Tilaukset

Julkaisusihteeri
Irmeli Honka
Puh. (09) 2535 7338
E-mail: etunimi.sukunimi@labour.fi

Kriisit ja pitkät syklit

Kirjoja

Tekijä(t): Pekka Korpinen

Vuosien 1974–75 kriisiä on alettu yhä yleisemmin pitää historiallisena käännekohtana, josta alkoi uusi hitaan taloudellisen kasvun aikakausi. Etsittäessä selitystä tälle ilmiölle on kiinnostus suuntautunut enenevässä määrin kauan unohduksissa olleeseen pitkien syklien tutkimukseen. Tässä kirjassa Työväen taloudellisen tutkimuslaitoksen esimies Pekka Korpinen esittelee kriisejä ja pitkiä syklejä käsittelevän aikaisemman tutkimuksen ja kehittelee tältä pohjalta omaa pitkien syklien teoriaansa. Suppeahkoa matemaattista jaksoa lukuunottamatta kirjan sisältö on yleistajuista luettavaa.

Julkaistu: 1981
ISBN: 951-9281-27-4

Share
Kriisit ja pitkät syklit

Palkansaajien tutkimuslaitos

Pitkänsillanranta 3 A 6. krs
00530 Helsinki

Puh. (09) 2535 7330

Yhteyshenkilöt

Erikoistutkija, tiedottaja
Heikki Taimio
Puh. (09) 2535 7349

Hallintosihteeri
Jaana Toivainen
Puh. (09) 2535 7341

design N&S

Valokuvat: Maarit Kytöharju


Share
Share