Lausunnot


Palkansaajien tutkimuslaitoksen lausunnot

Pvm ⇕ Otsikko ⇕ Valiokunta/ministeriö ⇕ Tunnus ⇕
2.3.2017 Lausunto eduskunnan tarkastusvaliokunnalle finanssipolitiikan puoliväliraportista ja sosiaalimenojen kehitysarvioita koskevasta raportista
8.5.2017 Lausunto Eduskunnan valtiovarainvaliokunnalle valtioneuvoston julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2018–2021
10.5.2017 Lausunto Valtioneuvoston selonteosta julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2018–2021 (VNS 4/2017 vp)
5.4.2017 Lausunto valtiovarainministeriön Yritysverotuksen asiantuntijatyöryhmän raportista (VM:n julkaisu 12/2017)
5.4.2017 Lausunto Valtioneuvoston selonteosta kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta Agenda 2030:sta Kestävän kehityksen Suomi – pitkäjänteisesti, johdonmukaisesti ja osallistavasti (VNS 1/2017 vp)
29.3.2018 Tasaväkisten ja tavoitteiltaankin muuttuvien ennustelaitosten vertailu on vaikeaa VTV
1.2.2019 Perustelut uuden osakesäästötilin verotuelle jäävät kevyiksi Eduskunnan talousvaliokunta
19.1.2020 Hallituksen kokeilulaki-esitys ei mahdollista vaikutusten arviointia Eduskunta
13.2.2018 Komission ehdotukset vievät Euroopan rahaliittoa kauemmas Suomen kaipaamasta sijoittajanvastuun liitosta Eduskunnan talousvaliokunta E 115/2017 vp
26.2.2018 Euroopan valuuttarahaston todennäköisin kehityssuunta ei vie sijoittajanvastuun rahaliittoon Eduskunnan valtiovarainvaliokunta E 115/2017 vp, U 4/2018 vp, U 5/2018 vp, U 6/2018 vp
Share

Palkansaajien tutkimuslaitos

Arkadiankatu 7 (Economicum)
00100 Helsinki

Puh. (09) 2535 7330

Yhteyshenkilöt

Viestintäkoordinaattori
Essi Lindberg
Puh. (09) 2535 7346

Hallintosihteeri
Jaana Toivainen
Puh. (09) 2535 7341

design N&S

Valokuvat: Maarit Kytöharju


Share
Share