Tiedotteet

There is no content to display.

Lapsuuden infektiot heikentävät koulutusta ja ansiotasoa

Tiedote 26.2.2020

Julkaisuvapaa HETI

Suomen terveydenhuoltojärjestelmästä huolimatta lapsena sairastetut infektiot ovat yhteydessä alhaisempaan tulotasoon aikuisena, kertoo tuore tutkimus. Ero johtuu lähinnä alhaisemmasta koulutustasosta.

Henkilöiden terveydessä on suuria ja pysyviä eroja. Esimerkiksi sosioekonominen asema vaikuttaa ihmisen odotettavissa oleva elinikään. Se on huomattavasti lyhyempi sellaisilla henkilöillä, joilla on matala tulo- ja koulutustaso.

Varhaislapsuuden terveydellä ja olosuhteilla on suuri vaikutus henkilön myöhempään elämään, uusi tutkimus kertoo. Lapsuuden infektioiden merkityksestä on olemassa vain vähän empiiristä tutkimustietoa.

  • Tarkastelimme lapsuudessa diagnosoitujen infektioiden yhteyttä henkilön myöhempään menestykseen työmarkkinoilla, kertoo apulaisprofessori Jutta Viinikainen Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulusta.

Usean yliopiston sekä Palkansaajien tutkimuslaitoksen tutkijoista koostunut ryhmä hyödynsi tutkimuksessaan Young Finns Study -pitkittäisaineistoa, johon on yhdistetty sairaaloiden hoitoilmoitusrekisterien tiedot lapsuuden infektioista. Lisäksi aineistoon on yhdistetty Tilastokeskuksen keräämiä rekisteritietoja koulutuksesta, työllisyydestä ja ansiotasosta. Tutkimushenkilöt olivat syntyneet 1970-luvulla.

Tutkimuksessa tarkasteltavat infektiot ovat suhteellisen vakavia, sillä ne ovat olleet joko ensisijainen tai toissijainen syy yön yli kestävään sairaalahoitoon. Koulutusta tutkimuksessa mitataan suoritetuilla tutkinnoilla ja työmarkkinatulemia puolestaan työllisyydellä ja ansiotasolla.

  • Selvisi, että lapsuudessa koetut vakavat infektiot ovat yhteydessä heikompaan työllisyyteen ja ansiotasoon. Tämän lisäksi lapsuudessa koetut infektiot lisäsivät todennäköisyyttä, että henkilö oli aikuisena riippuvainen sosiaalisista tulonsiirroista, kertoo Viinikainen.

Tutkimuksessa ei havaita yhteyttä lapsuuden infektioiden ja aikuisuuden terveyden välillä. Pysyvät terveyserot yksilöiden välillä eivät siten näytä selittävän lapsuuden infektioiden ja heikentyneen työmarkkina-aseman välistä yhteyttä.

  • Työmarkkina-aseman heikentyminen näyttää johtuvan etupäässä siitä, että lapsuuden infektiot olivat yhteydessä alhaisempaan koulutustasoon aikuisuudessa. Näin siitä huolimatta, että Suomessa on universaali, kaikki kansalaiset kattava terveydenhuoltojärjestelmä, Viinikainen kertoo.

Julkaisu

Viinikainen, J., Bryson, A., Böckerman, P., Elovainio, M., Hutri-Kähönen, N., Juonala, M., Lehtimäki, T., Pahkala, K., Rovio, S., Pulkki-Råback, L., Raitakari, O. & Pehkonen, J. (2020), Do Childhood Infections Affect Labour Market Outcomes in Adulthood and, if so, how?, Economics & Human Biology, 100857.

Artikkeli on vapaasti luettavissa lehden sivulla.

Tutkimus on tehty yhteistyössä Jyväskylän, Helsingin, Turun ja Tampereen yliopistojen, University College Londonin sekä Palkansaajien tutkimuslaitoksen tutkijoiden kesken.

Lisätietoja

Professori Petri Böckerman
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Palkansaajien tutkimuslaitos
Puh. 040 091 3189
petri.bockerman@labour.fi  

Share

Palkansaajien tutkimuslaitos

Arkadiankatu 7 (Economicum)
00100 Helsinki

Puh. (09) 2535 7330

Yhteyshenkilöt

Viestintäkoordinaattori
Essi Lindberg
Puh. (09) 2535 7346

Hallintosihteeri
Jaana Toivainen
Puh. (09) 2535 7341

design N&S

Valokuvat: Maarit Kytöharju


Share
Share