PT-blogi

Palkansaajien tutkimuslaitoksen tutkijat käsittelevät PT-blogissa ajankohtaisia talousaiheita. Esitetyt näkemykset ovat kirjoittajien omia eivätkä välttämättä vastaa Palkansaajien tutkimuslaitoksen kantaa. Lukijat voivat lähettää kommenttejaan blogikirjoituksiin.

Pää tulee vetävän käteen – vielä joskus

Euroalueen 750 miljardin euron pelastuspaketti on otettu tänään markkinoilla vastaan hyväksyvästi; osakekurssit ovat nousseet ja euro on vahvistunut. Yksityiskohdista on kaivattu lisätietoa, mutta yleisesti paketin on arvioitu rauhoittavan tilanteen ainakin joksikin aikaa. Kreikan, Espanjan, Portugalin ja Irlannin on toteutettava ankaria säästöohjelmia, ja voi olla, että vähän pitemmällä aikavälillä joku niistä ei pysty maksamaan kaikkia velkojaan.… Lue lisää

Share

Erilaiset ennusteet

Talousennustajia syytetään usein sopulikäyttäytymisestä eli siitä, että ennusteet ovat hyvin samankaltaisia. Ennustevirheet ovat monesti suuria, mutta kaikki ennustajat erehtyvät samalla tavoin. Tänä keväänä tilanne on toisenlainen. Talouden ennusteet eroavat selvästi toisistaan. Julkista sektoria edustavat ennustajat – joiksi voidaan laskea valtiovarainministeriö (VM), Suomen Pankki (SP) ja juuri maaraporttinsa julkistanut OECD – ovat ennusteissaan joko synkkiä tai… Lue lisää

Share

Ennenaikaista kiristämistä?

Vaikka maailmantalous on kohentumassa talouskriisin pahimman vaiheen mentyä ohi, elpyminen on vielä varsin huteralla pohjalla. Koska talouskasvua on eri maissa, esimerkiksi Yhdysvalloissa, tukenut elvytyspolitiikka, sen lopettaminen saattaisi johtaa maailmantalouden elpymisen tyrehtymiseen alkuunsa. Elvytyspolitiikan jatkaminen luonnollisesti ylläpitäisi julkisen talouden suuriakin alijäämiä lähitulevaisuudessa. Siksi sen jatkaminen on herättänyt runsaasti arvostelua erityisesti keynesiläisyyttä kammoksuvien keskuudessa. Kreikasta on tullut… Lue lisää

Share

Kansainvälisen valuuttarahaston viisastenkivet uudelleen arvioinnin kohteena

IMF:n pääekonomisti Olivier J. Blanchard yhdessä järjestön ekonomistien Giovanni Dell’Ariccian ja Paolo Mauron kanssa julkaisivat viime kuussa keskustelualoitteen, joka sai laajaa kansainvälistä huomiota. Kirjoituksessa oli keskiössä ehdotus inflaatiotavoitteen nostamisesta kahdesta prosentista jopa neljään prosenttiin. Pian tämän jälkeen valuuttarahaston sarjassa ilmestyi myös toinen järjestön tutkijoiden kirjoitus, jossa päädyttiin siihen, että ”verot ja muut pääomaliikkeisiin kohdistuvat rajoitukset… Lue lisää

Share

Pitkäaikaistyöttömyyden kasvuun puututtava

Viime vuosi oli synkkä Suomen työmarkkinoilla. Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen vuositilaston mukaan työllisten määrä väheni 74 000 hengellä viime vuonna ja työllisyysaste laski 2,3 prosenttiyksikköä 68,3 prosenttiin. Vastaavasti työttömyysaste nousi 6,4 prosentista 8,2 prosenttiin. Suhteutettuna kokonaistuotannon lähes kahdeksan prosentin supistumiseen työllisyyden vähenemistä voidaan kuitenkin luonnehtia yllättävän pieneksi. Esimerkiksi Ruotsissa kokonaistuotanto supistui viime vuonna lähes 5 prosenttia, mikä… Lue lisää

Share

Tienhaarasta umpikujaan

Valtiovarainministeriö julkaisi uuden talouskatsauksensa helmikuun alussa. Sen mukaan tilanne on vakava ja Suomen julkinen talous on ”tienhaarassa” – ts. kipeitä valintoja olisi tehtävä. Samassa yhteydessä VM esitti myös arvion, jonka mukaan julkinen talous onkin itse asiassa jo ”umpikujassa”. Arvio nykytilanteen vakavuudesta perustuu valtiontalouden tämänhetkiseen suureen alijäämään (noin 10 miljardia euroa) ja ennusteeseen, jonka mukaan nopeaa… Lue lisää

Share

Väki pakenee työmarkkinoilta

Viime syyskuun alussa julkaistussa Palkansaajien tutkimuslaitoksen talousennusteessa vuoden 2009 työttömyysaste oli 8,9 prosenttia ja työttömien määrä 238 000. Tilastokeskuksen tänään julkistamien työvoimatutkimuksen lukujen mukaan viime vuoden keskiarvot jäivät kuitenkin 8,2 prosenttiin ja 221 000:een. Ne näyttävät kertovan paljon ennustettua paremmasta tilanteesta. Mitä oikein tapahtui? Jos katsomme työllisten määrää, niin viime vuoden kehitys ei ollut kovin… Lue lisää

Share

Blogit verolle!

Vanhoina hyvinä aikoina ihmiset juorusivat navettojen vierustoilla. Nykyjään toiminta on siirtynyt ainakin osaksi verkkoon. Erilaisten blogien määrä on kasvanut kuin pullataikina mummolassa. Blogien taso on kirjava. Helmet hukkuvat levään. Blogeista on haittaa satunnaiselle surffaajalle. Sopivat hakusanat naputtaessaan sitä toivoo pääsevänsä aallon harjalla kristallinkirkkaan tiedon äärelle. Yhä useammin päätepisteenä on kuitenkin samea blogi, jolla jokin epätoivoinen… Lue lisää

Share

Onko kehitysavussa järkeä?

Harva keskustelunaihe on samanlainen tunteiden kestokuumentaja kuin kehitysapu. Mielipidekirjoituksissa ja keskusteluissa toistuvat vuodesta toiseen samat argumentit saaden lisähöyryä kulloisistakin maailman tapahtumista. Osa mieltää kehitysavun hyödyttömäksi rahan tuhlaukseksi: suurin osa avustusdollareista valuu korruptoituneiden pikkudiktaattoreiden taskuihin tai huijareille, jotka osaavat nokkelasti vedota kehittyneiden maiden kolkuttavaan omaantuntoon. Jotkut taas kokevat, että kansainvälisten järjestöjen kuten Maailmanpankin, IMF:n tai WTO:n… Lue lisää

Share

Vakausneuvosto ei taida olla hyvä idea

Eduskunnan puhemies Sauli Niinistö (kok) on ehdottanut ”riippumatonta talousneuvostoa” tai ”vakausneuvostoa” edistämään talouspoliittista päätöksentekoa ja miettimään, miten valtion velanotosta tulevaisuudessa selvitään. MTV3:n verkkosivuilla, omassa blogissaan ja Kauppalehdessä Niinistö viittaa tällaisista neuvostoista saatuihin hyviin kokemuksiin muissa maissa. Tämä vakausneuvosto koostuisi “lähinnä asiantuntijoista”. Hän ei kuitenkaan ehdota talouspoliittisen päätösvallan delegoimista asiantuntijoille, vaan neuvosto olisi pelkästään keskusteleva elin.… Lue lisää

Share

Palkansaajien tutkimuslaitos

Arkadiankatu 7 (Economicum)
00100 Helsinki

Puh. (09) 2535 7330

Yhteyshenkilöt

Viestintäkoordinaattori
Essi Lindberg
Puh. (09) 2535 7346

Hallintosihteeri
Jaana Toivainen
Puh. (09) 2535 7341

design N&S

Valokuvat: Maarit Kytöharju


Share
Share