Beställning av publikationer

Publikationssekreterare
Irmeli Honka
Tfn. (09) 2535 7338
+358-9-2535 7338
E-mail: Förnamn.Efternamn@labour.fi

Arbetsrapporterna publiceras i sin helhet på institutets webbplats.

Publikationer

I Löntagarnas forskningsinstituts finskspråkiga serie Tutkimuksia/forskningsrapporter publiceras omfattande och detaljerade slutrapporter över slutförda forskningsprojekt. I serien Työpapereita/arbetsrapporter presenteras mellanrapporter över pågående forskningsprojekt och diskussionsunderlag avsedda främst för inhemska och utländska forskare. Arbetsrapporterna publiceras i sin helhet också på institutets webbplats.

Löntagarnas forskningsinstitut publicerar också kvartalstidskriften Talous & Yhteiskunta/Ekonomi & Samhälle, som innehåller artiklar av sakkunniga om samhällsekonomiska och andra samhälleliga teman. Tidskriften vill sprida kunskap om forskningsresultat i populär form, belysa den aktuella ekonomiska utvecklingen och inspirera till debatt.

Share

Löntagarnas forskningsinstitut

Långbrokajen 3 A (6 vån.)
00530 Helsingfors
Finland

Tfn. (09) 2535 7330

Kontaktinformation

Informatör
Heikki Taimio
Tfn. (09) 2535 7349

Administrativsekreterare
Jaana Toivainen
Tfn. (09) 2535 7341

design N&S

Fotografi: Maarit Kytöharju


Share
Share