Lausunnot


Palkansaajien tutkimuslaitoksen lausunnot

Pvm ⇕ Otsikko ⇕ Valiokunta/ministeriö ⇕ Tunnus ⇕
16.11.2017 Valtioiden velkajärjestelymekanismi on tarpeen, mutta vaikea toteuttaa Eduskunnan valtiovarainvaliokunta E 80/2017 vp
14.11.2017 Hallituksen esitys ei vähennä ulosottojärjestelmään liittyviä kannustinloukkuja Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta HE 150/2017 vp
8.11.2017 Markkinakurin rahaliitossa keskitettyä ohjausta tulee pitkällä tähtäimellä karsia Eduskunnan talousvaliokunta E 80/2017
26.10.2017 Pienten ja keskisuurten yritysten tuki suunnattava T&K-toimintaan Eduskunnan työ- ja elinkeinojaosto HE 106/2017 vp
25.10.2017 Työajat, työelämän laatu ja palkanmuodostus tulisi ottaa osaksi tulevaisuusselontekoa Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta VNS 6/2017 vp
24.10.2017 Hallituksen toimenpiteet työvoiman kohtaanto-ongelman vähentämiseksi ovat riittämättömiä Eduskunnan valtiovarainvaliokunta HE 106/2017 vp
10.10.2017 Hallituksella on perusteettoman optimistinen kuva toimiensa työllisyysvaikutuksista Eduskunnan talousvaliokunta HE 106/2017 vp
10.10.2017 Valtion budjettialijäämää olisi ollut syytä supistaa nopeammin Eduskunnan valtiovarainvaliokunta HE 106/2017 vp
5.10.2017 Uudessa alkoholilaissa esitetyt toimet lisäävät alkoholin kokonaiskulutusta ja haittoja Eduskunnan talousvaliokunta HE 100/2017
22.8.2017 Yhtenäisen ja kattavan tulotietojärjestelmän rakentaminen on perusteltua VM VM066:00/2017
Share

Palkansaajien tutkimuslaitos

Arkadiankatu 7 (Economicum)
00100 Helsinki

Puh. (09) 2535 7330

Yhteyshenkilöt

Viestintäkoordinaattori
Essi Lindberg
Puh. (09) 2535 7346

Hallintosihteeri
Jaana Toivainen
Puh. (09) 2535 7341

design N&S

Valokuvat: Maarit Kytöharju


Share
Share