""Laitoksen esittelyHenkilokuntaAjankohtaistaPTblogiTutkimusSeminaaritTalousennusteJulkaisutTalous & YhteiskuntaTilastotArkistoLinkkejaSahkopostipalveluPaasivulle""PTlogo   ""
PT-blogi
Pitkänsillanranta 3 A 6. krs 00530 Helsinki Puh. (09) 2535 7330  Twitterlogo PT Twitterissä
PT-BLOGI
 

PT-BLOGI

Erikoistutkija, tiedottaja
Heikki Taimio
Puh. (09) 2535 7349
Puh. 040-530 5308
E-mail: Etunimi.Sukunimi@labour.fi

Hallintosihteeri
Jaana Toivainen
Puh. (09) 2535 7341
E-mail: Etunimi.Sukunimi@labour.fi

Lisätietoja

Palkansaajien tutkimuslaitoksen tutkijat käsittelevät PT-blogissa ajankohtaisia talousaiheita. Esitetyt näkemykset ovat kirjoittajien omia eivätkä välttämättä vastaa Palkansaajien tutkimuslaitoksen kantaa. Lukijat voivat lähettää kommenttejaan blogikirjoituksiin.

Elvytys saattaa maksaa itse itsensä – rautalangasta väännettyä pohdintaa

Erikoistutkija Heikki Taimio 19.8.2014 klo 3:50:00 PM

Viimeksi tänään pääministeri Stubb ilmoitti, että hallituksen tavoitteena on hillitä velkaantumista leikkaamalla julkisia menoja ja kiristämällä verotusta yhteensä 7 miljardilla eurolla vuoteen 2019 mennessä. Ei ole ihan selvää, tervehtivätkö kaikki hallituspuolueet tätä politiikkaa vilpittömällä ilolla, mutta tiedämme hyvin, mitkä puolueet ainakin niin tekevät. Jostain syystä muut puolueet ovat päättäneet mennä tähän mukaan. Ensi keväänä valtaan nousevan hallituksen ei kuitenkaan tarvitse sitoutua tällaiseen finanssipolitiikan kiristykseen, joka merkitsisi kymmeniä tuhansia työttömiä jo nykyisten lisäksi.

    Lue lisää ja/tai kommentoi aihetta  |  Kommentteja 0

 

Taantumien synkkä varjo

Erikoistutkija Petri Böckerman 8.8.2014 klo 1:45:00 PM

Taloustaantumat heikentävät hyvinvointia. Kasvun ehtyessä työttömyys nousee, palkat laskevat ja irtisanomiset yleistyvät. Taantumat myös rapauttavat ihmisten terveyttä.

    Lue lisää ja/tai kommentoi aihetta  |  Kommentteja 0

 

Mutkat suoriksi Ylen eläkeikäkyselyn tulosten uutisoinnissa

Johtaja Seija Ilmakunnas 25.7.2014 klo 12:55:00 PM

Heinäkuun helteiden keskellä Yle julkaisi Taloustutkimuksella teettämänsä eläkeikäkyselyn tulokset otsikolla 'Suomalainen haluaa eläkkeelle 65-vuotiaana'. Kyselyn vastausten perusteella otsikko on kuitenkin napakkuudessaan harhaanjohtava. Yli puolet kantansa ilmaisseista oli näet sitä mieltä, että sopiva eläkkeelle jäämisen ikä on nykyinen vanhuuseläkkeen alaikäraja, eli 63 vuotta, tai sitä alempi ikä. Vaatii siis vähintäänkin luovaa tulkintaa pelkistää sanoma siihen, että suomalainen haluaa eläkkeelle 65-vuotiaana.

    Lue lisää ja/tai kommentoi aihetta  |  Kommentteja 0

 

Kyllä EU opettaa

Johtaja Seija Ilmakunnas 21.7.2014 klo 12:30:00 PM

Kesän alussa EU:n jäsenmaat saivat komissiolta suosituksia siitä, miten niiden tulisi hoitaa talous- ja työllisyyspolitiikkaansa. Komissiota ei kannata syyttää omavaltaisuudesta oppimestarin roolissaan, sillä jäsenmaat ovat itse antaneet sille tehtäväksi tehdä suosituksia julkisen talouden hoidosta ja erilaisista rakenneuudistuksista. Sen tekemät ehdotukset ovat perusta lopullisille suosituksille, jotka jäsenmaat antavat yhdessä toinen toisilleen poliittisten päätöksentekijöiden siunaamina.

    Lue lisää ja/tai kommentoi aihetta  |  Kommentteja 0

 

Minne menet euroalue?

Vanhempi tutkija Markku Lehmus 14.7.2014 klo 12:30:00 PM

Viime vuoden puolivälistä lähtien eurokriisi on vihdoin alkanut osoittaa rauhoittumisen merkkejä. Talous on kääntynyt euroalueen tasolla hienoiseen kasvuun ja samalla myös ongelmamaiden valtionlainojen korot ovat laskeneet selvästi ja ovatkin jo nyt melko lähellä turvasatamana pidetyn Saksan valtionlainan korkotasoa.

    Lue lisää ja/tai kommentoi aihetta  |  Kommentteja 0

 

Promillet eivät riitä

Erikoistutkija Pekka Sauramo 26.6.2014 klo 5:10:00 PM

Tuoreiden työ- ja elinkeinoministeriön lukujen perusteella Suomessa oli toukokuussa 302000 työtöntä työnhakijaa. Työttömien määrä oli 33000 edellisvuotista suurempi.  Viimeisen vuoden aikana työttömyys on lisääntynyt kuukausittain muutamalla tuhannella henkilöllä, eikä ole mitään hyvää syytä ennustaa työttömyyden kääntyvän lähitulevaisuudessa laskuun.  Päinvastoin.  Työttömyysongelma on pahentumassa.

    Lue lisää ja/tai kommentoi aihetta  |  Kommentteja 0

 

Thomas Pikettyn teos Capital in the Twenty-First Century on tullut. Onko Suomi valmiina?

Tutkimuskoordinaattori Ilpo Suoniemi 30.5.2014 klo 6:50:00 PM

Thomas Pikettyn teoksessa kuvataan kapitalistisen yhteiskunnan olemus yhdistämällä talouskasvu ja varallisuuden kerryttäminen henkilökohtaisen tulonjaon kehitykseen. Vaikka tulonjako on ollut pitkään taloustieteen keskeinen tutkimuskohde ja huolenaihe, niin aivan viime aikoihin asti sillä ei ajateltu olevan suurta merkitystä makrotalouden kehityksen kannalta. Tämä näkemys on nyt kyseenalaistettu ja sille, miten jakaumatekijät vaikuttavat sekä makrotalouteen että talouspolitiikan välineiden käyttöön, varaudutaan taloustieteilijän työlistalla enenevässä määrin.

    Lue lisää ja/tai kommentoi aihetta  |  Kommentteja -1

 

Mikä nyt niin harmittaa?

Erikoistutkija, tiedottaja Heikki Taimio 14.5.2014 klo 12:10:00 PM

Varsin lyhyen ajan sisällä on taloustieteellisessä tutkimuksessa ja talouspoliittisessa keskustelussa kyseenalaistettu useita käsityksiä, joihin ovat uskoneet monet ekonomistit, poliitikot ja toimittajat. On ihan inhimillistä ja ymmärrettävää, että se harmittaa heitä. Ja se näkyy ja kuuluu.

    Lue lisää ja/tai kommentoi aihetta  |  Kommentteja 2

 

Onko talouspolitiikalle vaihtoehtoa?

Tutkimuskoordinaattori Eero Lehto 6.5.2014 klo 3:22:00 PM

Valtiovarainministeriön (VM) arvion mukaan Suomen julkisen talouden kestävyysvaje on 4,5–5 prosenttia kokonaistuotannosta. Tähän arvioon ovat perustuneet lähes kaikki viime aikojen talouspoliittiset päätökset. Siihen nähden kuinka merkittävä tämä arvio on, sen sisältö on heikosti tunnettu.

    Lue lisää ja/tai kommentoi aihetta  |  Kommentteja 1

 

Ihan fifty-sixty

Johtaja Seija Ilmakunnas 3.4.2014 klo 2:30:00 PM

Hallituksen kausi kääntyy pikkuhiljaa loppusuoralle ja sen tärkeimmät talouspolitiikan päätökset on tehty. Vielä ei ole loppuarvosanojen aika: niihin vaikuttaa se, tuoko talouden nousukausi ensi vuonna selkeää helpotusta vai toteutetaanko suuria menoleikkauksia vielä hauraan kasvun tilanteessa. Väliarviointi on jo kuitenkin mahdollista muun muassa siten, että verrataan hallitusohjelmaa ja toteutettuja valtiontalouden sopeutustoimia keskenään.

    Lue lisää ja/tai kommentoi aihetta  |  Kommentteja 0

 

 

Blogit 1 - 10 (yhteensä 146)

Suomi EnglishSvenska