Pvm ⇕ Otsikko ⇕ Valiokunta/ministeriö ⇕ Tunnus ⇕
4.6.2018 Komission esitys EU:n uudeksi rahoituskehykseksi muuttaa menojen rakennetta oikeaan suuntaan Eduskunnan talousvaliokunta E 29/2018 vp
24.4.2018 Sote- ja maakuntauudistuksen kustannuksista kaivattaisiin riippumatonta analyysiä Eduskunnan talousvaliokunta VNS 1/2018 vp
24.4.2018 Asiantuntijalausunto varhaiskasvatuslakia koskevasta esityksestä eduskunnan sivistysvaliokunnalle Eduskunnan sivistysvaliokunta HE 40/2018 vp
11.4.2018 Sote-uudistus myllertää organisaatioita Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta HE 16/2018 vp
29.3.2018 Tasaväkisten ja tavoitteiltaankin muuttuvien ennustelaitosten vertailu on vaikeaa VTV
19.3.2018 Komission ehdottama rakenne- ja investointirahastojen toiminnan uudistus sopii huonosti toissijaisuusperiaatteeseen Eduskunnan talousvaliokunta U 6/2018vp
14.3.2018 Valtiontalouden tarkastusviraston pitäisi kiinnittää arvioinneissaan enemmän huomiota julkisen talouden tasapainotussuunnitelmien perustaan Eduskunnan tarkastusvaliokunta K 20/2017 vp, E 115/2017 vp, U 4/2018 vp, U 5/2018 vp
14.3.2018 Lausunto aiheesta Lapsiasianvaltuutetun kertomus eduskunnalle 2018 Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta K 5/2018 vp
13.3.2018 Lausunto Valtiovarainministeriölle luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi kansallisesta tuottavuuslautakunnasta (VM034:00/2018) VM VM034:00/2018
7.3.2018 Suomelle hyväksyttävä yhteisen kriisinratkaisurahaston varautumisjärjestely ei takaisi pankkijärjestelmän vakautta vakavassa kriisissä Eduskunnan talousvaliokunta U 5/2018 vp
Share

Palkansaajien tutkimuslaitos

Arkadiankatu 7 (Economicum)
00100 Helsinki

Puh. (09) 2535 7330

Yhteyshenkilöt

Viestintäkoordinaattori
Essi Lindberg
Puh. (09) 2535 7346

Hallintosihteeri
Jaana Toivainen
Puh. (09) 2535 7341

design N&S

Valokuvat: Maarit Kytöharju


Share
Share