Tiedotteet

There is no content to display.

Taloustieteen jatko-opintopaikka Palkansaajien tutkimuslaitoksessa

Palkansaajien tutkimuslaitokseen avataan uusi rahoitettu kansantaloustieteen jatko-opintopaikka. Rahoitus tarjotaan enintään neljäksi vuodeksi. Palkansaajien tutkimuslaitos tarjoaa työpisteen sekä muut normaalit tutkimuksen tekemiseen tarvittavat resurssit.

Edellytys paikan saamiseen on, että hakija hyväksytään tekemään kansantaloustieteen jatko-opintoja jossain kansallisessa yliopistossa, josta hänellä on myös ohjaaja väitöskirjatutkimukselle. Palkansaajien tutkimuslaitoksessa tutkimusjohtaja ja soveltuvin osin senioritutkijat tarjoavat myös ohjausta väitöskirjatutkimuksessa.

Paikkaan odotetaan hakijoita, joiden kiinnostuksen kohteet suuntautuvat soveltavan taloustieteen alalle (työn taloustiede, julkistaloustiede, soveltava makrotaloustiede). Hakijat voivat olla joko aloittamassa kansantaloustieteen jatko-opintoja tai toisen tai kolmannen vuoden jatko-opiskelijoita. Jos paikkaan valittava opiskelija on aloittamassa jatko-opintoja, hänellä on täysi mahdollisuus keskittyä ensimmäisen vuoden jatko-opintokursseihin. Myöhempienkin vuosien jatko-opinnoissa painopiste on jatko-opintojen menestyksekäs suorittaminen. Hakemusten arvioinnissa vaikuttaa aiemmista opinnoista suoriutuminen ja opinnäytetyön suuntautuminen soveltuviin aihealueisiin. Kansantaloustieteen jatko-opintojen kieli on englanti, joten sen sujuva ja kirjallinen osaaminen on välttämätöntä.

Hakemukset tulee jättää 20.4.2018 mennessä, ja ne osoitetaan tutkimusjohtaja Tuomas Kososelle. Samasta osoitteesta lisätiedustelut. Hakemustekstissä odotetaan kuvailua siitä, miksi paikka kiinnostaa ja miksi hakija suoriutuisi jatko-opinnoista paikassa mahdollisimman hyvin. Hakemukseen tulee liittää CV, ja dokumentti, josta myös ilmenee suoriutuminen aiemmista opinnoista.

Share

Palkansaajien tutkimuslaitos

Pitkänsillanranta 3 A 6. krs
00530 Helsinki

Puh. (09) 2535 7330

Yhteyshenkilöt

Erikoistutkija, tiedottaja
Heikki Taimio
Puh. (09) 2535 7349

Hallintosihteeri
Jaana Toivainen
Puh. (09) 2535 7341

design N&S

Valokuvat: Maarit Kytöharju


Share
Share