PT-blogi

Palkansaajien tutkimuslaitoksen tutkijat käsittelevät PT-blogissa ajankohtaisia talousaiheita. Esitetyt näkemykset ovat kirjoittajien omia eivätkä välttämättä vastaa Palkansaajien tutkimuslaitoksen kantaa. Lukijat voivat lähettää kommenttejaan blogikirjoituksiin.

Villin Lännen kriisi

Dublinia kutsuttiin Irlannin talouskriisiä edeltäneen nousukauden aikana Euroopan Villiksi Länneksi. Alkusysäys lopulta holtittomaksi muuttuneelle kehitykselle saatiin jo 1990-luvulla. Hallitukset ovat yrittäneet tehdä Irlannista mahdollisimman yritysystävällisen maan, joka houkuttelisi erityisesti ulkomaista pääomaa. Tähän on pyritty muun muassa yritystoimintaa vähän holhoavalla säätelyllä sekä huippukeveällä 12,5 prosentin suuruisella yritysverolla. Irlannin liittyminen EMUun johti maassa korkotason laskuun, mikä antoi… Lue lisää

Share

Pitkäaikaistyöttömyyden kasvu jatkunut

Kansainvälinen talouskriisi on koetellut voimakkaasti työmarkkinoita. Sen aikana työttömien määrä on kasvanut maailmanlaajuisesti yli 30 miljoonalla. EU-maissa työttömyysaste on kohonnut korkeimmalle tasolle koko 2000-luvun aikana ja työttömiä on noin seitsemän miljoonaa enemmän kuin vuoden 2008 alussa. Suomessa työttömien kausitasoitettu määrä oli viime elokuussa 225 000, mikä on noin 60 000 enemmän kuin alkuvuodesta 2008. Työttömyysaste… Lue lisää

Share

Degrowth – talouslasku

Julkisuudessa on viime aikoina käyty paljon keskustelua talouskasvun merkityksestä taantuman aiheuttamien vaurioiden korjaamisessa. Riittävällä kasvulla saadaan työttömyys ja julkinen velka alas sekä verotulot kasvuun. Tälle perinteiselle talousajattelulle ja kapitalistiselle yhteiskunnalle on noussut vastavoimaksi ja kritiikiksi ns. Degrowth-liike. Degrowth-liike (suomeksi “talouslasku”, “ei-kasvu”, “negatiivinen kasvu”, “kasvun purku/poisto”, “myötämäki” tai ”kohtuutalous”) hylkää jatkuvan kasvun ajatuksen, myös kestävän kehityksen… Lue lisää

Share

Talouskasvu tavoitteena

Suomen talouden sukelluttua syvän taantuman alhoon vuonna 2009 alkoivat päättäjät puhua talouskasvun tarpeellisuudesta. Kasvun tärkeydestä aletaan yleensä puhua silloin kun sitä ei ole. Taantumassa ja varsinkin talouden supistuessa monille konkretisoituu nopeasti kasvun tarpeellisuus. Kasvun välttämättömyydestä puhuvat useimmiten talouspolitiikan päättäjät ja työmarkkinajärjestöt. Tämä on hyvin ymmärrettävää. Talouskasvu helpottaa talouspoliittisten päättäjien työtä, koska verotulojen kasvaessa julkisten menojen… Lue lisää

Share

Potta päähän ja menoksi?

Säännöksillä on sekä haluttuja että tahattomia vaikutuksia. Näiden vaikutusten selviminen on hankalaa. Useissa maissa on kiinnitetty huomiota pyöräilijöiden suojavarusteisiin. Tämä on järkevää, koska pyöräilijä on tavallisesti heikoilla rautaratsun kanssa mitellessään. Joissakin maissa on vaadittu kypäräpakkoa. Suomessa tieliikennelain mukaan sekä polkupyöräilijän että polkupyörän matkustajan on yleensä käytettävä asianmukaista kypärää. Käytännössä Suomessa ei ole kuitenkaan kypäräpakkoa. Ainakin… Lue lisää

Share

Elinkaarinäkökulma sukupuolten välisiin palkkaeroihin – järkeä vai ei?

Sukupuolten välisistä palkkaeroista keskusteltaessa olen useammin kuin kerran kuullut väitteen, jonka mukaan työuran aikaiset sukupuolten palkkaerot kompensoituvat sillä, että pidemmän elinikänsä ansiosta naiset nauttivat miehiä kauemmin eläkettä. Minua on aina häirinnyt tällaisen ajattelutavan epäloogisuus. Sukupuolten palkkaeroihin vaikuttaa se, miten työmarkkinoilla arvotetaan naisten ja miesten tekemiä töitä, kun taas elinajan odotteen eroihin vaikuttavat erot elintavoissa ja… Lue lisää

Share

Mitä kuuluu maailmanpyörälle?

Olen pari kertaa aikaisemmin täällä ja täällä käsitellyt ilmiötä, jota olen nimittänyt maailmanpyöräksi: pelkistetysti sanottuna Kiina rahoittaa ulkomaankaupastaan saamillaan ylijäämillä USA:n velkaantumista, ja vastavuoroisesti ostamalla kiinalaisia tuotteita amerikkalaiset kuluttajat ylläpitävät Kiinan ulkomaankaupan ylijäämää. Mitä uutta sille kuuluu nykyään? Finanssi- ja talouskriisin myötä Kiinan vaihtotaseen ylijäämä kutistui noin kolmanneksella viime vuonna ja noin puolella kuluvan vuoden… Lue lisää

Share

Taloustiede ja yhteinen hyvä

Yleinen mielikuva on, että taloustieteessä oletetaan ihmiset ahneiksi ja omaa etua tuijottaviksi psykopaateiksi ja että taloustiede jopa elokuvahahmo Gordon Gekkon (”Wall Street”, 1987) tapaan haluaisi edistää ahneutta. Tämä on tietysti sangen kapea näkökulma, varsinkin kun monet taloustieteilijät ovat vanhastaan puhuneet köyhien hyvinvoinnin lisäämisestä. Toisaalta pitänee paikkansa, että oletukset ihmisten käyttäytymisestä taloustieteen malleissa ovat usein olleet… Lue lisää

Share

Jäivätkö tuloerot vuoteen 2007?

Tuore vuoden 2008 tulonjakotilasto kertoo, että tuloerot supistuivat. Edelliseen vuoteen verrattuna käytettävissä olevien tulojen eroja mittaava Gini-kerroin laski 28 prosentista 26,8:an. Gini-kertoimen arvo on samalla tasolla kuin 2000-luvun alussa. Tämä taso saavutettiin kansainvälisestikin ennätysnopean tuloerojen kasvun jälkeen. Tällöin vuodesta 1995 alkaen Gini-kertoimen arvo nousi prosenttiyksikön vuodessa. Samanaikaisesti ylimmät tulo-osuudet ja erityisesti huipputuloisten, ylimmän prosentin, tulot… Lue lisää

Share

Kehitystaloustiedettä palkittiin

Akuuteimman talouskriisin tilapäisesti hellittäessä voi hetkeksi ihmetellä, mitä muuta ekonomistit tekevät kuin aikaansaavat, selvittävät tai kommentoivat kriisejä. Ylivoimaisesti suurin osa meistä tekee itse asiassa jotain aivan muuta, perustutkimusta, jonka opit voivat vaikuttaa pitkän aikavälin hyvinvointiin tai sen jakaumaan. Yksi nopeimmin kasvavista taloustieteen aloista on kehitystalous, jonka maine kasvoi jälleen, kun John Bates Clark –mitali, joka… Lue lisää

Share

Palkansaajien tutkimuslaitos

Arkadiankatu 7 (Economicum)
00100 Helsinki

Puh. (09) 2535 7330

Yhteyshenkilöt

Viestintäkoordinaattori
Essi Lindberg
Puh. (09) 2535 7346

Hallintosihteeri
Jaana Toivainen
Puh. (09) 2535 7341

design N&S

Valokuvat: Maarit Kytöharju


Share
Share