""Laitoksen esittelyHenkilokuntaAjankohtaistaPTblogiTutkimusSeminaaritTalousennusteJulkaisutTalous & YhteiskuntaTilastotArkistoLinkkejaSahkopostipalveluPaasivulle""PTlogo   ""
Pitkänsillanranta 3 A 6. krs 00530 Helsinki Puh. (09) 2535 7330  Twitterlogo PT Twitterissä
TUTKIMUS | TUTKIJAT
 

TUTKIMUS

Vt. tutkimusjohtaja
Merja Kauhanen
Puh. (09) 2535 7335
 

Vt. tutkimusjohtaja
Merja Kauhanen
Puh. (09) 2535 7335

Tutkimuskoordinaattori, ennustepäällikkö
Eero Lehto
Puh. (09) 2535 7350

Tutkimuskoordinaattori
Ilpo Suoniemi
Puh. (09) 2535 7342

E-mail: Etunimi.Sukunimi@labour.fi

Lisätietoja

Palkansaajien tutkimuslaitoksessa tehtävän tutkimustyön painopiste on tilastollisiin aineistoihin perustuvassa empiirisessä tutkimuksessa. Sen taustalla on vahva teoreettinen näkemys ja tieteellisten menetelmien asiantuntemus.

Kolme keskeistä tutkimusaluetta ovat:

Työmarkkinat

  • Työllisyys, työttömyys, työvoiman kysyntä ja tarjonta, työmarkkinoiden rakennemuutokset sekä palkanmuodostus
  • Vt. tutkimusjohtaja Merja Kauhanen, puh. (09) 2535 7335

Julkinen sektori

  • Hyvinvointi, tulonjako ja syrjäytyminen, verojen ja julkisten menojen vaikutukset kotitalouksiin sekä instituutioiden ja julkisen palvelutuotannon markkinarakenteen arviointi
  • Tutkimuskoordinaattori Ilpo Suoniemi, puh. (09) 2535 7342

Makrotalous ja talouspolitiikka

  • Taloudellinen kasvu, suhdannehäiriöt, raha- ja finanssipolitiikka, Euroopan integraatio, globalisaatio ja talouspolitiikka
  • Tutkimuskoordinaattori, ennustepäällikkö Eero Lehto, puh. (09) 2535 7350

Lyhyen aikavälin talousennuste (seuraaville 1½ - 2 vuodelle) julkaistaan kaksi kertaa vuodessa (maalis- ja syyskuussa). Lisäksi niiden välillä tehdään ennusteen tarkisteita, ja laitoksen tutkijat kommentoivat kuukausittain talouskehitystä laitoksen kotisivuilla.

Suomi EnglishSvenska