PT-blogi

Palkansaajien tutkimuslaitoksen tutkijat käsittelevät PT-blogissa ajankohtaisia talousaiheita. Esitetyt näkemykset ovat kirjoittajien omia eivätkä välttämättä vastaa Palkansaajien tutkimuslaitoksen kantaa. Lukijat voivat lähettää kommenttejaan blogikirjoituksiin.

Viekö ikä ällin?

Ikääntymisellä on ilmeisiä myönteisiä ja kielteisiä vaikutuksia. Kyky oppia uutta voi heiketä ikääntyessä, mutta toisaalta iän myötä karttuneesta kokemuksesta on kiistatonta hyötyä tietotyössä ja uuden löytämisessä. Esimerkiksi Immanuel Kant oli 57-vuotias julkaistessaan ”Puhtaan järjen kritiikin” ensimmäisen painoksen. Tätä seurasivat muut tunnetut kritiikit. Tuoreessa tutkimuksessa arvioidaan tieteellisen tuotannon ja henkilön iän välistä yhteyttä 1900-luvulla. Kolmenkymmenen ikävuoden… Lue lisää

Share

Valtion velkaantumisen taittamisella ei ole kiire

Valtion velkaantumiseen liittyy eräitä väärinkäsityksiä ja myyttejä. Yksilö tai kotitalous saa lainaa yleensä vain esittämällä uskottavan lainanhoitosuunnitelman, jolla velka maksetaan kokonaan takaisin. Valtion ei välttämättä tarvitse koskaan maksaa velkaansa takaisin, koska se on periaatteessa ikuinen ja voi ottaa uusia lainoja erääntyneiden tilalle. Kuuluisa historiallinen poikkeus oli Romanian diktaattori Nicolae Caeucescu, joka maksoi kaikki velat pois… Lue lisää

Share

Ikä on ongelma Suomessa, ei Yhdysvalloissa

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö korosti valtiopäivien avajaisissa, että joukkoja johdetaan omalla esimerkillä. Jos johto ei näytä hyvää esimerkkiä, ei sitä kohtuudella voi muilta vaatia. Suomessa työurien pidentämisen tärkeydestä ollaan harvinaisen yksimielisiä. Tällaiset vaatimukset tuntuvat koskevan lähinnä tavallisia kansalaisia, sillä esimerkkejä pitkistä työurista ”joukkojen johtajien” keskuudesta ei kovin suuressa määrin löydy. Presidentti Niinistön kaltaiset 65 vuotta… Lue lisää

Share

EK "yhteisen edun" asialla – kuuleeko kenttä?

Elinkeinoelämän keskusliiton hallituksen puheenjohtaja Ilpo Kokkila kohahdutti lausunnollaan elinkeinoelämän Selkärankaseminaarissa 15.1. Hänen mukaansa on virheellinen käsitys, että työnantajat tai EK olisivat ajamassa eläkeiän korottamista. Asia on päinvastoin eli yrityksille sopii hyvin, että eläkeikää ei nosteta. Kokkilan ”töräytystä” voi pitää tervetulleena tosiasioiden tunnustamisena, sillä yritysten roolista muistuttaminen on yleensä jäänyt tuuleen huutamiseksi eläkeikäkeskustelussa. Toivottavasti se nyt… Lue lisää

Share

Liian suuri julkinen

”Suomen julkinen sektori lienee maailman suurin”, kommentoi Presidentti Niinistö vastikään arvovaltaisessa seminaarissa, joka oli kutsuttu koolle Suomen talouden kriisitunnelmissa. Tosiasiassa Suomen julkinen sektori onkin suuri – tarkkaan ottaen se on silti Eurooppaan rajatussa tarkastelussa jaetulla kakkostilalla Ranskan kanssa, kun koko suhteutetaan bruttokansantuotteeseen ja käytetään tuoreinta saatavilla olevaa havaintoa vuodelta 2012. Eurostatin tilastojen mukaan selvästi suurin… Lue lisää

Share

Miten suomalaisnuoret saataisiin valmistumaan aiemmin?

Vertailimme viime viikolla Turkissa opiskelleen sisareni kanssa suomalaista ja turkkilaista yliopistojärjestelmää. Turkkilaisten yliopistojen kampukset ovat hyvin koulumaisia ja opiskelijat hyvin nuoria, siskoni kuvaili. Suurin osa turkkilaisopiskelijoista menee yliopistoon suoraan lukiosta ja valmistuu varhain maistereiksi. Nuoret siirtyvät työelämään usein vasta opiskelujen jälkeen. Vertailu sai minut pohtimaan Suomessa käytävää keskustelua opiskeluaikojen lyhentämisestä, sillä suomalaisyliopistojen kampukset ovat hyvin… Lue lisää

Share

Tärkeä kiinnittää huomiota myös alityöllisyyteen

Eurostatin julkaisemien tuoreimpien tilastojen mukaan EU28-maiden työttömyysaste oli lokakuussa 2013 keskimäärin 10,9 prosenttia eli noin 26,6 miljoonaa naista ja miestä oli vailla työtä. Vuoden 2008 alun tilanteeseen verrattuna työttömyysaste on noin neljä prosenttiyksikköä korkeammalla tasolla ja työttömiä on noin kymmenen miljoonaa enemmän. Talouskriisi ei ole ainoastaan kasvattanut työttömien määrää EU-maissa, vaan samanaikaisesti on voimakkaasti kasvanut… Lue lisää

Share

Sukupolvien tarpeeton sota

Reiluus ei ole asia, joka on totuttu liittämään irtisanomisiin. Kuitenkin henkilöstövähennysten toteuttamisessa voidaan vaihtelevassa määrin soveltaa kriteerejä, jotka liittyvät enemmän henkilöiden tarpeisiin ja tulevaisuudennäkymiin kuin heidän tuottavuuteensa. Henkilöstövähennysten ”kiltti” toteutus esimerkiksi varhaiseläkkeiden kautta voi kuitenkin aiheuttaa koko yhteiskunnan tasolla hankaluuksia, kuten hyvin tiedetään työurakeskustelusta. Toisaalta varhaista eläköittämistäkin voidaan, huterasti tosin, perustella koko yhteiskunnan tarpeilla korkean… Lue lisää

Share

Eläkeraportti jäi likilaskuiseksi

Suomen eläkejärjestelmän kehittämistä valmisteleva laajahko asiantuntijatyöryhmä on saanut valmiiksi lähes 300-sivuisen raporttinsa ”Suomen eläkejärjestelmän sopeutuminen eliniän pitenemiseen”. Keskityn ohessa arvioimaan lähinnä vain sitä, miten tässä raportissa arvioidaan työurien keskimääräistä pitenemistä. Tässä kirjoituksessa ei siten tarkastella sitä, kuinka suuria eroja eri sosiaaliryhmien eliniän odotteissa ja niiden tekemän työn fyysisessä kuormituksessa yhä on. Tarkastellessaan työurien pitenemistä eläkeryhmän… Lue lisää

Share

Viekö automaatio työpaikat?

Oxfordin yliopiston Freyn ja Osbornen tuoreen tutkimuksen mukaan noin puolet USA:n vuoden 2010 työpaikoista voitaisiin korvata roboteilla (Mobile Robotics) ja tekoälyllä (Machine Learning) muutamassa vuosikymmenessä. Tutkijat käyttävät tästä ilmiöstä nimitystä ”tietokoneistuminen” (computerisation). Rutiininomaiset ja kätevyyttä edellyttävät työtehtävät voisivat siirtyä ihmisiltä koneille. Sen sijaan kekseliäisyyttä edellyttäviä ja uutta tietoa luovia töitä on Oxfordin tutkijoiden mukaan vaikea… Lue lisää

Share

Palkansaajien tutkimuslaitos

Arkadiankatu 7 (Economicum)
00100 Helsinki

Puh. (09) 2535 7330

Yhteyshenkilöt

Viestintäkoordinaattori
Essi Lindberg
Puh. (09) 2535 7346

Hallintosihteeri
Jaana Toivainen
Puh. (09) 2535 7341

design N&S

Valokuvat: Maarit Kytöharju


Share
Share