EUsosiaalirahasto

  VipuvoimaaEUlta  
Samapalkkaisuus, tasa-arvo ja uudet palkkausjärjestelmät (SATU)
Esittely | Tavoitteet | Osallistujat | Tapahtumat | Julkaisut | Linkkejä | Osallistujille
 

Osallistujat

Palkansaajien tutkimuslaitos
Pitkänsillanranta 3 A, 6. krs, 00530 Helsinki
puh. (09) 2535 7330, fax (09) 2535 7332
Reija Lilja, tutkimusjohtaja, puh. (09) 2535 7333

Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos
Työmarkkinoiden ja osaamisen tutkimusohjelma
Lönnrotinkatu 4 B, 00120 Helsinki
puh. (09) 609 900, fax (09) 601 753
Rita Asplund, tutkimusjohtaja, puh. (09) 6099 0208
Sami Napari, tutkija, puh. (09) 6099 0269

Tilastokeskus
Työpajankatu 13, 00580 Helsinki
puh. (09) 17341, fax (09) 1734
Kaisa Weckström, suunnittelija, puh. (09) 1734 2348
Pekka Laine, suunnittelija, puh. (09) 1734 3493

Jäsenet

Akava ry
Tutkimuspäällikkö Eugen Koev (tutkija Ulla Aitta)

Elinkeinoelämän keskusliitto
Asiantuntija Niilo Hakonen (asiantuntija Jari Haapasalmi)

Kirkon työmarkkinalaitos
Neuvottelupäällikkö Oili Marttila (työmarkkina-asiamies Katariina Kietäväinen)

Kunnallinen työmarkkinalaitos
Työmarkkinatutkija Anne Hotti

SAK ry
Palkka- ja työaika-asiantuntija Juha Antila (tasa-arvokoordinaattori Linnea Alho)

STTK ry
Ekonomisti Antti Aarnio (lakimies Anja Lahermaa)

Tampereen yliopisto
Dosentti Anna-Maija Lehto

Valtion työmarkkinalaitos
Finanssineuvos Leena Lappalainen (finanssineuvos Pentti Tuominen)

Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos
Tutkimusjohtaja Rita Asplund

Palkansaajien tutkimuslaitos
Tutkimusjohtaja Reija Lilja

Tilastokeskus
Projektipäällikkö Kaisa Weckström-Eno

Asiantuntijat

STM, EU:n rakennerahastot
Ohjelmakoordinaattori Irmeli Järvenpää

STM, Tasa-arvovaltuutetun toimisto
Toimistopäällikkö Anja Nummijärvi (ylitarkastaja Juha Kumpulainen)

STM, Tasa-arvoyksikkö
Hankkeen valvoja, projektikoordinaattori Outi Viitamaa-Tervonen

Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos
Tutkijat Edvard Johansson, Antti Kauhanen ja Sami Napari

Palkansaajien tutkimuslaitos
Tutkijat Kristiina Huttunen ja Mari Kangasniemi

Tilastokeskus
Tutkija Pekka Laine

Hankkeen päävastuuviranomainen: Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.

 


PT     Tilastokeskus     ETLA