Takaisin

Uusi kyseenalainen Suomen ennätys

Uusi kyseenalainen Suomen ennätys

Tuoreiden työttömyyslukujen perusteella on saavutettu uusi Suomen ennätys: pitkäaikaistyöttömien eli vähintään vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleiden osuus kaikista työttömistä työnhakijoista oli toukokuussa noin 38 prosenttia. Pitkäaikaistyöttömien osuus on viime aikoina noussut voimakkaasti. Lähimmän vertailukohdan eli 1990-luvun lamavuosien ja 1990-luvun lopun taso saavutettiin viime vuoden loppupuolella, ja nyt häämöttää uusi merkkipaalu 40 prosenttia (kuvio).

Talouspolitiikan kannalta ennätyksessä oleellisinta on, ettei se tullut yllätyksenä. 1990-luvun lama-ajan yksi tärkeimmistä opetuksista oli, että pitkäaikaistyöttömyydestä voi tulla pysyväisluonteinen talouspoliittinen ja yhteiskunnallinen ongelma, jos sen vähentämistä ei pidetä keskeisenä talouspoliittisena tavoitteena. 1990-luvun lamavuosina pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseen ei kiinnitetty riittävästi huomiota, eikä siihen ole kiinnitetty riittävästi huomiota nykyisenkään kriisin aikana.

Pitkäaikaistyöttömyyttä ei voida vähentää, ellei hallitus ole valmis lisäämään tuntuvasti työllisyysmäärärahoja ja ylipäätään harjoittamaan sellaista työllisyyttä tukevaa talouspolitiikkaa, joka voi lyhyellä aikavälillä lisätä menoja mutta on pidemmällä aikavälillä parasta politiikkaa myös valtiontalouden kannalta.

Suomessa ollaan tekemässä talouspoliittista virhearviota, joka ylittää 1990-luvullakin tehdyt virheet.

ptblogi280616
Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä (%) 1990:1–2016:1
Share

Uusi kyseenalainen Suomen ennätys

  1. Moi, Joo nyt pitäisi jo sopeutua automaation lisääntymiseen, eikä työaikojen pidentämiseen. Tietysti savupiiput ja muutkin haluaa halvempaa työvoimaa.

    Todellisuus on, että tarvitsemme koulutettuja työntekijöitä. Hallituksen koulutusleikkaukset ovat aika masentavia. Eivätkö he itsekään usko Suomeen? Työttömyys tulee nousemaan varmaan ihan exponentiaalisesti tulevina vuosikymmeninä ja jopa vuosina.

    Nyt pitää saada yhteiskunta valmiiksi muutokseen eikä leikkiä minuuteilla. Kaikkien ihmisten toimeentulo on turvattava.

    • Kahta pääreittiä pitkäaikaistyöttömyys lisääntyy ja suunta nykymenolla jatkuu. Näitä vakiduuneja yt-poistetaan edelleen. Niiden irtisanotut eivät 50+ yleensä enää löydä/pääse työpaikkoihin. Toiseksi maahanmuuttajien osuus työttömistä ja pitkäaikaistyöttömistä on iso. Nyt on tullut melkoinen vyöry heitä ja pääosa ei sijoitu normaaleille työmarkkinoille. Koulutuksen vähentäminen tässä tilanteessa on kuin suolaa haavoihin. Työaikaa pitäisi tietenkin vähentää eikä jatkaa työmarkkinoille avautuvien työpaikkojen lisäämiseksi.

  2. Edellisten kommenttien lisäksi aikapommi tikittää, kun noin 15 % eli 9000 nuorta jokaisesta ikäluokasta ei suorita toisen asteen tutkintoa. Ovat käyneet vain peruskoulun eikä kaikki sitäkään. Vuosikymmenen jälkeen heitä on 90000. Nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen on suomalaisen yhteiskunnan yksi tärkeimmistä tehtävistä nyt ja tulevaisuudessa.

Kommentoi aihetta

Palkansaajien tutkimuslaitos

Arkadiankatu 7 (Economicum)
00100 Helsinki

Puh. (09) 2535 7330

Yhteyshenkilöt

Viestintäkoordinaattori
Essi Lindberg
Puh. (09) 2535 7346

Hallintosihteeri
Jaana Toivainen
Puh. (09) 2535 7341

design N&S

Valokuvat: Maarit Kytöharju


Share
Share