PT-blogi

Palkansaajien tutkimuslaitoksen tutkijat käsittelevät PT-blogissa ajankohtaisia talousaiheita. Esitetyt näkemykset ovat kirjoittajien omia eivätkä välttämättä vastaa Palkansaajien tutkimuslaitoksen kantaa. Lukijat voivat lähettää kommenttejaan blogikirjoituksiin.

Onko kehitysavussa järkeä?

Harva keskustelunaihe on samanlainen tunteiden kestokuumentaja kuin kehitysapu. Mielipidekirjoituksissa ja keskusteluissa toistuvat vuodesta toiseen samat argumentit saaden lisähöyryä kulloisistakin maailman tapahtumista. Osa mieltää kehitysavun hyödyttömäksi rahan tuhlaukseksi: suurin osa avustusdollareista valuu korruptoituneiden pikkudiktaattoreiden taskuihin tai huijareille, jotka osaavat nokkelasti vedota kehittyneiden maiden kolkuttavaan omaantuntoon. Jotkut taas kokevat, että kansainvälisten järjestöjen kuten Maailmanpankin, IMF:n tai WTO:n… Lue lisää

Share

Vakausneuvosto ei taida olla hyvä idea

Eduskunnan puhemies Sauli Niinistö (kok) on ehdottanut ”riippumatonta talousneuvostoa” tai ”vakausneuvostoa” edistämään talouspoliittista päätöksentekoa ja miettimään, miten valtion velanotosta tulevaisuudessa selvitään. MTV3:n verkkosivuilla, omassa blogissaan ja Kauppalehdessä Niinistö viittaa tällaisista neuvostoista saatuihin hyviin kokemuksiin muissa maissa. Tämä vakausneuvosto koostuisi “lähinnä asiantuntijoista”. Hän ei kuitenkaan ehdota talouspoliittisen päätösvallan delegoimista asiantuntijoille, vaan neuvosto olisi pelkästään keskusteleva elin.… Lue lisää

Share

Koettakaa totuudella, vastasi tutkimusjohtaja

Ajoittain Palkansaajien tutkimuslaitosta ja sen tutkijoita on lähestytty ja luonnehdittu ikään kuin me olisimme jokin palkansaajajärjestöjen tai niitä lähellä olevien puolueiden torvensoittaja, jopa suorastaan työmarkkinaosapuoli. Pidetään esimerkiksi ihan luonnollisena, että ”palkkaneuvottelujen tässä vaiheessa” PT:ltä tulee tarkoitushakuisia ennusteita tai talouskommentteja, ja media voi kysellä niitä juuri tällä mielellä. Tällaiset kommentit ja tällainen asennoituminen eivät tietenkään ole… Lue lisää

Share

Onko omaisuusverotuksen suunta muuttumassa?

Viime lauantaina pääministeri Matti Vanhanen käänsi keskustelun taantumanjälkeisistä menoleikkauksista verotukseen. Hänen mukaansa ”kaikkein korkeimpien ansio- ja pääomatulojen verotusta voidaan kiristää määräaikaisesti esimerkiksi viideksi vuodeksi – ne koettaisiin tämän kriisin sotakorvauksiksi”. Tämä hallituksen johdolta tullut puheenvuoro sisältää progression ulottamisen myös omaisuustuloverotukseen ja on suunnanmuutos aiempaan omaisuustulojen eriytettyyn tasaverokäytäntöön, jonka otti käyttöön Ahon hallitus vuonna 1993. Esitys… Lue lisää

Share

Kokoomuksella on ketunhäntä kainalossa

Minulla on teoria, poliittinen sellainen. Ei tosin ole ollut tapana, että Palkansaajien tutkimuslaitoksen tutkijat puhuvat politiikkaa, paitsi talouspolitiikkaa. Mutta sallittaneen tällaisen poliittisesti sitoutumattoman ekonomistin tilapäinen interventio maailmaan, joka oikeasti kuuluu valtio-opin tutkijoille. Puhun loppujen lopuksi kuitenkin vain siitä, mitä itse pidän oikeana ja mitä mielipidetiedustelujen mukaan 80 prosenttia kansalaisistakin kannattaa – työllisyyden ja hyvinvointivaltion puolesta.… Lue lisää

Share

VM propagandaministeriönä

EU:n komission tuoreessa Suomi-raportissa todetaan, että Suomen verraten laaja finanssipolitiikan päätösperäinen elvytys, joka nousisi vuonna 2009 noin 1,5 prosenttiin bkt:sta ja vielä vuonna 2010 noin yhteen prosenttiin bkt:sta, painottuisi liikaa veronalennuksiin. Komission mukaan veronkevennysten osuus elvytyksestä olisi noin 80 prosenttia. Tämä arvio sai valtiovarainministeri Kataisen kimpaantumaan. Onhan Suomen hallituksen virallinen luku elvytyksen koosta 6 miljardia… Lue lisää

Share

Liikaa vai liian vähän finanssimarkkinoita?

Globaali talouskriisi sai alkunsa finanssituotteista, jotka eivät olleet tarpeeksi läpinäkyviä ja joiden riskejä ei ymmärretty kunnolla. Samalla finanssisektori ehti viime vuosina kasvaa monissa maissa valtavaksi. Näin tapahtui erityisesti Yhdysvalloissa, jossa finanssisektorin osuus bruttokansantuotteesta ehti nousta noin 8 prosenttiin ennen kriisin puhkeamista. Kriisin jälkipesussa onkin yhä useammin esitetty, että finanssisektorin koko ja merkitys kasvoivat liian suuriksi.… Lue lisää

Share

Kaikki haluavat korottaa veroja

VM julkaisi uuden suhdanne-ennusteensa 16.6.2009. Ennuste oli odotetun kaltainen ja lähellä muiden ennustelaitosten näkemystä. Julkistamisen yhteydessä ministeriön johto esitti varoituksen sanoja julkisen sanojen pahenevasta velkakierteestä (Katainen: ”velkakierre on katkaistava” HS 17.6.09; Sailas: ”Suomi ei ehkä selviä” KL 17.6.09) ja siitä, että pian on aloitettava korjaavat toimet. Näitä ovat verojen korottaminen, työurien pidentäminen ja julkisten menojen… Lue lisää

Share

Ruuan alv-ale nostaa sen hintaa

Turun Sanomien mukaan maan suurimman halpismyymäläketjun Tokmannin toimitusjohtaja Kyösti Kakkonen hämmästelee sitä, että päivittäistavarakaupan kilpailun sanotaan olevan kovaa ja samaan aikaan hinnat ovat nousseet. Syyksi hän arvelee sitä, että päivittäistavarakauppa on ryhtynyt ennakoimaan tulevaa ruuan arvonlisäveron laskua nostamalla hintojaan. Samaa ollaan täällä PT:ssä epäilty jo siitä lähtien, kun Vanhasen hallitus päätti alentaa ruuan alv:tä viidellä… Lue lisää

Share

"Vakava tilanne vaatii lisää elvytystä"

Näin kirjoitamme Jari Vainiomäen kanssa tämän päivän Aamulehdessä (27.4.2009). Ehdotamme lisää julkisia investointeja ja kuntien valtionavun korotuksia. Lisää luettavaa löytyy täältä, jossa OECD on verrannut eri maiden elvytyspaketteja. Suomen paketti on tässä vertailussa yksi mittavimmista, mutta noin 85 % siitä koostuu veroleikkauksista. Jos kuntien leikkaukset otettaisiin huomioon, tämä suhde vielä kasvaisi. Samassa yhteydessä OECD laskeskelee… Lue lisää

Share

Palkansaajien tutkimuslaitos

Arkadiankatu 7 (Economicum)
00100 Helsinki

Puh. (09) 2535 7330

Yhteyshenkilöt

Viestintäkoordinaattori
Essi Lindberg
Puh. (09) 2535 7346

Hallintosihteeri
Jaana Toivainen
Puh. (09) 2535 7341

design N&S

Valokuvat: Maarit Kytöharju


Share
Share