""Laitoksen esittelyHenkilokuntaAjankohtaistaPTblogiTutkimusSeminaaritTalousennusteJulkaisutTalous & YhteiskuntaTilastotArkistoLinkkejaSahkopostipalveluPaasivulle""PTlogo   ""
Henkilökunta
Pitkänsillanranta 3 A 6. krs 00530 Helsinki Puh. (09) 2535 7330  Twitterlogo PT Twitterissä
HENKILÖKUNTA
 

HENKILÖKUNTA

Erikoistutkija
Mari Kangasniemi
Puh. (09) 2535 7345
E-mail: Etunimi.Sukunimi@labour.fi

Yhteystiedot

Mari Kangasniemi
 

Erikoistutkija

Mari Kangasniemi

Puh. (09) 2535 7345
E-mail: Etunimi.Sukunimi@labour.fi


Palkansaajien tutkimuslaitoksessa
Vuodesta 2008 lähtien

Koulutus
PhD, University of Essex 2003
MSc, London School of Economics 1998
VTM, Helsingin yliopisto 1996

Tutkimusalueet
Työn taloustiede, tuottavuus

Urahistoria
National Institute of Economics and Social Research, Lontoo, 2005–2008
Centre for Economic Performance (London School of Economics) 2003–2005
Poverty Research Unit (University of Sussex),
Centre for New and Emerging Markets (London Business School) 2001–2003

Julkaisut laitoksen omissa sarjoissa

Tutkimukset

111 Kangasniemi Mari ja Kauhanen Antti: Tulospalkkaus ja palkkahajonta yksityisillä palvelualoilla, teoksessa R. Asplund ja M. Kauhanen (toim.), Suomalainen palkkarakenne 7: 107-122, 2010.
111 Kangasniemi Mari ja Kauhanen Antti: Tulospalkkaus ja palkkahajonta teollisuudessa, teoksessa R. Asplund ja M Kauhanen (toim.), Suomalainen palkkarakenne 6: 83-105, 2010.

Työpaperit

291 Kangasniemi Mari ja Kauhanen Merja: Migration experience, occupational attainment and subjective perceptions of occupational downgrading, 2014.
290 Kauhanen Merja ja Kangasniemi Mari: Returns to return migration: wage premium of Estonian return migrants from Finland, 2013.
285 Kangasniemi Mari ja Pirttilä Jukka: Trade unions in the south and co-operation between unions in the South and in the North: A survey of the economics literature, 2013.
283 Kangasniemi Mari ja Kauhanen Merja: Characteristics and labour market performance of the new member state immigrants in Finland, Germany, the Netherlands and the United Kingdom after the enlargement of 2004, 2012.
282 Kangasniemi Mari ja Kauhanen Merja: Who leaves and who stays? Outmigration of Estonian immigrants from Finland and its impact on economic assimilation of Estonian immigrants in Finland, 2012.
278 Kangasniemi Mari: Job satisfaction and wage dispersion, 2012.
129 Kangasniemi Mari: Työmarkkinoiden polarisoituminen: Kirjallisuuskatsaus, 1996.

Raportit

31 Kangasniemi Mari, Lehmus Markku, Lehto Eero, Lähdemäki Sakari ja Uimonen Sakari: Liikenneverkot ja kilpailutuksen vaikutukset – esimerkkinä bussiliikenteen kilpailutus, Helsinki 2015.
29 Kangasniemi Mari, Sauramo Pekka ja Yanar Ozan: Suomalainen palkkataso EU-vertailussa, Helsinki 2014.
28 Kangasniemi Mari: Näyttötutkintojen tuottavuus- ja palkkavaikutukset, Helsinki 2013.
23 Kangasniemi Mari: Tuottavuuden mittaaminen palvelualoilla, Helsinki 2012.
20 Kangasniemi Mari, Lilja Reija ja Savaja Eija: Näyttö ratkaisee? Tutkimus näyttötutkintojen työelämävaikutuksista teknologiateollisuudessa, Helsinki 2011.

Muualla julkaistut

Ulkomaiset julkaisut

 Kangasniemi Mari ja Kauhanen Antti: Performance related pay and gender wage differences, Applied economics, Vol. 45, Iss. 36, Routledge, 2013.
 Kangasniemi Mari, Mas Matilde, Robinson Catherine ja Serrano Lorenzo: The Economic Impact of Migration – Productivity Analysis for Spain and the UK, Journal of Productivity Analysis, 38:3, 333–343, 2012.
 Kangasniemi Mari ja Robinson Catherine: The impact of organisational change on productivity. Sectoral evidence from the UK, 1995–2005, EUKLEMS Working Paper No. 29, 2008.
 Commander Simon, Chanda Rupa, Kangasniemi Mari ja Winters Alan L.: Must Skilled Migration Be a Brain Drain? Evidence from the Indian Software Industry, The World Economy 31(2): 187–211, 2008.
 Kangasniemi Mari, Mas Matilde, Robinson Catherine ja Serrano Lorenzo: The Economic Impact of Migration – Productivity Analysis for Spain and the UK, EUKLEMS Working Paper No. 30, 2008.
 Kangasniemi Mari, Winters Alan L. ja Commander Simon: Is the Medical Brain Drain Beneficial? Evidence from Overseas Doctors in the UK, Social Science & Medicine 65(5): 915–923, 2007.
 Kangasniemi Mari: Comment on Vanessa Strauss-Kahn's article "The Role of Globalization in the Within-Industry Shift Away from Unskilled Workers in France", teoksessa Baldwin, R. ja Winters, Alan L. (toim.), Challenges to Globalisation: Analyzing the Economics, NBER and Chicago University Press, 2004.
 Kangasniemi Mari, Winters Alan L. ja Commander Simon: Is the Medical Brain Drain Beneficial? Evidence from Overseas Doctors in the UK, Discuccion Paper 618, Centre for Economic Performance, February 2004, 2004.
 Commander Simon, Chanda Rupa, Kangasniemi Mari ja Winters Alan L.: Must Skilled Migration Be a Brain Drain? Evidence from the Indian Software Industry, IZA Discussion Paper 1422, December 2004, 2004.
 Commander Simon, Kangasniemi Mari ja Winters Alan L.: The Brain Drain: A review of theory and facts', Brussels Economic Review 2004(1), Spring, 29–44, 2004.
 Commander Simon, Kangasniemi Mari ja Winters Alan L.: The Brain Drain: Curse or Boon? A Survey of the Literature, teoksessa Baldwin, R. ja Winters, Alan L. (toim.), Challenges to Globalisation: Analyzing the Economics, NBER and Chicago University Press, 235–272, 2004.

Kotimaiset julkaisut

 Kangasniemi Mari ja Kauhanen Antti: Performance related pay and gender wage differences, ETLA Discussion Papers no. 1249, 2011.
 Kangasniemi Mari ja Kauhanen Antti: Työn vaativuuden arviointi ja sukupuolten palkkaerot, ETLA, Ajankohtaista taloudessa ja tutkimuksessa 3/2011, 2011.
 Kangasniemi Mari ja Kauhanen Antti: Tulospalkkaus ja sukupuolten väliset palkkaerot yksityisellä sektorilla, Asplund R. & Lilja, R. (Eds), Kohti samapalkkaisuutta palkkausjärjestelmiä kehittämällä, Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2010:25, 2010.
 Kangasniemi Mari ja Kauhanen Antti: Työn vaativuuden arvioinnin vaikutukset sukupuolten palkkaeroon: kaksi esimerkkitapausta, Asplund R. & Lilja, R. (Eds), Kohti samapalkkaisuutta palkkausjärjestelmiä kehittämällä, Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2010:25, 2010.

 

Suomi EnglishSvenska