""Laitoksen esittelyHenkilokuntaAjankohtaistaPTblogiTutkimusSeminaaritTalousennusteJulkaisutTalous & YhteiskuntaTilastotArkistoLinkkejaSahkopostipalveluPaasivulle""PTlogo   ""
Laitoksen esittely
Pitkänsillanranta 3 A 6. krs 00530 Helsinki Puh. (09) 2535 7330  Twitterlogo PT Twitterissä
YLEISESITTELY | HALLITUS | KANNATUSYHDISTYS | HISTORIAA
TUTKIMUSNEUVOTTELUKUNTA | TOIMINTAKERTOMUS
 

LAITOKSEN ESITTELY

Palkansaajien tutkimuslaitos
Pitkänsillanranta 3 A, 6. krs
00530 Helsinki

Vaihde: (09) 2535 7330
Telefax: (09) 2535 7332
E-mail: Etunimi.Sukunimi@labour.fi

Tiedottaja:
Heikki Taimio
Puh. (09) 2535 7349

Julkaisujen tilaus:
Irmeli Honka
Puh. (09) 2535 7338

Yhteystiedot

Palkansaajien tutkimuslaitos on vuonna 1971 perustettu itsenäinen ja voittoa tavoittelematon kansantalouden asiantuntijayksikkö. Laitoksessa tehdään taloustieteellistä tutkimusta ja laaditaan suhdanne-ennusteita. Lisäksi laitoksen tutkijat toimivat ulkopuolisissa asiantuntijatehtävissä sekä osallistuvat aktiivisesti julkiseen talouspoliittiseen keskusteluun. Palkansaajien tutkimuslaitoksen toiminnan tavoitteena on tarjota tutkimustietoa yhteiskunnallisen keskustelun sekä päätöksenteon tueksi.

Palkansaajien tutkimuslaitoksessa tehtävän tutkimustyön painopiste on tilastollisiin aineistoihin perustuvassa empiirisessä tutkimuksessa. Sen taustalla on vahva teoreettinen näkemys ja tieteellisten menetelmien asiantuntemus.

Kolme keskeistä tutkimusaluetta ovat:

Työmarkkinat

  • Työllisyys, työttömyys, työvoiman kysyntä ja tarjonta, työmarkkinoiden rakennemuutokset sekä palkanmuodostus
  • Vt. tutkimusjohtaja Merja Kauhanen, puh. (09) 2535 7335

Julkinen sektori

  • Hyvinvointi, tulonjako ja syrjäytyminen, verojen ja julkisten menojen vaikutukset kotitalouksiin sekä instituutioiden ja julkisen palvelutuotannon markkinarakenteen arviointi
  • Tutkimuskoordinaattori Ilpo Suoniemi, puh. (09) 2535 7342

Makrotalous ja talouspolitiikka

  • Taloudellinen kasvu, suhdannehäiriöt, raha- ja finanssipolitiikka, Euroopan integraatio, globalisaatio ja talouspolitiikka
  • Tutkimuskoordinaattori, ennustepäällikkö Eero Lehto, puh. (09) 2535 7350

Lyhyen aikavälin talousennuste (seuraaville 1½ - 2 vuodelle) julkaistaan kaksi kertaa vuodessa (maalis- ja syyskuussa). Lisäksi niiden välillä tehdään ennusteen tarkisteita, ja laitoksen tutkijat kommentoivat kuukausittain talouskehitystä laitoksen kotisivuilla.

Tutkimuksia julkaistaan laitoksen Työpapereita- ja Tutkimuksia-nimisissä sarjoissa. Raportteja-sarjassa ilmestyy erilaisia laajemmalle yleisölle tarkoitettuja kirjoja ja selvityksiä. Lisäksi laitos julkaisee neljä kertaa vuodessa ilmestyvää Talous & Yhteiskunta -lehteä, joka sisältää asiantuntijoiden artikkeleita kansantaloudellisista ja muista yhteiskunnallisista teemoista. Lehden tavoitteena on välittää tutkimustietoa yleistajuisessa muodossa, valottaa ajankohtaisen talouskehityksen taustoja sekä virittää keskustelua.

Palkansaajien tutkimuslaitosta ylläpitää kannatusyhdistys, jonka jäsenjärjestöiltä tulee valtaosa laitoksen rahoituksesta. Kannatusyhdistykseen kuuluvat kaikki Suomen ammatilliset keskusjärjestöt SAK, Akava ja STTK jäsenliittoineen. Valtiolta sekä yksityisiltä ja julkisilta rahastoilta saatavat avustukset sekä maksut tilaustutkimuksista kattavat osan laitoksen rahoituksesta.

Suomi EnglishSvenska