PT-blogi

Palkansaajien tutkimuslaitoksen tutkijat käsittelevät PT-blogissa ajankohtaisia talousaiheita. Esitetyt näkemykset ovat kirjoittajien omia eivätkä välttämättä vastaa Palkansaajien tutkimuslaitoksen kantaa. Lukijat voivat lähettää kommenttejaan blogikirjoituksiin.

Suomalaiset eivät halua yksityistää julkisia palveluja

Yksityisten palveluiden osuus hyvinvointipalveluista on jatkanut kasvuaan 2000-luvulla Suomessa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilastojen mukaan yksityisten palveluiden osuus on kasvanut sekä henkilöstön määrällä että kuluosuuksilla mitattuna. Vuoden 2008 lopulla sosiaalipalveluissa henkilöstöstä yksityisen puolen osuus oli 31 prosenttia, mikä oli noin kymmenen prosenttiyksikköä suurempi kuin 2000-luvun alussa. Terveydenhoidossa vastaava osuus oli 20 prosenttia, missä kasvua oli… Lue lisää

Share

Se ei käy, se ei käy, se ei kerta kaikkiaan käy

80-luvulla Lapinlahden Linnut lauloivat, että se ei käy, se ei kerta kaikkiaan käy. Biisi alkaa helposti soida päässä uudelleen, jos miettii Euroopan velkakriisiin tai oikeammin kytevään pankkikriisiin ehdotettujen moninaisten ratkaisujen saamia vastaanottoja. Kreikalle on suoraan ehdotettu eroa eurosta ja siihen samalla devalvaatiota. Tämä on yhä mahdollista, mutta monien mielestä se ei käy, koska se olisi… Lue lisää

Share

Järki voitti

Laajasta työmarkkinaratkaisusta on syntynyt sopu. Toivottavasti sopimus myös tältä pohjalta lopulta syntyy. Tehty ratkaisu on historiallinen siinä mielessä, että sen osana hallitus lupautuu olemaan tietyin osin noudattamatta hallitusohjelmaa. Vuorotteluvapaakorvauksiin ei sopimuksen mukaan tule hallituksen esittämiä muutoksia. Järki voitti. Vuorotteluvapaajärjestelmän vaikutuksista on Suomessa tehty työ- ja elinkeinoministeriön julkaisema tutkimus Vuorotteluvapaajärjestelmän työllisyysvaikutukset, joka antoi hyvin kriittisen kuvan… Lue lisää

Share

Kreikan velkasaneeraus lähestyy

Suomi sai viime tiistaina sinänsä ihan kohtuullisen hyvät ja todennäköisesti parhaat mahdolliset vakuudet takauksilleen, jonka se mahdollisesti joutuu antamaan Kreikalle myönnettäville tukilainoille. Vakuuksien yksityiskohdat ovat kylläkin tässä erittäin epävarmassa tilanteessa lähes hatusta vedettyjä. Tällaisia ovat mm. oletukset 40 prosentin luottotappioista ja vakuuksien eli AAA-sijoituskohteiden kolmen prosentin tuotosta, mutta ennen kaikkea näyttää hyvin mahdolliselta, että Kreikka… Lue lisää

Share

Euromafian kriisi

Euroalueen kriisinäytelmä on saamassa yhä vahvemmin mafialeffoille ominaisia roolituksia ja juonenkäänteitä. On Kummisetä (lue: Saksa) ja hänen vähäisempi aisaparinsa (Ranska), jotka määräävät tahdin mutta ovat alinomaa vaarassa menettää otteensa muutamista suojateistaan, joista surkein (Kreikka) on romahtamaisillaan. On myös ydinperheen ulkopuolinen serkku (Iso-Britannia), joka on tarjonnut paljon rahoitusta mutta jota ei sovi ärsyttää, koska hänellä on… Lue lisää

Share

Yhdysvalloissa tällä kertaa on toisin

Koko maailmantaloutta rajusti ravistellut finanssikriisi sai alkunsa Yhdysvaltain asuntomarkkinakuplan puhkeamisesta ja erityisesti siihen sotkeutuneen investointipankki Lehman Brothersin syyskuussa 2008 tapahtuneesta konkurssista. Kriisi johti taantumaan ja työttömyyden voimakkaaseen kasvuun. Samalla liittovaltion budjettialijäämä repesi yli 10 prosenttiin suhteessa bruttokansantuotteeseen. Velka on jo yhtä suuri kuin maan bruttokansantuote. Sinänsä tässä tapahtumien kulussa noudatettiin tavanomaista finanssikriisien jälkeistä kaavaa: yksityistä… Lue lisää

Share

Takaako taantuma pitkät yöunet?

Vaikeat ajat kolkuttavat nurkan takana. Talouskasvun ehtyminen kasvattaa työttömyyttä ja heikentää tulokehitystä. Taloustaantumilla on myös monenlaisia vaikutuksia ihmisten käyttäytymiseen. Työmarkkinatilanteen heikentyessä ja työttömyyden kasvaessa ihmisten ajankäyttö voi muuttua radikaalistikin. Taantumien vaikutuksia ihmisten ajankäyttöön ei ole kuitenkaan juurikaan eritelty, koska tähän tarkoitukseen soveltuvia aineistoja ei ole useinkaan saatavilla. Ajankäyttöä voidaan selvittää erityisillä ajankäyttötutkimuksilla. Näissä kyselytutkimuksissa vastaajat… Lue lisää

Share

Mitä kuuluu Tanskan mallille?

Vielä muutama vuosi sitten Suomessa katseltiin ihaillen Tanskan suuntaan, jossa työttömyysaste oli asettunut alle neljään prosenttiin, kun taas Suomessa työttömyysaste kävi alimmillaan reilussa kuudessa prosentissa huimasta nousukaudesta huolimatta. Vilkasta keskustelua käytiinkin ns. Tanskan mallista, joka yhdistää korkeat työttömyyskorvaukset alhaisiin irtisanomiskustannuksiin (’flexicurity’). Tanskan malliin kuuluvat myös työttömille tiuhaan järjestetyt aktiivitoimet. Sittemmin maailma joutui syvän taantuman kouriin… Lue lisää

Share

Sitä saa mitä tilaa – talousennusteita ja mustia joutsenia

Pian on taas se aika vuodesta. Alle kahden kuukauden kuluttua media on täynnä liikepankkien ja tutkimuslaitosten tekemiä talousennusteita. Media on viime vuosina, erityisesti finanssikriisin jälkimainingissa, kritisoinut talousennusteiden osuvuutta. Ja se on ihan oikein, rakentava kritiikki on aina paikallaan. Talousennusteisiin voi suhtautua karrikoidusti kahdella tavalla. Niitä voi pitää hyödyllisinä tarinoina lähitulevaisuuden taloudellisesta tilasta. Tai sitten ennusteita… Lue lisää

Share

Okunin laki – onko nyrkkisäännöllä vielä iskuvoimaa?

Lamatilanteissa tapahtuu monenlaista harmillista, mutta työttömyys on yksi selvimpiä laman haittojen ilmenemismuotoja. Yksittäisen kansalaisen lienee myös helpointa samaistua työpaikan menetykseen: sen sijaan BKT:n tai viennin kasvu- ja supistumisluvut jäävät helposti melko abstrakteiksi indikaattoreiksi. Kenenkään 1990-luvun alkua eläneen mielestä ei varmasti ole häipynyt silloinen massatyöttömyys ja pitkään vallinnut yleinen toivottomuus. Hyvin myös tiedetään, että pitkä työttömyys… Lue lisää

Share

Palkansaajien tutkimuslaitos

Arkadiankatu 7 (Economicum)
00100 Helsinki

Puh. (09) 2535 7330

Yhteyshenkilöt

Viestintäkoordinaattori
Essi Lindberg
Puh. (09) 2535 7346

Hallintosihteeri
Jaana Toivainen
Puh. (09) 2535 7341

design N&S

Valokuvat: Maarit Kytöharju


Share
Share