PT-blogi

Palkansaajien tutkimuslaitoksen tutkijat käsittelevät PT-blogissa ajankohtaisia talousaiheita. Esitetyt näkemykset ovat kirjoittajien omia eivätkä välttämättä vastaa Palkansaajien tutkimuslaitoksen kantaa. Lukijat voivat lähettää kommenttejaan blogikirjoituksiin.

Kyllä EU opettaa

Kesän alussa EU:n jäsenmaat saivat komissiolta suosituksia siitä, miten niiden tulisi hoitaa talous- ja työllisyyspolitiikkaansa. Komissiota ei kannata syyttää omavaltaisuudesta oppimestarin roolissaan, sillä jäsenmaat ovat itse antaneet sille tehtäväksi tehdä suosituksia julkisen talouden hoidosta ja erilaisista rakenneuudistuksista. Sen tekemät ehdotukset ovat perusta lopullisille suosituksille, jotka jäsenmaat antavat yhdessä toinen toisilleen poliittisten päätöksentekijöiden siunaamina. Maakohtaisten suositusten… Lue lisää

Share

Minne menet euroalue?

Viime vuoden puolivälistä lähtien eurokriisi on vihdoin alkanut osoittaa rauhoittumisen merkkejä. Talous on kääntynyt euroalueen tasolla hienoiseen kasvuun ja samalla myös ongelmamaiden valtionlainojen korot ovat laskeneet selvästi ja ovatkin jo nyt melko lähellä turvasatamana pidetyn Saksan valtionlainan korkotasoa. Tätä kirjoittaessani Espanjan 10 vuoden valtionlainan korko on 2.8 prosenttia (oli korkeimmillaan 7.6), Italian 3.0 prosenttia (oli… Lue lisää

Share

Promillet eivät riitä

Tuoreiden työ- ja elinkeinoministeriön lukujen perusteella Suomessa oli toukokuussa 302000 työtöntä työnhakijaa. Työttömien määrä oli 33000 edellisvuotista suurempi. Viimeisen vuoden aikana työttömyys on lisääntynyt kuukausittain muutamalla tuhannella henkilöllä, eikä ole mitään hyvää syytä ennustaa työttömyyden kääntyvän lähitulevaisuudessa laskuun. Päinvastoin. Työttömyysongelma on pahentumassa. Työttömistä 87000 oli vähintään vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä. Heidän lukumääränsä kasvoi vuodessa… Lue lisää

Share

Thomas Pikettyn teos Capital in the Twenty-First Century on tullut. Onko Suomi valmiina?

Thomas Pikettyn teoksessa kuvataan kapitalistisen yhteiskunnan olemus yhdistämällä talouskasvu ja varallisuuden kerryttäminen henkilökohtaisen tulonjaon kehitykseen. Vaikka tulonjako on ollut pitkään taloustieteen keskeinen tutkimuskohde ja huolenaihe, niin aivan viime aikoihin asti sillä ei ajateltu olevan suurta merkitystä makrotalouden kehityksen kannalta. Tämä näkemys on nyt kyseenalaistettu ja sille, miten jakaumatekijät vaikuttavat sekä makrotalouteen että talouspolitiikan välineiden käyttöön,… Lue lisää

Share

Mikä nyt niin harmittaa?

Varsin lyhyen ajan sisällä on taloustieteellisessä tutkimuksessa ja talouspoliittisessa keskustelussa kyseenalaistettu useita käsityksiä, joihin ovat uskoneet monet ekonomistit, poliitikot ja toimittajat. On ihan inhimillistä ja ymmärrettävää, että se harmittaa heitä. Ja se näkyy ja kuuluu. Maaliskuussa ilmestyi ranskalaisekonomisti Thomas Pikettyn kirja, josta tuli valtava myyntimenestys ja erittäin vilkkaan keskustelun aihe. Se osoitti, kuinka monissa maissa… Lue lisää

Share

Onko talouspolitiikalle vaihtoehtoa?

Ennen kehysriihipäätöksiä valtiovarainministeriö (VM) arvioi, että Suomen julkisen talouden kestävyysvaje on 4,5–5 prosenttia kokonaistuotannosta. Tähän arvioon ovat perustuneet lähes kaikki viime aikojen talouspoliittiset päätökset. Siihen nähden kuinka merkittävä tämä arvio on, sen sisältö on heikosti tunnettu. Julkisen talouden rahoitus on kestävällä pohjalla, kun se on tasapainossa pitemmällä aikavälillä. Julkisen talouden kestävyyttä ja kestävyysvajetta voidaan arvioida… Lue lisää

Share

Ihan fifty-sixty

Hallituksen kausi kääntyy pikkuhiljaa loppusuoralle ja sen tärkeimmät talouspolitiikan päätökset on tehty. Vielä ei ole loppuarvosanojen aika: niihin vaikuttaa se, tuoko talouden nousukausi ensi vuonna selkeää helpotusta vai toteutetaanko suuria menoleikkauksia vielä hauraan kasvun tilanteessa. Väliarviointi on jo kuitenkin mahdollista muun muassa siten, että verrataan hallitusohjelmaa ja toteutettuja valtiontalouden sopeutustoimia keskenään. Julkisen talouden vakauttamiseksi nykyisen… Lue lisää

Share

Inflaatio ja talouskasvu – EKP:n on muutettava tavoitteitaan

Keynes väitti Leninin sanoneen, että paras tapa tuhota kapitalistinen järjestelmä on murskata rahan arvo. Hänen mielestään Lenin oli varmasti oikeassa. Suuri osa saksalaisista on edelleenkin samaa mieltä, vaikka on kulunut jo yli 90 vuotta siitä kun hyperinflaatio mitätöi heidän vaariensa mummojen säästöt. Tämä saksalainen trauma on ollut niin syvään juurtunut ja voimakas, että 1990-luvun lopulla… Lue lisää

Share

Viekö ikä ällin?

Ikääntymisellä on ilmeisiä myönteisiä ja kielteisiä vaikutuksia. Kyky oppia uutta voi heiketä ikääntyessä, mutta toisaalta iän myötä karttuneesta kokemuksesta on kiistatonta hyötyä tietotyössä ja uuden löytämisessä. Esimerkiksi Immanuel Kant oli 57-vuotias julkaistessaan ”Puhtaan järjen kritiikin” ensimmäisen painoksen. Tätä seurasivat muut tunnetut kritiikit. Tuoreessa tutkimuksessa arvioidaan tieteellisen tuotannon ja henkilön iän välistä yhteyttä 1900-luvulla. Kolmenkymmenen ikävuoden… Lue lisää

Share

Valtion velkaantumisen taittamisella ei ole kiire

Valtion velkaantumiseen liittyy eräitä väärinkäsityksiä ja myyttejä. Yksilö tai kotitalous saa lainaa yleensä vain esittämällä uskottavan lainanhoitosuunnitelman, jolla velka maksetaan kokonaan takaisin. Valtion ei välttämättä tarvitse koskaan maksaa velkaansa takaisin, koska se on periaatteessa ikuinen ja voi ottaa uusia lainoja erääntyneiden tilalle. Kuuluisa historiallinen poikkeus oli Romanian diktaattori Nicolae Caeucescu, joka maksoi kaikki velat pois… Lue lisää

Share

Palkansaajien tutkimuslaitos

Arkadiankatu 7 (Economicum)
00100 Helsinki

Puh. (09) 2535 7330

Yhteyshenkilöt

Viestintäkoordinaattori
Essi Lindberg
Puh. (09) 2535 7346

Hallintosihteeri
Jaana Toivainen
Puh. (09) 2535 7341

design N&S

Valokuvat: Maarit Kytöharju


Share
Share