PT-blogi

Palkansaajien tutkimuslaitoksen tutkijat käsittelevät PT-blogissa ajankohtaisia talousaiheita. Esitetyt näkemykset ovat kirjoittajien omia eivätkä välttämättä vastaa Palkansaajien tutkimuslaitoksen kantaa. Lukijat voivat lähettää kommenttejaan blogikirjoituksiin.

Epäblogi tulonjaosta ja pääomatulojen verotuksesta

Toimittaja otti yhteyttä, ja halusi vastauksia seuraaviin kysymyksiin: 1. Miksi ansio- ja pääomatuloja verotetaan Suomessa erilaisilla käytännöillä ja eri prosenteilla? 2. Mitä seurauksia sillä olisi, jos näin ei olisi, vaan henkilön kaikkia tuloja niiden lähteestä riippumatta verotettaisiin yhdellä ja samalla prosentilla? Koska lehtijutussa vastaukseni, joka perustui kolmeen näkökohtaan, yksinkertaistui pariin kommentoivaan lauseeseen, laitan tähän pitkän… Lue lisää

Share

Lisää oppivelvollisuutta vai maksuton 2. asteen koulutus: ehdotus kokeeksi

Nuorten ikäkohorttien keskuudessa yksi erittäin huolestuttava trendi on toisen asteen koulutuksen kesken jättäminen ja näiden nuorten heikko siirtyminen työmarkkinoille. Pelastakaan Lapset ry ja joukko muita tunnettuja järjestöjä ovat aloittaneet nimien keräämisen kansalaisaloitteeseen (uutinen), jonka tavoitteena on, että Suomessa siirryttäisiin aidosti maksuttomaan toisen asteen koulutuksen. Vaikka lukio ja ammattikoulutus ovat maksuttomia, niin koulutuksen kustannukset (kuten kirjat… Lue lisää

Share

Kotihoidon tuen ihmeelliset vaikutukset

THL:n tiedote antaa kyseenalaisia politiikkasuosituksia kotihoidontuen keston vaikutuksesta äitien työllistymiseen. Tutkimuksesta uutisoivat laajasti ainakin Helsingin Sanomat, MTV3:n uutiset ja Kauppalehti tiedotteen sanomaa toistaen. Tiedotteen mukaan kotihoidontuen lyhentämisellä tuskin olisi vaikutuksia äitien työllistymiseen. Mielestäni tehdyn tutkimuksen perusteella tällaista politiikkasuositusta ei voi antaa, ja tulos on myös ristiriidassa aiemman tutkimustulokseni kanssa. THL:n tutkimus on sinällään seikkaperäinen selvitys… Lue lisää

Share

Suomen velkaraja on vielä kaukana

Kun viimeksi kirjoitin täällä julkisesta velasta, saattoi kirjoituksen lopusta saada vaikutelman, että uskon Suomen julkisen talouden kestävyysvajeen hoituvan ajan myötä itsestään, ilman sen pienentämiseen tähdättyjä menoleikkauksia tai veronkorotuksia. Vaikutelma on aivan oikea. Teoriassa tämä on mahdollista, ja historiassa näin on yleensä tapahtunutkin – jos nyt ei olla turhan tarkkoja sen suhteen, mitä tarkoitetaan ”hoitumisella itsestään”.… Lue lisää

Share

Koulutuksella on väliä – myös vyötärölle

Suomalaiset arvostavat koulutusta. Siihen on syynsä. Koulutus tuottaa huomattavan rahallisen hyödyn korkeampien palkkojen muodossa yksilön elinkaaren aikana. Yksi koulutusvuosi nostaa (brutto)palkkaa noin 10 prosenttia. Koulutuksen kokonaistuottoon sisältyvät myös merkittävät ei-rahalliset tuotot, jotka eivät tavallisesti saa ansaitsemaansa painoa julkisessa keskustelussa. Koulutus on empiiristen tutkimusten perusteella tärkein yksittäinen taustatekijä, joka on yhteydessä terveydentilaan yksilö- ja väestötasolla. Korkeasti… Lue lisää

Share

Kustannuskilpailukyvyn merkitystä talouskasvulle ja työllisyydelle on ylikorostettu

Suomen taloustilanne on kehittynyt selvästi odotettua paremmin. Tämän vuoden puolella myös vienti on kääntynyt reippaaseen kasvuun.  Parantunut taloustilanne on rohkaissut joitakin ammattiliittoja vaatimaan jo selviä palkankorotuksia. Toisaalta jotkut ekonomistit ovat julkisuudessa kehottaneet lähinnä pidättyväisyyteen ja antaneet ymmärtää, että kustannuskilpailukykyä tulisi edelleen parantaa suhteessa muihin. Kuinka paljon nimellispalkat voisivat nousta ensi vuonna? Mielestäni tätä pohdittaessa pitäisi… Lue lisää

Share

Taistelu työehtosopimuksista – jatko-osa kreikkalaiselle kärsimysnäytelmälle

Kreikasta on saatu pitkästä aikaa myönteisiä uutisia. Maa saa ensinnäkin kipeästi tarvitsemansa uuden lainaerän kolmannesta tukiohjelmastaan, kun euromaat ja Kansainvälinen valuuttarahasto IMF ovat päässeet asiasta jonkinlaiseen sopuun tämän kesän aikana. Talousennusteet lupaavat maalle noin parin prosentin kasvua niin tälle kuin ensi vuodelle ja Kreikka pyrkii nyt myös palaamaan takaisin normaaleille lainamarkkinoille monen vuoden tauon jälkeen.… Lue lisää

Share

Tavarat viedään käsistä?

Tullin tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilaston mukaan tavaravienti kasvoi toukokuussa 27 % vuoden takaiseen verrattuna. Tammi-toukokuunkin tavaravienti kasvoi 18 %. Positiivista on se, että vienti kasvaa. Samalla on kuitenkin kasvanut myös tuonti. Tammi-toukokuussa kauppatase (tavaravienti-tavaratuonti) olikin edelleen 0,75 miljardia alijäämäinen Tullin tietojen mukaan. Toukokuussa päästiin kyllä ennakkotietojen mukaan n. 0,3 miljardia plussalle. Mutta toukokuun lisäksi ylijäämäinen on… Lue lisää

Share

Lukiouudistus ja työn murros

Hallitus päätti keväällä käynnistää lukiokoulutuksen uudistuksen, jonka tavoitteena on muun muassa lisätä lukiokoulutuksen vetovoimaa, vahvistaa oppimistuloksia sekä sujuvoittaa siirtymistä korkea-asteen opintoihin. Suomessa on perinteisesti korostettu ammatillisen koulutuksen asemaa, sillä tämän on nähty nopeuttavan nuorten siirtymistä työmarkkinoille. Tulevan lukiokoulutuksen uudistuksen tarpeellisuus on kuitenkin perusteltavissa työmarkkinoiden murroksella, joka muuttaa tulevaisuuden osaamistarpeita kiihtyvällä tahdilla. Uudistuksen hyödyt voivat kuitenkin… Lue lisää

Share

Tutkimus osoittaa: opettajalla on väliä

Järjestimme 12.-13.6. kansainvälisen workshopin aiheella ”Early Life Environment and Human Capital Formation”. Workshopissa nähtiin siis esityksiä varhaislapsuuden ympäristön vaikutuksesta lasten osaamisen, taitojen ja terveyden kehitykseen. Päällimmäiseksi esitetystä tutkimuksesta jäi mieleeni, että hyvin erilaisilla varhaislapsuuden interventioilla on vaikutusta ihmisen elämän kannalta tärkeiden ominaisuuksien kuten kognitiivisten ja ei-kognitiivisten kykyjen kehittymiseen. Niitä voi parantaa esimerkiksi vanhempien koulutukseen ja… Lue lisää

Share

Palkansaajien tutkimuslaitos

Arkadiankatu 7 (Economicum)
00100 Helsinki

Puh. (09) 2535 7330

Yhteyshenkilöt

Viestintäkoordinaattori
Essi Lindberg
Puh. (09) 2535 7346

Hallintosihteeri
Jaana Toivainen
Puh. (09) 2535 7341

design N&S

Valokuvat: Maarit Kytöharju


Share
Share