Prognos

There is no content to display.

Ekonomiska prognoser

Datum ⇕Titel ⇕Publikation ⇕
22.3.2005Ökad export håller uppe tillväxtenEkonomisk prognos 2005–2006
24.8.2004Industriproduktionen har återhämtat sig – samhällsekonomin vänder uppåtEkonomisk prognos 2004–2005
18.3.2004Konsumtionen bär upp tillväxten och sysselsättningenEkonomisk prognos 2004–2005
21.8.2003Ekonomin återhämtar sig långsamt, sysselsättningen försämrasEkonomisk prognos 2003–2004
26.3.2003Bara ett kort krig möjliggör konjunkturuppgångEkonomisk prognos 2003–2004
26.9.2002Återhämtningen av den internationella ekonomin i faranEkonomisk prognos 2002–2003
27.3.2002Tillväxten tar fart på nytt – riskerna kommer från utlandetEkonomisk prognos 2002–2003
17.10.2001Finland går in i en recessionEkonomisk prognos 2001–2002
29.3.2001Nedgången i USA bromsar tillväxten i Finland nästa årEkonomisk prognos 2001–2002
17.10.2000Fortsatt stark tillväxt i skuggan av riskerEkonomisk prognos 2000–2001
Share

Löntagarnas forskningsinstitut

Arkadiankatu 7 (Economicum)
00100 Helsingfors
Finland

Tfn. (09) 2535 7330

Kontaktinformation

Kommunikationskoordinator
Essi Lindberg
Tfn. (09) 2535 7346

Administrativsekreterare
Jaana Toivainen
Tfn. (09) 2535 7341

design N&S

Fotografi: Maarit Kytöharju


Share
Share