Tilaukset

Ohjelmistoasiantuntija
Aila Mustonen
Puh. (09) 2535 7355
E-mail: etunimi.sukunimi@labour.fi

Talouspoliittisia avauksia

Kirjoja

Tekijä(t): Pekka Korpinen

Työväen taloudellisen tutkimuslaitoksen (TTT) esimies, valtiot. tri Pekka Korpinen on koonnut tähän kirjaan keskeiset talouspoliittiset esseensä lähes kahdenkymmenen vuoden ajalta. Tärkeimpinä kysymyksinä ovat olleet makrotalouspolitiikka, erityisesti valuuttakurssipolitiikka, maailmantalouden kriisit ja pitkät syklit, Suomen kauppapolitiikka sekä verotus ja monet muut poliittisen talouden ongelmat.

Esseekokoelma avaa lukijan eteen jäsennellyn käsityksen sekä lähimenneisyydestä että myös tulevaisuuden mahdollisuuksista ja uhista. Tulevaisuuden aavistelua tarvitaan aina, jotta ajoissa voitaisiin vaikuttaa kehitykseen. Parhaimmillaan arviot ja ennusteet ovat silloin, kun ne tuhoavat itsensä johtamalla päätöksentekijät korjaaviin toimenpiteisiin. Väärät ennustukset voivat siis olla parhaita.

Taloustieteen kapeneminen ja pirstoutuminen on merkinnyt sitä, että laajempia kokonaisuuksia kattavia yleisesityksiä julkaistaan yhä harvemmin. “Talouspoliittisia avauksia” säilyttää ajankohtaisuutensa, koska talouspolitiikan ydinkysymykset häviävät näköpiiristämme vain palatakseen hetken päästä takaisin.

Julkaistu: 1988
ISBN: 951-9281-83-5

Share
Talouspoliittisia avauksia

Palkansaajien tutkimuslaitos

Arkadiankatu 7 (Economicum)
00100 Helsinki

Puh. (09) 2535 7330

Yhteyshenkilöt

Viestintäkoordinaattori
Essi Lindberg
Puh. (09) 2535 7346

Hallintosihteeri
Jaana Toivainen
Puh. (09) 2535 7341

design N&S

Valokuvat: Maarit Kytöharju


Share
Share