Tilaukset

Ohjelmistoasiantuntija
Aila Mustonen
Puh. (09) 2535 7355
E-mail: etunimi.sukunimi@labour.fi

Kriisit ja pitkät syklit

Kirjoja

Tekijä(t): Pekka Korpinen

Vuosien 1974–75 kriisiä on alettu yhä yleisemmin pitää historiallisena käännekohtana, josta alkoi uusi hitaan taloudellisen kasvun aikakausi. Etsittäessä selitystä tälle ilmiölle on kiinnostus suuntautunut enenevässä määrin kauan unohduksissa olleeseen pitkien syklien tutkimukseen. Tässä kirjassa Työväen taloudellisen tutkimuslaitoksen esimies Pekka Korpinen esittelee kriisejä ja pitkiä syklejä käsittelevän aikaisemman tutkimuksen ja kehittelee tältä pohjalta omaa pitkien syklien teoriaansa. Suppeahkoa matemaattista jaksoa lukuunottamatta kirjan sisältö on yleistajuista luettavaa.

Julkaistu: 1981
ISBN: 951-9281-27-4

Share
Kriisit ja pitkät syklit

Palkansaajien tutkimuslaitos

Arkadiankatu 7 (Economicum)
00100 Helsinki

Puh. (09) 2535 7330

Yhteyshenkilöt

Viestintäkoordinaattori
Essi Lindberg
Puh. (09) 2535 7346

Hallintosihteeri
Jaana Toivainen
Puh. (09) 2535 7341

design N&S

Valokuvat: Maarit Kytöharju


Share
Share