Prognos

There is no content to display.

Ekonomiska prognoser

Datum ⇕Titel ⇕Publikation ⇕
18.3.2004Konsumtionen bär upp tillväxten och sysselsättningenEkonomisk prognos 2004–2005
21.8.2003Ekonomin återhämtar sig långsamt, sysselsättningen försämrasEkonomisk prognos 2003–2004
26.3.2003Bara ett kort krig möjliggör konjunkturuppgångEkonomisk prognos 2003–2004
26.9.2002Återhämtningen av den internationella ekonomin i faranEkonomisk prognos 2002–2003
27.3.2002Tillväxten tar fart på nytt – riskerna kommer från utlandetEkonomisk prognos 2002–2003
17.10.2001Finland går in i en recessionEkonomisk prognos 2001–2002
29.3.2001Nedgången i USA bromsar tillväxten i Finland nästa årEkonomisk prognos 2001–2002
17.10.2000Fortsatt stark tillväxt i skuggan av riskerEkonomisk prognos 2000–2001
10.5.2000Den exportledda tillväxten fortsätter – riskerna kommer från Förenta staternaEkonomisk prognos 2000–2001
Share

Löntagarnas forskningsinstitut

Långbrokajen 3 A (6 vån.)
00530 Helsingfors
Finland

Tfn. (09) 2535 7330

Kontaktinformation

Kommunikationskoordinator
Essi Lindberg
Tfn. (09) 2535 7346

Administrativsekreterare
Jaana Toivainen
Tfn. (09) 2535 7341

design N&S

Fotografi: Maarit Kytöharju


Share
Share