Lausunnot


Palkansaajien tutkimuslaitoksen lausunnot

Pvm ⇕ Otsikko ⇕ Valiokunta/ministeriö ⇕ Tunnus ⇕
8.5.2017 Lausunto Eduskunnan valtiovarainvaliokunnalle valtioneuvoston julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2018–2021
10.5.2017 Lausunto Valtioneuvoston selonteosta julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2018–2021 (VNS 4/2017 vp)
5.4.2017 Lausunto valtiovarainministeriön Yritysverotuksen asiantuntijatyöryhmän raportista (VM:n julkaisu 12/2017)
5.4.2017 Lausunto Valtioneuvoston selonteosta kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta Agenda 2030:sta Kestävän kehityksen Suomi – pitkäjänteisesti, johdonmukaisesti ja osallistavasti (VNS 1/2017 vp)
24.4.2018 Asiantuntijalausunto varhaiskasvatuslakia koskevasta esityksestä eduskunnan sivistysvaliokunnalle Eduskunnan sivistysvaliokunta HE 40/2018 vp
21.11.2017 Työttömyysturvan aktiivimalli on epäreilu ja vaikutuksiltaan epäselvä Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta HE 124/2017 vp
27.11.2017 Ulkomaankauppapolitiikan uudet linjaukset ovat tervetulleita – Mutta mihin on unohtunut huoli globaaleista palvelualan monopoleista? Eduskunnan suuri valiokunta E 33/2017vp, E 17/2017 vp, E 78/2017 vp
30.10.2018 Uuden rahoituskehyksen mukainen rahojen Brysselin kautta kierrättäminen on perusteltua vain osittain Eduskunnan suuri valiokunta U 45/2018 vp
30.3.2020 Lausunto Euroopan vihreän kehityksen ohjelmasta (Green deal) – Nyt kannattaisi aikaistaa vihreitä investointeja Eduskunnan suuri valiokunta E 61/2019 vp, U 2/2020 vp, E 62/2019 vp, E 2/2020 vp
5.10.2017 Uudessa alkoholilaissa esitetyt toimet lisäävät alkoholin kokonaiskulutusta ja haittoja Eduskunnan talousvaliokunta HE 100/2017
Share

Palkansaajien tutkimuslaitos

Arkadiankatu 7 (Economicum)
00100 Helsinki

Puh. (09) 2535 7330

Yhteyshenkilöt

Viestintäkoordinaattori
Essi Lindberg
Puh. (09) 2535 7346

Hallintosihteeri
Jaana Toivainen
Puh. (09) 2535 7341

design N&S

Valokuvat: Maarit Kytöharju


Share
Share