""Laitoksen esittelyHenkilokuntaAjankohtaistaPTblogiTutkimusSeminaaritTalousennusteJulkaisutTalous & YhteiskuntaTilastotArkistoLinkkejaSahkopostipalveluPaasivulle""PTlogo   ""
Pitkänsillanranta 3 A 6. krs 00530 Helsinki Puh. (09) 2535 7330  Twitterlogo PT Twitterissä
TUTKIMUKSIA | TYÖPAPEREITA | RAPORTTEJA | KIRJOJA | MUUALLA JULKAISTUJA
 

RAPORTTEJA

Julkaisusihteeri
Irmeli Honka
Puh. (09) 2535 7338
E-mail: Etunimi.Sukunimi@labour.fi

Tilaushintoihin lisätään postituskulut.

Tilaukset

31 Kangasniemi Mari, Lehmus Markku, Lehto Eero, Lähdemäki Sakari ja Uimonen Sakari: Liikenneverkot ja kilpailutuksen vaikutukset – esimerkkinä bussiliikenteen kilpailutus, Helsinki 2015.
30 Taimio Heikki (toim.): Hyvinvointivaltio 2010-luvulla – mitä kello on lyönyt?, Helsinki 2015.
29 Kangasniemi Mari, Sauramo Pekka ja Yanar Ozan: Suomalainen palkkataso EU-vertailussa, Helsinki 2014.
28 Kangasniemi Mari: Näyttötutkintojen tuottavuus- ja palkkavaikutukset, Helsinki 2013.
27 Ilmakunnas Seija, Kanninen Ohto ja Husa Tomi: Onko työvoimapula totta?, Helsinki 2013.
26 Taimio Heikki: Miten voin olla avuksi? Julkisen palvelun motivaation tutkimus voimakkaassa kasvussa, Helsinki 2013.
25 Sauramo Pekka ja Oesch Ritva: Globaali talouskriisi ja suomalaiset monikansalliset yritykset, Helsinki 2013.
24 Lilja Reija ja Savaja Eija: Sukupuolten välinen palkkauksellinen tasa-arvo yksityisillä palvelualoilla, Helsinki 2013.
23 Kangasniemi Mari: Tuottavuuden mittaaminen palvelualoilla, Helsinki 2012.
22 Hämäläinen Jose, Lahtinen Jose, Lehto Eero ja Uimonen Sakari: Suomen rautateiden kehitys, Helsinki 2011.
21 Sinervo Timo ja Taimio Heikki (toim.): Ikäihmisten asumispalveluiden järjestäminen – Yksityisen ja kunnallisen tuotannon vertailua sekä kokemuksia kilpailuttamisesta, Helsinki 2011.
20 Kangasniemi Mari, Lilja Reija ja Savaja Eija: Näyttö ratkaisee? Tutkimus näyttötutkintojen työelämävaikutuksista teknologiateollisuudessa, Helsinki 2011.
19 Pitkänen Ritva ja Sauramo Pekka: Suomalaisyritysten kansainvälistymisen vaikutus kotimaan investointeihin: seitsemän yritysesimerkkiä, Helsinki 2010.
18 Rantala Juha ja Suoniemi Ilpo: Työstä eläkkeelle – tulokehitys ja korvaussuhteet, Helsinki 2010.
17 Korpinen Pekka: Taiteesta ja taloudesta. Kohti kauneuden taloustiedettä, Helsinki 2010.
16 Lehto Eero ja Maliniemi Katariina: EU:n uusi postidirektiivi ja postimarkkinoiden kilpailuttaminen Suomessa, Helsinki 2010.
15 Matikka Tuomas: Osinkotulot vuoden 2005 verouudistuksen jälkeen ja vaihtoehtoisia veromalleja, Helsinki 2008.
14 Tanskanen Antti: Vuokratyö työelämän ääri-ilmiönä. Tutkielma vuokratyöstä ja tämän päivän työelämästä, Helsinki 2008.
13 Kiander Jaakko, Sauramo Pekka ja Tanninen Hannu: Suomalainen tulopolitiikka, poliittinen vaihdanta ja sosiaalinen pääoma, Helsinki 2008.
12 Pitkänen Ritva: Suomalaisyritykset maailmalla – tuottiko pääoma? Suomalaisyritysten ulkomaanyksiköiden kannattavuus vuosina 1994–2004, Helsinki 2007.
11 Heinonen Visa, Jäntti Markus ja Vartiainen Juhana (toim.): Kansantaloustiede, talouspolitiikka ja hyvinvointivaltio – juhlakirja Jukka Pekkarisen kunniaksi, Helsinki 2007.
10 Kellokumpu Jenni: Perhevapaiden kehitys 1990–2005: Isillä päärooli uudistuksissa, sivurooli käyttäjinä, Helsinki 2007.
9 Lehmus Markku: Pienet, avoimet EU-maat globalisaation haasteiden edessä: säästämisen ja investointien tarkastelua, Helsinki 2007.
8 Matikka Tuomas: Suomen julkinen sektori kansainvälisessä vertailussa, Helsinki 2006.
7 Syrjä Vesa: Koulutusko kannattaa aina? – Eräiden korkeakoulutettujen ammattinimikkeiden ansiokehitys 1995-2004, Helsinki 2006.
6 Mäkinen Heli: Kotitalouksien tulojen muodostuminen ja kulutusbudjetit – Suomi kansainvälisessä vertailussa, Helsinki 2005.
5 Taimio Heikki: Työmarkkinoiden polarisaatio OECD-maissa, Helsinki 2004.
4 Moisala Jutta: Maahanmuutto ja sen taloudelliset vaikutukset, Helsinki 2004.
3 Sauramo Pekka: Piirteitä suomalaisten yritysten keskimääräisestä kannattavuudesta ja kustannustasosta, Helsinki 2004.
2 Paavilainen Paula: Katsaus kansainvälisiin työmarkkinoihin – painopisteenä Suomi ja sen lähialueet, Helsinki 2004.
1 Allén Tuovi ja Pekkarinen Jukka (toim.): Pekka Korpinen: Metropolien rakentaja, Helsinki 2004.

 

Suomi EnglishSvenska