Tiedotteet

There is no content to display.

Kaksi taloustieteen jatko-opintopaikkaa Palkansaajien tutkimuslaitoksessa

PT:ssä on haettavana kaksi taloustieteen jatko-opintopaikkaa. Jatko-opiskelijoille tarjotaan rahoitus ja muu tutkimusinfra tutkimuslaitoksesta. Edellytyksenä on, että hakija on hyväksytty suorittamaan taloustieteen jatko-opintoja yliopistoon, jossa hänellä on nimetty ohjaaja väitöskirjatutkimukselle. Jatko-opintopaikkoihin toivotaan hakijoita, jotka suuntautuvat soveltavan taloustieteen alalle (työn taloustiede, julkistaloustiede, soveltava makrotaloustiede). Valintaan vaikuttavat mm. suositukset, aiemmista opinnoista suoriutuminen sekä suoritetun opinnäytetyön aihealue.

Taloustieteen jatko-opintojen kieli on englanti, joten edellytyksenä on sujuva suullinen ja kirjallinen kielitaito. Hakijat voivat olla joko aloittamassa taloustieteen jatko-opintoja tai toisen tai kolmannen vuoden opiskelijoita. Jos paikkaan valittava opiskelija on vasta aloittamassa jatko-opintoja, hänellä on mahdollisuus keskittyä kokonaan ensimmäisen vuoden jatko-opintokursseihin.

Hakemukset tulee jättää 7.7.2019 mennessä, ja ne samoin kuin lisätiedustelut paikoista osoitetaan tutkimusjohtaja Tuomas Kososelle, tuomas.kosonen@labour.fi.

Hakemustekstissä odotetaan perusteluja siitä, miksi paikka kiinnostaa ja miksi hakija suoriutuisi jatko-opinnoista mahdollisimman hyvin. Hakemukseen tulee liittää mahdolliset suositukset, CV ja dokumentti, josta ilmenee suoriutuminen aiemmista opinnoista.

 

Two graduate student positions in the Labour Institute for Economic Research

Labour Institute for Economic Research announces two graduate student positions. The research institute provides both funding and research infrastructure needed to conduct doctoral studies and research.

The applicant must have a graduate student position in a university with a named supervisor from the university. We encourage especially the candidates who are interested in applied economics (labour economics, public economics, applied macroeconomics). The approval to the graduate positions bases on recommendations, performance in the previous studies and the topic of the thesis. The potential applicants are either starting their graduate studies (first year students in the fall 2019) or second, or third year graduate students. The main focus will be a good performance in the doctoral courses.

Submit your application by 7th of July, 2019 to Research director Tuomas Kosonen, tuomas.kosonen@labour.fi, who will also provide more information about the graduate student positions.

The applications should motivate why the candidate is interested in the position, and why the candidate is likely to perform well in the doctoral studies. Recommendations, CV and other documents showing the performance in earlier studies should be attached to the application.

Share

Palkansaajien tutkimuslaitos

Arkadiankatu 7 (Economicum)
00100 Helsinki

Puh. (09) 2535 7330

Yhteyshenkilöt

Viestintäkoordinaattori
Essi Lindberg
Puh. (09) 2535 7346

Hallintosihteeri
Jaana Toivainen
Puh. (09) 2535 7341

design N&S

Valokuvat: Maarit Kytöharju


Share
Share