""Laitoksen esittelyHenkilokuntaAjankohtaistaPTblogiTutkimusSeminaaritTalousennusteJulkaisutTalous & YhteiskuntaTilastotArkistoLinkkejaSahkopostipalveluPaasivulle""PTlogo   ""
PT-blogi
Pitkänsillanranta 3 A 6. krs 00530 Helsinki Puh. (09) 2535 7330  Twitterlogo PT Twitterissä
PT-BLOGI
 

PT-BLOGI

Erikoistutkija, tiedottaja
Heikki Taimio
Puh. (09) 2535 7349
Puh. 040-530 5308
E-mail: Etunimi.Sukunimi@labour.fi

Hallintosihteeri
Jaana Toivainen
Puh. (09) 2535 7341
E-mail: Etunimi.Sukunimi@labour.fi

Lisätietoja

Palkansaajien tutkimuslaitoksen tutkijat käsittelevät PT-blogissa ajankohtaisia talousaiheita. Esitetyt näkemykset ovat kirjoittajien omia eivätkä välttämättä vastaa Palkansaajien tutkimuslaitoksen kantaa. Lukijat voivat lähettää kommenttejaan blogikirjoituksiin.

Oi näitä päiviä: kelapäivä, työpäivä ja palkkapäivä

Tutkimuskoordinaattori Ilpo Suoniemi 1.10.2015 klo 13:40:00

VM:n äskettäin julkistamien, kustannuskilpailukyvyn parantamiseen liittyvien taustamuistioiden joukossa olevassa Muistiossa VM/BO/RY (3. versio) 30.9.2015 sivulla 8 lukee: ’Böckerman ym. (2015) mukaan keskimääräinen sairauspäivärahan korvaustaso on 62 % (palkasta). Koska sairauspäivärahaa maksetaan useammin kuin palkkaa, työpäivää kohti laskettuna korvausaste on korkeampia. Soveltamalla jälleen muuntokertoimia arvioidaan, että tämä tarkoittaa 88 %:n korvausastetta työpäivää kohti.’

    Lue lisää ja/tai kommentoi aihetta  |  Kommentteja 0

 

Kaipaako työttömyysturva uudistamista? Kannustava ja riittävä työttömyysturva

Tutkimuskoordinaattori Ilpo Suoniemi 24.9.2015 klo 11:40:00

Sosiaalivakuutuksen Graalin malja on Bailyn (1978) yksinkertainen yhtälö (ks. myös Gruber 1997), joka on yleistettävissä esimerkiksi dynaamisen optimoinnin ympäristöön Chetty (2006) ja (2008). Tasapainossa esimerkiksi työttömyysvakuutuksen optimaalinen korvaustaso määräytyy siten, että korvaustason noston aiheuttama rajakustannus (työttömyyden keston lisäyksenä) on yhtä suuri kuin sen rajahyöty (vakuutuskorvauksen antaman suojan paranemisena).

    Lue lisää ja/tai kommentoi aihetta  |  Kommentteja 0

 

Hallituksen toimet perustuvat virheelliseen käsitykseen kustannuskilpailukyvystä

Erikoistutkija Heikki Taimio 10.9.2015 klo 14:40:00

Pääministeri Juha Sipilän hallitus julkisti toissapäivänä uusia toimenpiteitä Suomen kustannuskilpailukyvyn parantamiseksi. Sinänsä on myönteistä, että tavoitetta kutsutaan nyt suoraan tällä nimellä eikä enää harhaanjohtavasti joksikin ”tuottavuusloikaksi”. Kuitenkin tässä vaiheessa on paikallaan muistuttaa, että hallituksen toimet perustuvat virheelliseen ja harhaanjohtavaan käsitykseen Suomen kustannuskilpailukyvystä, joka on kirjattu hallitusohjelman Tilannekuvaan: ”Kilpailukykymme on rapautunut 10–15 prosenttia keskeisiä kilpailijamaita heikommaksi”. Tätä samaa ja suurempaakin lukua toistetaan julkisuudessa yhä tavan takaa.

    Lue lisää ja/tai kommentoi aihetta  |  Kommentteja 6

 

Työn organisoinnilla on väliä

Erikoistutkija Petri Böckerman 5.8.2015 klo 10:55:00

Ihmiset viettävät suuren osan ajastaan töissä. Työpaikka on siksi hyvinvoinnin perusta. Tutkitusti työhyvinvointi vaikuttaa mm. työntekijöiden sitoutumiseen yrityksen tavoitteisiin, vaihtuvuuteen ja yritysten tuottavuuteen.

    Lue lisää ja/tai kommentoi aihetta  |  Kommentteja 0

 

Taloudellisista verkostoista

Nuorempi tutkija Sakari Lähdemäki 3.8.2015 klo 11:25:00

Verkostojen tärkeys taloudellisen toiminnan osana on ilmeinen. Taloudellisten verkostojen mallintaminen ja hahmottaminen ovatkin tuottaneet mielenkiintoisia julkaisuja.

    Lue lisää ja/tai kommentoi aihetta  |  Kommentteja 2

 

Euro tarvitsee saksalaista lääkettä haavoihinsa

Johtaja Seija Ilmakunnas 27.7.2015 klo 12:20:00

EU-johtajien keskustelu Kreikan euroerosta on yksi osoitus rahaliiton epätäydellisyydestä ja haavoittuvuudesta. Näin totesi EKP:n pääjohtaja Mario Draghi heinäkuun puolivälin lehdistötilaisuudessaan. Hänen lääkkeensä EMU:n ongelmiin on integraation lisääminen euroalueella, mikä ei sinänsä ole yllätys.

    Lue lisää ja/tai kommentoi aihetta  |  Kommentteja 0

 

Tummia pilviä Berliinin taivaalla

Tutkimuskoordinaattori Ilpo Suoniemi 18.7.2015 klo 18:40:00

Viikonlopun neuvotteluissa Suomi esitti kovia vaatimuksia Kreikalle. Suomen taktiikkana on yleensä ollut Saksan peesaus. Näin voimakas esiintulo oli yllätys eikä se hyödytä. On turhaa heikentää suhteita sekä itään että länteen. Kun ulkoinen paine nytkäyttää Saksan akselin liikkeelle, voi Suomi tulla yllätetyksi kuten ennenkin.

    Lue lisää ja/tai kommentoi aihetta  |  Kommentteja 1

 

Eläkeikä ja enemmistön tyrannia

Vanhempi tutkija Ohto Kanninen 25.6.2015 klo 13:25:00

Eläkeikä laskettiin Suomessa 63 ikävuoteen vuoden 2005 eläkeuudistuksessa ja samalla järjestelmään lisättiin superkarttumat. Nyt eläkeikää nostetaan takaisin 65 ikävuoteen kuvion 1 esittämällä tavalla. Eläkeikä on esitetty kuviossa käänteisellä asteikolla.

    Lue lisää ja/tai kommentoi aihetta  |  Kommentteja 0

 

Suomen Pankki ei laskenut työajan pidennyksen vaikutuksia, vaan oletti ne

Vanhempi tutkija Ilkka Kiema* 23.6.2015 klo 15:55:00

Viimekeväiset neuvottelut yhteiskuntasopimuksesta nostivat julkiseen keskusteluun Elinkeinoelämän keskusliitosta lähtöisin olleen ehdotuksen työajan huomattavasta (vuositasolla jopa sadan tunnin suuruisesta) lisäyksestä. Työajan lisäyksen tavoitteena esitettiin olevan mm. bruttokansantuotteen kasvua edistävä hintakilpailukyvyn parantaminen, ja sitä puolustettiin mm. vetoamalla Suomen Pankin sisäiseen muistioon, jossa esiteltiin työajan pidentämisen vaikutuksia koskeneita, pankin Aino-mallia hyödyntäneitä laskelmia.

    Lue lisää ja/tai kommentoi aihetta  |  Kommentteja 3

 

Sipilän säkeet

Johtaja Seija Ilmakunnas 18.6.2015 klo 12:25:00

Uuden hallituksen tavoitteena on yhteiskuntasopimus työmarkkinajärjestöjen kanssa. Hallituksen esitys sopimuksen sisällöksi selvinnee heinäkuun loppuun mennessä. Se tiedetään, että mukana ovat esitykset yksikkötyökustannusten alentamisesta vähintään 5 prosentilla sekä muutosturvasta ja siihen liittyvästä koulutusmallista. Pääministeri Sipilä on julkisuudessa todennut, että toteutuessaan yhteiskuntasopimus sisältää kipeitä toimia ja tuottaa tuskaa päätöksentekoon.

    Lue lisää ja/tai kommentoi aihetta  |  Kommentteja 0

 

 

Blogit 1 - 10 (yhteensä 174)

Suomi EnglishSvenska