PT-blogi

Palkansaajien tutkimuslaitoksen tutkijat käsittelevät PT-blogissa ajankohtaisia talousaiheita. Esitetyt näkemykset ovat kirjoittajien omia eivätkä välttämättä vastaa Palkansaajien tutkimuslaitoksen kantaa. Lukijat voivat lähettää kommenttejaan blogikirjoituksiin.

Julkisen sektorin menoelvytys tänä vuonna nollassa tai negatiivinen?

Kunnat ovat talouskriisin seurauksena hätää kärsimässä, ja leikkauslistoja suunnitellaan lähes kunnassa kuin kunnassa. Henkilökunnan lomautukset heikentävät työllisyyttä ja kokonaiskysyntää, ja palveluiden leikkaukset kohdistuvat ongelmallisesti vanhuksiin, lapsiin ja sairaisiin. Hallitus otti eilisessä kehysriihessään kannan, jonka mukaan kuntien tilannetta helpotetaan, mutta ainoastaan osittain. Hallitus arvelee, että kuntien rahoitusvaje on tänä vuonna noin miljardi euroa. Kela-maksun poiston, kiinteistöverotuksen… Lue lisää

Share

”Suomi velkaantuu rajusti ja tulevat sukupolvet joutuvat maksumiehiksi”

Tämän otsikon kaltaisia väittämiä satelee näinä aikoina tiheään ja kaikki näyttävät olevan asiasta samaa mieltä, myös maan hallitus. Pääministeri Vanhanen ja valtiovarainministeri Katainen varoittelivat viimeksi hallituksen puolivälin riihen yhteydessä, että laman takia joudutaan ottamaan paljon velkaa ja että velan takaisinmaksu ei onnistu, elleivät suomalaiset jatka pidempään töissä. Puheet velkaantumisesta yhdessä 1990-luvun muistojen kanssa ovat jo… Lue lisää

Share

Kuntien tukeminen yhteisöverotuotto-osuuden nostolla – käänteistä aluepolitiikkaa

Kuntien asema on vaikeutumassa, koska talouskriisi on leikkaamassa myös kuntien verotuloja. Näillä näkymin kuntatalouteen on muodostumassa tänä vuonna noin miljardin euron alijäämä, vaikka kunnat ovat rajoittamassa menojensa kasvua. Ensi vuonna alijäämä uhkaa kasvaa 1,5 miljardiin euroon. Politiikkariihessään hallitus on luvannut vahvistaa kuntien rahoituspohjaa – ilmeisesti vuodesta 2010 alkaen – nostamalla kuntien osuutta yhteisöverosta väliaikaisesti ja… Lue lisää

Share

Pankkien kansallistaminen etenee

Palkansaajien tutkimuslaitoksen 3.2. ilmestyneessä talousennusteessa ja sen jälkeen ennustepäällikkö Eero Lehdon blogikirjoituksessa pohdittiin avoimen kriisin oloissa heräävää tarvetta perustaa valtion oma liikepankki tai mennä mukaan pääomituksella Nordeaan yhteistyössä Ruotsin valtion kanssa. Kuten arvata saattoi, tällainen ehdotus torjuttiin julkisissa puheenvuoroissa. Siinä varmaan nähtiin pankkien kansallistamisen tienavaus. Nyt kuitenkin alkaa näyttää siltä, että pankkien kansallistaminen on saamassa… Lue lisää

Share

Mitä PT tarkoitti – valtion oma pankki tai Pohjolan valtioiden omistuksen laajentaminen Nordeassa

Palkansaajien tutkimuslaitoksen ennustetekstiin sisältyi allekirjoittaneen kirjoittama arvio hallituksen rahoituspaketista ja vaadittavista toimenpiteistä rahoitusmarkkinatilanteen kohentamiseksi. Esitys valtion liikepankin perustamisesta tai tälle vaihtoehtoisesta valtioiden Nordea-omistuksen laajentamisesta on saanut julkisuudessa paljon huomiota osakseen. Siitä ovat kirjoittaneet mm. Talouselämä (4.2.), Uutispäivä Demari (4. ja 5.2.) ja Helsingin Sanomat (5.2.), joka haastatteli Peter Nybergiä, VM:n rahoitusmarkkinaosaston päällikköä. Pelkään, että PT:n… Lue lisää

Share

Talouspolitiikka ja ideologia

Aiheeni on ikivanha ja kulunut, ilmeisesti monilta unohtunutkin. Ajatus nostaa se esiin heräsi Palkansaajien tutkimuslaitoksen tuoreesta talousennusteesta, jossa arvioidaan Vanhasen hallituksen elvytystoimia. Olemme laskeneet, että ne koostuvat noin 90-prosenttisesti verojen ja työnantajamaksujen kevennyksistä ja vain 10-prosenttisesti julkisen kulutus- ja investointikysynnän lisäyksistä. Toisaalta kuitenkin arvioimme, että painopisteen pitäisi olla aivan toisin päin: kysynnän elvyttäminen parantaisi työllisyyttä… Lue lisää

Share

Hallituksen elvytyssatsaus ei riitä alkuunkaan

Hallitus julkisti elvytyspaketin, jonka suuruudeksi se arvioi 2 miljardia euroa. Paketin ansiosta kokonaistuotanto kasvaa hallituksen arvion mukaan yhteensä noin yhden prosenttiyksikön nopeammin tämän ja ensi vuoden aikana. Tai kun tosiasiassa se tulee supistumaan selvästi, niin paketin ansiosta se supistuu prosenttiyksikön vähemmän. Paketin työllisyysvaikutuksiksi hallitus arvioi vähintään 25 000 miestyövuotta. Työllisyysvaikutukset syntyvät lähinnä kahdesta tekijästä: julkisista… Lue lisää

Share

Onko meillä varaa elvytykseen ostovoimaa tukemalla?

Hallituksen elvytysohjelma on toistaiseksi korostanut, miten kotitalouksien ostovoimaa tuetaan tuloveron kevennyksillä. Nähtävissä on myös inflaatiovauhdin jyrkkä pudotus. Ostovoiman hyvä kehitys on rohkaissut Veronmaksajien keskusliittoa esittämään jatkoa veronkevennysohjelmalle. Vuodelle 2010 on esitetty 600 miljoonan suuruisia kevennyksiä. ”Verotusta kevennettäisiin tasaisesti kautta linjan, kaikissa tuloluokissa.” Onko tämä järkevää, kun talous on ajautumassa lamaan? Talouden supistuessa ei julkisen kulutuksen… Lue lisää

Share

Miten veroilla tulisi elvyttää?

Nykyisessä taloustilanteessa on selvää, että elvyttää täytyy, kysymys on vain suuruusluokasta ja keinoista. Perinteisen keynesiläisen ajattelun mukaan varmin tapa olisi julkisen kulutuksen ja investointien tilapäinen lisäys, ja näin ollaan ilmeisesti tekemässäkin. Talousnobelisti Joseph Stiglitz kirjoittaa Financial Times-lehdessä 16.1., että elvytyksen painopisteen pitäisi ensisijaisesti olla juuri menopuolella. Investointien tukeminen verokeinoin löytyi myös Stiglitzin ohjelistasta. Jos halutaan… Lue lisää

Share

Veronmaksajan riski

Viime marraskuu oli Suomen talouskehityksen käännekohta. Vaikka viennin arvon 20 prosentin romahdus johtuikin osittain hintojen laskusta eikä volyymilukuja ole vielä ilmoitettu, on selvää, että myös viennin määrä putosi roimasti. Muitakin erittäin huonoja uutisia sataa päivittäin, niin meiltä kuin maailmaltakin. Epävarmuus alkavasta vuodesta on sellaista, että kokonaistuotannon ennustamisessa voisi hyvin käyttää noppaa, negatiivisella etumerkillä varustettuna, eikä… Lue lisää

Share

Palkansaajien tutkimuslaitos

Pitkänsillanranta 3 A 6. krs
00530 Helsinki

Puh. (09) 2535 7330

Yhteyshenkilöt

Erikoistutkija, tiedottaja
Heikki Taimio
Puh. (09) 2535 7349

Hallintosihteeri
Jaana Toivainen
Puh. (09) 2535 7341

design N&S

Valokuvat: Maarit Kytöharju


Share
Share