Lausunnot


Palkansaajien tutkimuslaitoksen lausunnot

Pvm ⇕ Otsikko ⇕ Valiokunta/ministeriö ⇕ Tunnus ⇕
20.6.2017 Valinnanvapaus ei saavuta tavoitteitaan Eduskunnan valtiovarainvaliokunta HE 47/2017 vp
10.5.2017 Lausunto Valtioneuvoston selonteosta julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2018–2021 (VNS 4/2017 vp)
8.5.2017 Lausunto Eduskunnan valtiovarainvaliokunnalle valtioneuvoston julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2018–2021
5.4.2017 Lausunto Valtioneuvoston selonteosta kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta Agenda 2030:sta Kestävän kehityksen Suomi – pitkäjänteisesti, johdonmukaisesti ja osallistavasti (VNS 1/2017 vp)
5.4.2017 Lausunto valtiovarainministeriön Yritysverotuksen asiantuntijatyöryhmän raportista (VM:n julkaisu 12/2017)
2.3.2017 Lausunto eduskunnan tarkastusvaliokunnalle finanssipolitiikan puoliväliraportista ja sosiaalimenojen kehitysarvioita koskevasta raportista
16.2.2017 Lausunto eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle aiheesta Suomen Senioriliikkeen r.y. kansalaisaloitteesta KAA-4/2016 (OM 174/52/2015): Esitys lainsäädäntötoimiin ryhtymiseksi työeläkeindeksin palauttamisesta palkkatasoindeksiksi
15.11.2016 Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi perustulokokeilusta sekä tuloverolain 92§:n ja ennakkoperintälain 17 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 215/2016 vp)
11.10.2016 Lausunto hallituksen esityksestä valtion talousarvioksi vuodelle 2017 (HE 134/2016 vp)
4.10.2016 Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2017 (HE 134/2016 vp)
Share

Palkansaajien tutkimuslaitos

Arkadiankatu 7 (Economicum)
00100 Helsinki

Puh. (09) 2535 7330

Yhteyshenkilöt

Viestintäkoordinaattori
Essi Lindberg
Puh. (09) 2535 7346

Hallintosihteeri
Jaana Toivainen
Puh. (09) 2535 7341

design N&S

Valokuvat: Maarit Kytöharju


Share
Share