Lausunnot


Palkansaajien tutkimuslaitoksen lausunnot

Pvm ⇕ Otsikko ⇕ Valiokunta/ministeriö ⇕ Tunnus ⇕
7.10.2015 Tutkimuskoordinaattori Eero Lehdon lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2016
12.11.2014 Johtaja Seija Ilmakunnaksen lausunto valtioneuvoston kanslialle selvityshenkilön raportista ”Näyttöön perustuva päätöksenteko – suomalainen neuvonantojärjestelmä”
24.9.2014 Vanhempi tutkija Markku Lehmuksen lausunto eduskunnan talousvaliokunnalle valtion talousarviosta vuodelle 2015
14.8.2014 Tutkimuskoordinaattori Ilpo Suoniemen lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi perintö- ja lahjaverolain 14 ja 19 a §:n muuttamisesta
17.2.2014 Palkansaajien tutkimuslaitoksen lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi Suomen Akatemiasta annetun lain muuttamisesta
2.12.2013 Palkansaajien tutkimuslaitoksen lausunto valtiovarainministeriölle budjettikehysdirektiivin ja budjettisuunnitelmien ennakkovalvonta-asetuksen kansallista täytäntöönpanoa valmistelleen työryhmän muistiosta
28.10.2013 Palkansaajien tutkimuslaitoksen lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle elinkeinotulon ja yhteisöjen varojenjaon verotusta koskevien säännösten muuttamisesta
4.12.2012 Palkansaajien tutkimuslaitoksen lausunto hallituksen esityksestä koskien talous- ja rahaliittoa koskevaa sopimusta
15.11.2012 Lausunto tutkimus- ja innovaationeuvoston mietintöön 15.12.11. Tutkimuslaitokset ja tutkimusrahoitus- ehdotus kokonaisuudistukseksi
26.9.2012 Palkansaajien tutkimuslaitoksen lausunto hallituksen esityksestä talous- ja rahaliittoa koskevasta sopimuksesta
Share

Palkansaajien tutkimuslaitos

Pitkänsillanranta 3 A 6. krs
00530 Helsinki

Puh. (09) 2535 7330

Yhteyshenkilöt

Viestintäkoordinaattori
Essi Lindberg
Puh. (09) 2535 7346

Hallintosihteeri
Jaana Toivainen
Puh. (09) 2535 7341

design N&S

Valokuvat: Maarit Kytöharju


Share
Share