""Laitoksen esittelyHenkilokuntaAjankohtaistaPTblogiTutkimusSeminaaritTalousennusteJulkaisutTalous & YhteiskuntaTilastotArkistoLinkkejaSahkopostipalveluPaasivulle""PTlogo   ""
PT-blogi
Pitkänsillanranta 3 A 6. krs 00530 Helsinki Puh. (09) 2535 7330  Twitterlogo PT Twitterissä
PT-BLOGI
 

PT-BLOGI

Erikoistutkija, tiedottaja
Heikki Taimio
Puh. (09) 2535 7349
Puh. 040-530 5308
E-mail: Etunimi.Sukunimi@labour.fi

Hallintosihteeri
Jaana Toivainen
Puh. (09) 2535 7341
E-mail: Etunimi.Sukunimi@labour.fi

Lisätietoja

Palkansaajien tutkimuslaitoksen tutkijat käsittelevät PT-blogissa ajankohtaisia talousaiheita. Esitetyt näkemykset ovat kirjoittajien omia eivätkä välttämättä vastaa Palkansaajien tutkimuslaitoksen kantaa. Lukijat voivat lähettää kommenttejaan blogikirjoituksiin.

Kyllä EU opettaa

Johtaja Seija Ilmakunnas 21.7.2014 klo 12:30:00 PM

Kesän alussa EU:n jäsenmaat saivat komissiolta suosituksia siitä, miten niiden tulisi hoitaa talous- ja työllisyyspolitiikkaansa. Komissiota ei kannata syyttää omavaltaisuudesta oppimestarin roolissaan, sillä jäsenmaat ovat itse antaneet sille tehtäväksi tehdä suosituksia julkisen talouden hoidosta ja erilaisista rakenneuudistuksista. Sen tekemät ehdotukset ovat perusta lopullisille suosituksille, jotka jäsenmaat antavat yhdessä toinen toisilleen poliittisten päätöksentekijöiden siunaamina.

    Lue lisää ja/tai kommentoi aihetta  |  Kommentteja 0

 

Minne menet euroalue?

Vanhempi tutkija Markku Lehmus 14.7.2014 klo 12:30:00 PM

Viime vuoden puolivälistä lähtien eurokriisi on vihdoin alkanut osoittaa rauhoittumisen merkkejä. Talous on kääntynyt euroalueen tasolla hienoiseen kasvuun ja samalla myös ongelmamaiden valtionlainojen korot ovat laskeneet selvästi ja ovatkin jo nyt melko lähellä turvasatamana pidetyn Saksan valtionlainan korkotasoa.

    Lue lisää ja/tai kommentoi aihetta  |  Kommentteja 0

 

Promillet eivät riitä

Erikoistutkija Pekka Sauramo 26.6.2014 klo 5:10:00 PM

Tuoreiden työ- ja elinkeinoministeriön lukujen perusteella Suomessa oli toukokuussa 302000 työtöntä työnhakijaa. Työttömien määrä oli 33000 edellisvuotista suurempi.  Viimeisen vuoden aikana työttömyys on lisääntynyt kuukausittain muutamalla tuhannella henkilöllä, eikä ole mitään hyvää syytä ennustaa työttömyyden kääntyvän lähitulevaisuudessa laskuun.  Päinvastoin.  Työttömyysongelma on pahentumassa.

    Lue lisää ja/tai kommentoi aihetta  |  Kommentteja 0

 

Thomas Pikettyn teos Capital in the Twenty-First Century on tullut. Onko Suomi valmiina?

Tutkimuskoordinaattori Ilpo Suoniemi 30.5.2014 klo 6:50:00 PM

Thomas Pikettyn teoksessa kuvataan kapitalistisen yhteiskunnan olemus yhdistämällä talouskasvu ja varallisuuden kerryttäminen henkilökohtaisen tulonjaon kehitykseen. Vaikka tulonjako on ollut pitkään taloustieteen keskeinen tutkimuskohde ja huolenaihe, niin aivan viime aikoihin asti sillä ei ajateltu olevan suurta merkitystä makrotalouden kehityksen kannalta. Tämä näkemys on nyt kyseenalaistettu ja sille, miten jakaumatekijät vaikuttavat sekä makrotalouteen että talouspolitiikan välineiden käyttöön, varaudutaan taloustieteilijän työlistalla enenevässä määrin.

    Lue lisää ja/tai kommentoi aihetta  |  Kommentteja -1

 

Mikä nyt niin harmittaa?

Erikoistutkija, tiedottaja Heikki Taimio 14.5.2014 klo 12:10:00 PM

Varsin lyhyen ajan sisällä on taloustieteellisessä tutkimuksessa ja talouspoliittisessa keskustelussa kyseenalaistettu useita käsityksiä, joihin ovat uskoneet monet ekonomistit, poliitikot ja toimittajat. On ihan inhimillistä ja ymmärrettävää, että se harmittaa heitä. Ja se näkyy ja kuuluu.

    Lue lisää ja/tai kommentoi aihetta  |  Kommentteja 2

 

Onko talouspolitiikalle vaihtoehtoa?

Tutkimuskoordinaattori Eero Lehto 6.5.2014 klo 3:22:00 PM

Valtiovarainministeriön (VM) arvion mukaan Suomen julkisen talouden kestävyysvaje on 4,5–5 prosenttia kokonaistuotannosta. Tähän arvioon ovat perustuneet lähes kaikki viime aikojen talouspoliittiset päätökset. Siihen nähden kuinka merkittävä tämä arvio on, sen sisältö on heikosti tunnettu.

    Lue lisää ja/tai kommentoi aihetta  |  Kommentteja 1

 

Ihan fifty-sixty

Johtaja Seija Ilmakunnas 3.4.2014 klo 2:30:00 PM

Hallituksen kausi kääntyy pikkuhiljaa loppusuoralle ja sen tärkeimmät talouspolitiikan päätökset on tehty. Vielä ei ole loppuarvosanojen aika: niihin vaikuttaa se, tuoko talouden nousukausi ensi vuonna selkeää helpotusta vai toteutetaanko suuria menoleikkauksia vielä hauraan kasvun tilanteessa. Väliarviointi on jo kuitenkin mahdollista muun muassa siten, että verrataan hallitusohjelmaa ja toteutettuja valtiontalouden sopeutustoimia keskenään.

    Lue lisää ja/tai kommentoi aihetta  |  Kommentteja 0

 

Inflaatio ja talouskasvu – EKP:n on muutettava tavoitteitaan

Erikoistutkija, tiedottaja Heikki Taimio 20.3.2014 klo 5:30:00 PM

Keynes väitti Leninin sanoneen, että paras tapa tuhota kapitalistinen järjestelmä on murskata rahan arvo. Hänen mielestään Lenin oli varmasti oikeassa. Suuri osa saksalaisista on edelleenkin samaa mieltä, vaikka on kulunut jo yli 90 vuotta siitä kun hyperinflaatio mitätöi heidän vaariensa mummojen säästöt. Tämä saksalainen trauma on ollut niin syvään juurtunut ja voimakas, että 1990-luvun lopulla Euroopan keskuspankkia (EKP) ei ollut mahdollista perustaa ilman hyvin matalaa, kahden prosentin inflaatiotavoitetta. EKP rakennettiin pitkälti Bundesbankin periaatteiden ja inflaationvastaisen maineen varaan. Sille annettiin lupa edistää talouskasvua ja työllisyyttä vain, mikäli se ei vaaranna hintavakauden tavoitetta.

    Lue lisää ja/tai kommentoi aihetta  |  Kommentteja 0

 

Viekö ikä ällin?

Erikoistutkija Petri Böckerman 7.2.2014 klo 10:21:00 AM

Ikääntymisellä on ilmeisiä myönteisiä ja kielteisiä vaikutuksia. Kyky oppia uutta voi heiketä ikääntyessä, mutta toisaalta iän myötä karttuneesta kokemuksesta on kiistatonta hyötyä tietotyössä ja uuden löytämisessä. Esimerkiksi Immanuel Kant oli 57-vuotias julkaistessaan Puhtaan järjen kritiikin ensimmäisen painoksen. Tätä seurasivat muut tunnetut kritiikit.

    Lue lisää ja/tai kommentoi aihetta  |  Kommentteja 0

 

Valtion velkaantumisen taittamisella ei ole kiire

Erikoistutkija, tiedottaja Heikki Taimio 6.2.2014 klo 2:40:00 PM

Valtion velkaantumiseen liittyy eräitä väärinkäsityksiä ja myyttejä. Yksilö tai kotitalous saa lainaa yleensä vain esittämällä uskottavan lainanhoitosuunnitelman, jolla velka maksetaan kokonaan takaisin. Valtion ei välttämättä tarvitse koskaan maksaa velkaansa takaisin, koska se on periaatteessa ikuinen ja voi ottaa uusia lainoja erääntyneiden tilalle. Kuuluisa historiallinen poikkeus oli Romanian diktaattori Nicolae Caeucescu, joka maksoi kaikki velat pois kesään 1989 mennessä, puoli vuotta ennen kukistumistaan.

    Lue lisää ja/tai kommentoi aihetta  |  Kommentteja 4

 

 

Blogit 1 - 10 (yhteensä 143)

Suomi EnglishSvenska