Tilaukset

Ohjelmistoasiantuntija
Aila Mustonen
Puh. (09) 2535 7355
E-mail: etunimi.sukunimi@labour.fi

80-luvun aluepolitiikan perusteet

Kirjoja

Tekijä(t): Kimmo Kiljunen

Tässä teoksessa tarkastellaan sitä yhteiskuntapolitiikan lohkoa, joka tähtää alueellisesti tasapainoiseen sosiaaliseen ja taloudelliseen kehitykseen koko maassa. Vaikka tästä aluepolitiikan yleisestä päämääränasettelusta oltaisiinkin yhtä mieltä, niin yhteiskuntapoliittisten keinojen tasolla alueelliset tasoituspyrkimykset eivät ole yksiselitteisiä. Aluepoliittinen keinovalikoima määräytyy loppujen lopuksi siitä viitekehyksestä, lähestymistavasta, millä tilassa tapahtuvaa kehitystä tarkastellaan.

Kirjan ensimmäisessä osassa erotetaan kolme alueteoreettista lähestymistapaa ja niistä johdettavia aluepoliittisia toimintavaihtoehtoja. Toisessa osassa kuvataan Suomen aluekehityksen rakennepiirteitä ja luonnehditaan alueellista polarisaatiota. Kolmannessa osassa tarkastellaan Suomessa harjoitettua aluepolitiikkaa ja hahmotetaan tulevan 1980-luvun aluepolitiikan keskeisimpiä toimintalinjoja.

Kirjan kirjoittaja yht. lis. Kimmo Kiljunen harjoittaa parhaillaan jatko-opintoja Sussexin yliopistossa Englannissa. Hänen aikaisemmat tutkimuksensa ovat keskittyneet Suomen reunavaltioaseman ja sisäisen alueellisen polarisaation erittelyyn.

Teoksessa ovat esillä mm.

  • aluepoliittisten keinojen alueteoreettiset perusteet
  • alue-epätasapainon historialliset syyt
  • reuna-alueiden teollisen rakenteen kaksijakoisuus
  • Suomen alueellinen polarisaatio kansainvälisesti verrattuna
  • alueiden väliset sisäiset tuloerot
  • harjoitettu aluepolitiikka
  • 1980-luvun aluepoliittiset toimintalinjat

Julkaistu: 1979
ISBN: 951-9281-15-0

Share
80-luvun aluepolitiikan perusteet

Palkansaajien tutkimuslaitos

Arkadiankatu 7 (Economicum)
00100 Helsinki

Puh. (09) 2535 7330

Yhteyshenkilöt

Viestintäkoordinaattori
Essi Lindberg
Puh. (09) 2535 7346

Hallintosihteeri
Jaana Toivainen
Puh. (09) 2535 7341

design N&S

Valokuvat: Maarit Kytöharju


Share
Share