PT-blogi

Palkansaajien tutkimuslaitoksen tutkijat käsittelevät PT-blogissa ajankohtaisia talousaiheita. Esitetyt näkemykset ovat kirjoittajien omia eivätkä välttämättä vastaa Palkansaajien tutkimuslaitoksen kantaa. Lukijat voivat lähettää kommenttejaan blogikirjoituksiin.

Kuinka kaapata ekonomisti

Sääntelijän kaappauksella (eng. regulatory capture) tarkoitetaan taloustieteessä tilannetta, jossa sääntelevä taho ajautuu ajamaan sääntelyn kohteen etua julkisen edun sijaan. Jos esimerkiksi Energiavirasto sallii energiainvestointeja, jotka hyödyttävät energiayrityksiä, mutta ovat yhteiskunnalle kokonaisuutena haitallisia (esimerkiksi päästöjen takia), tilannetta voidaan kuvata sääntelijän kaappauksen käsitteellä. Chicagon Booth-kauppakorkeakoulun rahoituksen professori Luigi Zingales (2013) laajentaa käsitteen koskemaan myös talousteoreetikkoja. Sääntelijän kaappaus… Lue lisää

Share

Keynesiläisen elvytyspolitiikan voittokulku jatkuu

Pari päivää sitten ilmestyneessä blogikirjoituksessaan ”Keynes on pääsemässä pikkuhiljaa voitolle” (”Keynes Is Slowly Winning”) talousnobelisti Paul Krugman selittää keynesiläisen elvytyspolitiikan viimeaikaista voittokulkua sillä, että ajan myötä antikeynesiläiset talousreseptit – kuten se, että vyönkiristykset lisäävät talouskasvua – ovat osoittautuneet vääriksi. Mutta tapahtuneet linjanmuutokset näyttävät olleen kiinni lähinnä henkilövaihdoksista, jotka kumma kyllä liittyvät kahteen legendaariseen makrotaloustieteilijään, Stanley… Lue lisää

Share

Onko tilinpito harmaata ja harmitonta?

EKT 2010-menetelmämuutosten takia Suomen ja muiden EU-maiden bruttokansantuotteiden taso nousi tuoreessa julkistuksessa. Huomiota on saanut se, että tutkimus- ja kehittämismenoja pidetään investointeina eikä enää juoksevina kuluina. Meillä vähemmälle huomiolle on jäänyt vaatimus ottaa mukaan (jo aiemman tilinpitokäytännön mukainen) laittoman talouden toiminnan osuus. Näiden tekijöiden vaikutuksen Eurostat raportoi lokakuun 17. päivän tiedotteessaan sarakkeessa ”Statistical improvements”. Vaatimuksen… Lue lisää

Share

EKP on maalaamassa Saksan nurkkaan

Saksan vierailullaan 29.9. pitämässään puheessa pääministeri Alexander Stubb kehui Suomen yhtyvän Saksaan uskossaan kiristyspolitiikan ja kasvun yhdistelmään. Kyseinen yhdistelmä ei ole vain itsessään ristiriitainen vaan myös ristiriidassa yhä useammilta tahoilta tulevien viestien kanssa. Nythän jo Euroopan keskuspankin (EKP) pääjohtaja Mario Draghikin vaatii elvyttävää finanssipolitiikkaa keveän rahapolitiikan tueksi. Emme ole ennen kuulleet EKP:n pääjohtajalta tällaisia suosituksia.… Lue lisää

Share

Esimerkin voima

Poliitikkojen tai muutoin luottamusasemassa olevien henkilöiden kömmähdysten kuten esimerkiksi verojärjestelyjen, kuitittomien maksujen tai lahjontaan viittaavien toimintatapojen julkinen puiminen on oleellinen osa demokratiaa. Yksityisen henkilön kannalta ajateltuna ymmärrettävästi tuntuu melko raa’alta, että varsin vähäisen kuuloisia rikkeitä retostellaan pitkiäkin aikoja suuren julkisuuden saattelemana. Voidaan toki kysyä, onko lainkaan perusteltua, että poliitikoilta odotetaan huomattavasti korkeampaa moraalia kuin muilta… Lue lisää

Share

Kestävyysvaje on niin kuin se luetaan

Edellinen hallitus esitteli elokuussa 2013 esityksen paketiksi rakenneuudistuksia, joilla pyritään selättämään julkisen talouden kestävyysvaje. Rakennepaketin koko ankkuroitiin valtiovarainministeriön toissakesäiseen kestävyysvajearvioon. Pontimena lienee ollut se, että tarkkoina esitettyjen politiikan tavoitteiden arvioidaan olevan merkki päätöksentekijöiden hyvästä arviointikyvystä ja jämäkästä otteesta uudistuksiin. Ministeriön arvio kestävyysvajeesta oli vuosi sitten 4,7 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen eli euromääräisesti noin 9 miljardia euroa.… Lue lisää

Share

Eikö Ukrainan kriisi vaikutakaan Suomeen?

Ukrainan kriisi kypsyi pikku hiljaa jo viime vuonna, mutta se kärjistyi vasta, kun Venäjä valtasi Krimin viime maaliskuussa. Tunnetusti USA ja EU ovat painostaneet Venäjää tässä konfliktissa pakotteilla, jotka ovat kohdistuneet ensin henkilöihin ja sitten heinäkuusta lähtien venäläisiin pankkeihin, energiasektoriin ja aseyrityksiin. Venäjä vastasi tähän elokuun alussa kieltämällä lähes kaikkien elintarvikkeiden tuonnin pakoterintamassa olevista maista.… Lue lisää

Share

Elvytys saattaa maksaa itse itsensä – rautalangasta väännettyä pohdintaa

Viimeksi tänään pääministeri Stubb ilmoitti, että hallituksen tavoitteena on hillitä velkaantumista leikkaamalla julkisia menoja ja kiristämällä verotusta yhteensä 7 miljardilla eurolla vuoteen 2019 mennessä. Ei ole ihan selvää, tervehtivätkö kaikki hallituspuolueet tätä politiikkaa vilpittömällä ilolla, mutta tiedämme hyvin, mitkä puolueet ainakin niin tekevät. Jostain syystä muut puolueet ovat päättäneet mennä tähän mukaan. Ensi keväänä valtaan… Lue lisää

Share

Taantumien synkkä varjo

Taloustaantumat heikentävät hyvinvointia. Kasvun ehtyessä työttömyys nousee, palkat laskevat ja irtisanomiset yleistyvät. Taantumat myös rapauttavat ihmisten terveyttä. Taantumilla voi olla myös salakavalia pitkän aikavälin vaikutuksia. Niihin on kiinnitetty ainoastaan vähän huomiota julkisessa keskustelussa. Aiemmin on osoitettu, että koulusta valmistuminen taantuman aikana näivettää henkilön tulevia mahdollisuuksia työmarkkinoilla. Taantuman aikana valmistuminen pienentää tulevaa palkkaa ja lisää työttömyyden… Lue lisää

Share

Mutkat suoriksi Ylen eläkeikäkyselyn tulosten uutisoinnissa

Heinäkuun helteiden keskellä Yle julkaisi Taloustutkimuksella teettämänsä eläkeikäkyselyn tulokset otsikolla Suomalainen haluaa eläkkeelle 65-vuotiaana. Kyselyn vastausten perusteella otsikko on kuitenkin napakkuudessaan harhaanjohtava. Yli puolet kantansa ilmaisseista oli näet sitä mieltä, että sopiva eläkkeelle jäämisen ikä on nykyinen vanhuuseläkkeen alaikäraja, eli 63 vuotta, tai sitä alempi ikä. Vaatii siis vähintäänkin luovaa tulkintaa pelkistää sanoma siihen, että… Lue lisää

Share

Palkansaajien tutkimuslaitos

Arkadiankatu 7 (Economicum)
00100 Helsinki

Puh. (09) 2535 7330

Yhteyshenkilöt

Viestintäkoordinaattori
Essi Lindberg
Puh. (09) 2535 7346

Hallintosihteeri
Jaana Toivainen
Puh. (09) 2535 7341

design N&S

Valokuvat: Maarit Kytöharju


Share
Share