""Laitoksen esittelyHenkilokuntaAjankohtaistaPTblogiTutkimusSeminaaritTalousennusteJulkaisutTalous & YhteiskuntaTilastotArkistoLinkkejaSahkopostipalveluPaasivulle""PTlogo   ""
PT-blogi
Pitkänsillanranta 3 A 6. krs 00530 Helsinki Puh. (09) 2535 7330  Twitterlogo PT Twitterissä
PT-BLOGI
 

PT-BLOGI

Erikoistutkija, tiedottaja
Heikki Taimio
Puh. (09) 2535 7349
Puh. 040-530 5308
E-mail: Etunimi.Sukunimi@labour.fi

Hallintosihteeri
Jaana Toivainen
Puh. (09) 2535 7341
E-mail: Etunimi.Sukunimi@labour.fi

Lisätietoja

Palkansaajien tutkimuslaitoksen tutkijat käsittelevät PT-blogissa ajankohtaisia talousaiheita. Esitetyt näkemykset ovat kirjoittajien omia eivätkä välttämättä vastaa Palkansaajien tutkimuslaitoksen kantaa. Lukijat voivat lähettää kommenttejaan blogikirjoituksiin.

Elektroniikka- ja paperiteollisuuden murros voi vääristää kustannuskilpailukykyarvioita

Erikoistutkija Pekka Sauramo 27.5.2015 klo 11:10:00

Kirjoitin viime viikolla ilmestyneeseen Talous & Yhteiskunta -lehteen hinta- ja kustannuskilpailukyvystä artikkelin, jossa muun muassa kommentoin yhtä suomalaisen kilpailukykykeskustelun erikoista piirrettä: siinä esitettyjä arvioita Suomen 10–30 prosentin suuruisesta hintakilpailukykykuilusta Ruotsiin ja Saksaan verrattuna on perusteltu käyttämällä mittareita, joiden avulla ei voida sanoa hintakilpailukyvyn tasosta yhtään mitään.

    Lue lisää ja/tai kommentoi aihetta  |  Kommentteja 0

 

Julkisen palvelun motivaatio on vasemmistolaisilla muita korkeampi – so what?

Erikoistutkija Heikki Taimio 22.5.2015 klo 14:25:00

Viime maanantaina 18.5. ilmestyi ensimmäinen suomalainen tutkimus julkisen palvelun motivaatiosta. Julkisen palvelun motivaatiolla tarkoitetaan valtion ja kuntien järjestämien palvelujen tuotannossa työskentelevien halua tavoitella oman etunsa sijasta muiden ihmisten tai laajemman yhteisön, kuten yhteiskunnan tai koko ihmiskunnan etua.

    Lue lisää ja/tai kommentoi aihetta  |  Kommentteja 0

 

Tilanneanalyysin merkitys keskeinen Suomen talousongelmien ratkaisemisessa

Tutkimuskoordinaattori, ennustepäällikkö Eero Lehto 22.4.2015 klo 16:00:00

Finanssipolitiikka tulee olemaan kireää. Tulevan hallituksen talouspolitiikka tulee olemaan sidoksissa Suomen kansantalouden lähivuosien talousnäkymiin: mitä heikompaa kehitystä odotetaan, sitä kireämmälle finanssipolitiikka säädetään. Koska verotusta ei juuri haluta kiristää, ovat edessä julkisten menojen leikkaukset.

    Lue lisää ja/tai kommentoi aihetta  |  Kommentteja 0

 

Miksi palkat eivät jousta?

Erikoistutkija Mari Kangasniemi 30.3.2015 klo 16:30:00

Korkeasta työttömyydestä on vanhastaan syytetty palkkojen joustamattomuutta. Toisin kuin keskustelusta voisi toisinaan päätellä, yksilöllisten palkkojen joustamattomuus alaspäin ei ole suinkaan ainoastaan voimakkaasti säännellyillä työmarkkinoilla esiintyvä ilmiö. Itse asiassa palkkajäykkyyttä yksilötasolla on havaittavissa jossain määrin kaikissa kehittyneissä maissa, joskin sen laajuus vaihtelee (Dickens et al. 2007). Kuten tuonnempana todetaan, palkkajäykkyys ei myöskään rajoitu vain kehittyneisiin talouksiin.

    Lue lisää ja/tai kommentoi aihetta  |  Kommentteja 0

 

Hutkijan ja tutkijan ero

Tutkimusjohtaja Reija Lilja 17.3.2015 klo 16:20:00

Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi 9.3.2015 Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen, Palkansaajien tutkimuslaitoksen ja Tilastokeskuksen tutkijoiden laatiman raportin 'Työelämän muutoksen vaikutukset naisten ja miesten työmarkkina-asemaan ja samapalkkaisuuteen'. Tutkimuksen tuloksia uutisoitiin laajasti tiedotusvälineissä. Talouselämä–lehden uutisointi sai heti yhden lukijakommentin työ- ja palkkatutkijaksi itseään kutsuvalta Pauli Sumaselta. Kommentti alkoi: 'Kukaan tuon tutkimuksen tekijöistä ei ole koskaan tehnyt tasa-arvoista palkkaerotutkimusta, tuskin ovat kuulletkaan siitä, miten se tehdään.'

    Lue lisää ja/tai kommentoi aihetta  |  Kommentteja 39

 

Järjestäytyminen vahvistaa palkansaajajärjestöjen neuvotteluvoimaa

Erikoistutkija Heikki Taimio 12.2.2015 klo 12:37:00

Ammattiliitoille ollaan kokoamassa uutta, isompaa keskusjärjestöä. Hanke merkitsee toisensuuntaista pyrkimystä kuin viimeaikaiset ehdotukset paikallisen sopimisen lisäämiseksi tai työttömyysturvan uudistamiseksi, joilla on tähdätty palkansaajajärjestöjen neuvotteluvoiman heikentämiseen.

    Lue lisää ja/tai kommentoi aihetta  |  Kommentteja 2

 

Iso lasku

Erikoistutkija Petri Böckerman 10.2.2014 klo 15:05:00

Vuonna 1993 palkansaajien ammatillinen järjestäytymisaste oli Suomessa lähes 84 prosenttia. OECD:n tuoreimpien tilastotietojen mukaan se oli vuonna 2012 68,6 prosenttia. Vertailun vuoksi mainittakoon, että Ruotsissa järjestäytymisaste laski vuosina 1999–2013 80,6 prosentista 67,7 prosenttiin.

    Lue lisää ja/tai kommentoi aihetta  |  Kommentteja 0

 

Maailmantalouden painopiste

Nuorempi tutkija Sakari Lähdemäki 23.1.2015 klo 15:40:00

Esittelen tässä blogikirjoituksessa lyhyesti käsitettä maailmantalouden painopiste (’world’s economic centre of gravity’) LSE:n taloustieteen professorin Danny Quahin (2011) artikkelin pohjalta. Artikkeli ei ole uunituore, mutta voitti 2011 Global public policy networkin parhaan artikkelin palkinnon. Artikkelin ansioksi on luettava sen visuaalisuus, joka popularisoi käsiteltyä aihetta mielekkäästi.

    Lue lisää ja/tai kommentoi aihetta  |  Kommentteja 0

 

Onko alkoholiin kuoleminen katoavaa kansanperinnettä?

Vanhempi tutkija Ohto Kanninen 2.1.2015 klo 16:08:00

Alkoholikuolemat ovat lisääntyneet Suomessa vuodesta 1969 huimasti.

    Lue lisää ja/tai kommentoi aihetta  |  Kommentteja 5

 

Potentiaalinen tuotanto on potentiaalinen ongelma

Vanhempi tutkija Markku Lehmus 11.12.2014 klo 15:50:00

Rakenteellinen rahoitusasema on teoreettinen käsite, joka lasketaan toteutuneen julkisen sektorin alijäämän ja talouden niin sanotun tuotantokuilun perusteella. Jos maan talous on yhtä suuri kuin sen potentiaali, tuotantokuilua ei ole ja rakenteellinen alijäämä on yhtä suuri kuin toteutunut alijäämä. Mitä kauempana talous on potentiaalistaan eli mitä suurempi on tuotantokuilu, sitä kauempana on myös toteutunut alijäämä rakenteellisesta alijäämästä.

    Lue lisää ja/tai kommentoi aihetta  |  Kommentteja 0

 

 

Blogit 1 - 10 (yhteensä 164)

Suomi EnglishSvenska